x

Eğitim Nedir?

Eğitim Nedir?


Kavramsal olarak "Eğitim nedir?" sorusuna; bireylerin toplumsal yapı içerisinde sürdürülebilir bir şekilde yerlerini alabilmeleri için gerekli olan bilgi ve pratiklerin kazandırılmasını amaçlayan bir kurum olarak öne çıkar.

Bu doğrultuda eğitim; matematik, doğa bilimleri, sosyal bilimleri, dil, din, ahlak gibi konularda sürdürülebileceği gibi son derece teknik konulara da odaklanabilir. Fakat eğitimi bu alanlarla kısıtlamak da yanlış olacaktır.

Bu bilgi ışığında eğitimin bireyin doğumundan itibaren aile içerisinde, toplum içerisinde sürekli olarak gerçekleştiği söylenebilir.

 

Örgün Eğitim Nedir?


Ülkelerin, "örgün eğitim" olarak benimsedikleri ve ülkenin yaşam standartlarını arttırmak adına uyguladıkları anlayış ise daha çok temel konulara odaklanır. İlköğretimden ortaöğretime ilerledikçe uygulanan eğitimin içeriği daha teknik bir hal alır. Yükseköğretim kapsamında eğitim ise daha çok bireylere kendi istedikleri akademik alanlara ya da mesleklere yönelme olanağı verir.

 

Eğitim ve Öğretim Arasındaki Farklılıklar Nelerdir?


Her ne kadar birbirini destekleyen kavramlar olsalar da eğitim ve öğretim genel olarak farklı konseptler tarafından desteklenen terminolojilerdir.

Eğitim bireyin topluma uyum sağlayabilmesi için kendini bildiği andan kuralları öğrenmesi, benimsemesiyle başlar ve ömür boyu sürer. Fakat öğretim ise belirli bir öğretim kurumu içerisinde sınırları belirlenmiş ve odaklanmış şekilde yapılır.

Eğitim plansız ve programsız da sürdürülebileceği gibi öğretim daha çok belirli programlar dahilinde uygulanır.
 

Eğitim daha genel bir konsepttir ve hayatın her alanına odaklanır. Bireylerin yaşamlarını sürdürebilmeleri adına gerekli olan tüm bilgi birikiminin aktarılmasına dayanır. Fakat öğretim daha özeldir ve istenilen davranışların kazandırılmasına yönelik profesyonel olarak düzenlenen aktivitelere dayanır.

 

Uzaktan Eğitim Nedir

 

Uzaktan Eğitim Nedir?

Uzaktan eğitim, zamandan ve mekandan bağımsız olarak öğrencinin ve öğretmenin fiziksel olarak kampüse gelme zorunluluğu olmadan, internet üzerinden bilgisayar teknolojileri kullanarak, tamamen sanal ortamda canlı, görüntülü, sesli olarak derslerin işlendiği, öğrencinin istediği zaman dersleri tekrar izleyebileceği, yenilikçi ve çağdaş bir eğitim sistemidir.

Uzaktan Eğitim yıllardır gelişmiş ülkelerde uygulanan ve en yeni ölçme ve değerlendirme metotları kullanılan, en modern donanıma sahip eğitim sistemidir.

 

Doğruokul.com'u kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi. Anladım