Kullanım Koşulları

Bu web sitesi, kullanıcının aşağıdaki koşulları kabul etmesi halinde kulllanıma sunulmuştur. Dogruokul.com web sitesini kullanan ve sitede gezinen her kullanıcı aşağıdaki tüm koşulları kabul etmiş sayılır.
 
A - KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE DAİR BİLGİ VE ONAY

Sayın Sitemiz Ziyaretçisi, kişisel verilerinizi işlemeksizin siz kullanıcılarımıza kısmen ya da tamamen reklam ve tanıtım pazarlama hizmeti vermemiz mümkün değildir. İnternet üzerinden Reklamcılık alanında faaliyet göstermekte olan ve Küçükbakkalköy Mah. Derebey Sok. Kapı No:13 Daire No:14 Ataşehir - İstanbul adresinde mukim, Kozyatağı Vergi Dairesi 7350832669 vergi no’lu, RİGEL OYUNCAK TASARIM VE BİLİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. (Dogruokul.com) olarak; 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) uyarınca, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, gerçekleştirmekte olduğumuz okul tanıtım, reklam ve pazarlama hizmetleri ile telekomünikasyon, bankacılık, finans, promosyon ürün ve hizmetleri alanlarında ve bunlarla ilişkili olmak üzere; doğrudan, www.Dogruokul.com adlı web sitemiz ve tarayıcıda bulunan cookie (çerez) uygulaması, çağrı merkezimiz, anlