YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ
İncelediğiniz okul hakkında herhangi bir görüşünüz varsa, lütfen paylaşınız... Yorumunuz diğer veliler için değerlidir.
Çocuğunuza özel fiyat bilgisi & diğer sorularınız için OKUL SİZİ ARASIN
Bahçeşehir Koleji Bursa Modern Kampüsü
Bursa
İngilizceYabancı Dil
Kuruluş Yılı
OKUL BANA NE KADAR UZAK ? Bu okul şu an bulunduğunuz yere km mesafede. Haritada görün !

Bursa Modern Bahçeşehir KolejiEğitim Modeli

En büyük farkımız, uyguladığımız "kişiye özgü öğretim modeli" ve "farklı öğrenme ortamları" ile öğrencilerimizin içlerindeki cevheri keşfetmek; ve çok yönlü eğitim vererek onları hayata hazırlamak.

BAHÇEŞEHİR KOLEJLERİ

“Kişiye Özgü Öğretim Modeli” Nasıl öğreniyorsanız, öyle öğretiyoruz.

Bahçeşehir Koleji’nde 2007 - 2008 öğretim yılından itibaren başarıyla uygulanmakta olan "Kişiye Özgü Öğretim Modeli” üç adımdan oluşur:

 • 1. adım: Öğrenme Stilinin Belirlenmesi... "Kişisel Öğrenme Stili Testi"

 • 2. adım: Öğrenmeyi Değerlendirme... "AKORD"

 • 3. adım: Öğrenmeyi Pekiştirme... "Bahçeşehir TV"

1. adım: NASIL ÖĞRENİYORUM? (Öğrenme Stilinin Belirlenmesi)

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenme stilleri; kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendisine özgü yollar kullanmasıdır. Bir öğrenme stili bir diğerinden iyi veya kötü değildir. Herkes yaşamı boyunca tüm stilleri kullanmakta ancak bir tanesini daha fazla tercih etmektedir.

Bütün çocuklara uyan bir öğrenme stili yoktur. Herkesin en iyi öğrendiği yolu bulup o yolu açmak gerekmektedir. Öğrenciler kendi öğrenme stilleri hakkında bilgi sahibi oldukça öğrenmeye ilgileri artar. Kişilerin stilleri ile uyumlu ortam, kaynak ve yaklaşım gösterildiğinde öğrenciler daha başarılı olurlar.

Kişiye Özgü Öğretim Modeli, öğrencilerin öğrenme biçimlerdeki bireysel farklılıkları belirlemeyi ve bu farklılıkları baz alarak öğretim sürecini planlamayı hedeflemektedir. Kişilerin öğrenme tarzları, onların parmak izleri kadar özeldir. Bu öğrenme tarzları ne kadar iyi bilinirse, öğrencilerin başarılı bir öğrenim tecrübesi kazanmasına o kadar yardım edebiliriz.

Bahçeşehir Kolejleri'nde farklı yaş grupları için Yaratıcı Öğrenme Merkezi Direktörü Barbara Prashnig tarafından geliştirilen Kişisel Öğrenme Stili Testleri uygulanır. Kişisel Öğrenme Stili Testi, öğrencinin hangi ortamlarda, ne şekilde çalışmasının daha verimli olabileceği konusunda öğrenci ve veliyi bilgilendirmek üzere oluşturulmuştur.

 • Kişisel öğrenme stili raporu... KÖS testi sonucunda elde edilen kişisel raporda öğrencinin ders çalışmaya başlama davranışı, zorluklar karşısında gösterdiği tutum, ders çalışmadaki sürekliliği ve konsantrasyonu, birden fazla işi aynı anda yapabilme becerisi, çalışma grupları tercihi, otorite ile çalışma tercihi, fiziksel çevre tercihi, çalışma saatleri tercihi, bilgiyi algılama yolları, düşünme biçimleri hakkında ayrıntılı veriler elde edilmektedir. Bu rapor eşliğinde rehber öğretmen öğrenciye danışmanlık yapar ve öğrenciyi kendi öğrenme stili konusunda bilgilendirir. Bu danışmanlığa öğrenci velisi de katılır. Kendi Öğrenme stili hakkında bilgi sahibi olan kişilerin öğrenmeye ilgileri artar, daha bilinçli "öğrenen" olurlar, özgüvenleri artar. Kişi, öğrenen olarak güçlü ve zayıf yönlerini anlayarak hem kendini hem de çevresindeki kişileri daha iyi anlar, çevresiyle daha olumlu ilişkiler kurar. Öğrenme stilleri hakkında bilgilenen veliler evde yaratılacak çalışma ortamı ve zamanlama seçimlerinde daha hassas davranacaklardır.

 • Sınıfın öğrenme stili raporu... KÖS sonucunda elde edilen sınıf raporları ders öğretmenleri içindir. Öğretmen, dersine girdiği sınıftaki öğrencilerin genel öğrenme özellikleri bilir ve özellikle yeni ve zor bir konu anlatırken öğrencilerin farklı farklı öğrendiğini dikkate alır. Öğretmenlerin sınıftaki öğrencilerinin öğrenme stillerini bilmesi, bireysel farklılıkları dikkate alarak dersleri tasarlamalarına dolayısıyla öğrenme niteliğinin arttırılmasına yardımcı olur.

 • Farklı öğrenme ortamları - Öğrenme pencereleri... Öğrencinin öğrenme sürecindeki en önemli basamaklardan biri de, sınıf ortamı dışında yapılan tamamlama ve pekiştirme süreçleridir. Ders dışı çalışmalar, öğrencilerin kişisel çalışma ortamı tercihleri göz önünde bulundurularak düzenlendiği takdirde öğrenme süreci daha etkin ve verimli olacaktır. Bu nedenle öğrenme pencereleri öğrencilerin ders çalışma alışkanlıklarına ve öğrenme stillerine uygun olarak çeşitlendirilmiştir.

 • Bireysel Öğrenme Pencereleri... Tek başına çalışarak öğrenen öğrenciler için oluşturulmuş, kabinler şeklinde tasarlanmış öğrenme ortamlarıdır.

 • Grupla Öğrenme Pencereleri... Öğrencilerin küçük gruplar halinde iş birliği içerisinde birlikte çalışması esasına dayalı interaktif bir öğrenme ve öğretme metodudur.

 • Aktarıcı Eşliğinde Öğrenme Pencereleri... Benzer akademik birikime sahip olan öğrenci grubunun öğretmen eşliğinde çalışmasıdır. Özellikle konu eksiği olan ya da konuyu bir kez daha dinlemesi gereken öğrencilerin tamamlama amacıyla yararlanacağı ortamlardır.

 • Bütünsel Öğrenme Pencereleri... Bu öğrenciler daha çok rahat ortamlarda, yaparak ya da yaşayarak öğrenebilirler. Örneğin, mindere uzanarak, müzik dinleyerek, loş ışıkta çalışarak dersleri daha iyi kavrayabilirler.

2. adım: NEYİ NE KADAR ÖĞRENDİM? (Öğrenmeyi Değerlendirme)

Günümüzde ölçme ve değerlendirme, öğrencilerin sadece ne kadar bildiğini görmek ve öğrencileri bildikleri oranda sıralamak amacıyla değil; öğrenmeyi zorlaştıran noktaları teşhis etmek amacıyla da kullanılmaktadır.

Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları tarafından geliştirilen Akıllı Ölçme ve Öğrenme Destek Sistemi (AKORD), Columbia Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kikumi Tatsuoka'nın tanıya dayalı ölçme modelleri alanındaki çalışmasına dayanan bir tanı testi modelidir. AKORD, öğrencilerin öğrenim süreçlerinde içine düştükleri kavram eksikliği ya da yanılgılarının teşhisine ve buna bağlı olarak bu öğrenme güçlüklerinin tedavisine yönelik, web tabanlı bir sistemdir.

9 akademisyen, 442 öğretmenin görev aldığı ve üç yıl süren bu çalışmada bütün müfredatın gen haritasını çıkartılmıştır. Bu Kavram Hiyerarşisi Haritaları, Akıllı Ölçme ve Öğrenme Destek Sistemi adı verilen uygulamada öğrencilerin hangi soruyu neden yapamadığını tespit etmek için kullanılmaktadır.

Hazırlanan tanı sınavlarında öğrencilerin hangi soruyu neden yapamadıklarını ortaya koyarak, bir anlamda öğrencinin röntgenini çekerler. Klasik test modellerinde ise öğrencinin sadece kaç soruya doğru ya da yanlış cevap verdiğine bakılır. AKORD modeli, öğrencinin ne kadar bildiğinin ötesinde, neleri bildiğini ve neleri bilmediğini teşhis eder. Geri bildirim verir ve çözüm yöntemleri konusunda öğrenme aktivitelerine yön kazandırır. AKORD sayesinde, hem öğrenciler hem de öğretmenler daha az zamanda daha çok bilgiyi daha hızlı, doğru ve kalıcı şekilde edinirler. AKORD Sistemi, 4. sınıftan lise son sınıfa kadar uygulanır.

3. adım: NE ZAMAN VE NEREDE TEKRAR YAPABİLİRİM? (Öğrenmeyi Pekiştirme)

Elektronik Öğrenme (Bahçeşehir TV)... İnternet üzerinden yayın yapan bir eğitim - öğretim kanalıdır. Öğrenci, zamandan ve mekandan bağımsız olarak, konuları tekrar edebilir ve pekiştirebilir. Öğrencilere verilen kullanıcı adı ve şifreyle, Bahçeşehir Koleji öğrencileri www.bahcesehir.tv adresinden, konu anlatım videolarına erişirler. Öğrenme eksikliğinin olduğu konularla ilgili videoları izleyip o konulara ait testleri çözerler.

Hiç şüphesiz bu bilgiler, öğrencilerin inanç ve kültür dünyalarına genişlik kazandıracak ve başka dinden olan insanlara karşı daha hoşgörülü ve anlayışlı davranmalarını sağlayacaktır.

Bahçeşehir Koleji Bursa Modern Kampüsü Fiyatları

KAYIT BİLGİLERİ

2013 - 2014 Kayıt Koşulları

 • 1.sınıflara hazırlık sınıflarından doğrudan öğrenci kabul edilir.
 • 1.ve 2. sınıflara kontenjan açığı kadar Rehberlik Tanıma Çalışması ile,
 • 3.ve 4.sınıflara Akademik Değerlendirme Sınavı ( Türkçe , Matematik, Hayat Bilgisi ve İngilizce dersleri ) ve Rehberlik Tanıma Çalışması ile,
 • 5., 6., 7. ve 8. sınıflara Akademik Değerlendirme Sınavı ( Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji , Sosyal Bilgiler ve İngilizce dersleri ) ve Rehberlik Tanıma Çalışması ile kontenjan açığı kadar öğrenci kabul edilir.

Akademik Değerlendirme Sınavı ve Rehberlik Tanıma Çalışması, randevu alınarak yapılır.

5., 6., 7. ve 8. sınıflara Akademik Değerlendirme Sınavı sonuçlarına göre belirli oranlarda burs verilir.

FİZİKSEL İMKANLAR

Bahçe
Çok Amaçlı Salon
Kapalı Spor Salonu
Kütüphane

SPOR & SANAT KULÜPLERİ

Bale
Basketbol
Futbol
Görsel Sanatlar
Jimnastik
Müzik
Satranç
Tenis
Voleybol
Yüzme

FOTO/VİDEO

YEMEK

Organik Beslenme

Bahçeşehir Koleji Bursa Modern Kampüsü Yorumları

1) Yorumunuzun diğer ebeveynler için değerli olacağını düşünerek, lütfen gerçek ve doğru yorumlarda bulununuz.
2) Öğretim kurumuna ve/veya çalışanlarına hakaret ve küfür içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
3) Siyasi, dini ve ayrımcı hiçbir içerikle paylaşımda bulunmayınız.
4) Yorumlar sahibine aittir ve yorumlarda Dogruokul.com’un görüşü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yorum politikasına uygun yorumlar yazdığınız için teşekkür ederiz.

Bahçeşehir Koleji Bursa Modern Kampüsü yorumlarını ve okulun ortalama puanını görebilirsiniz..
 
0 Yorum
Akademik Başarı
Yabancı Dil Eğitimi
Eğitim Kadrosu
Kampüs Olanakları
Spor/Sanat Kulüpleri
Okul/Veli İlişkisi

Bahçeşehir Koleji Bursa Modern Kampüsü İletişim, Telefon, Adres Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, OKULYETKİLİLERİ SİZİ ARASIN

ETİKETLER

 
Doğruokul.com'u kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi. Anladım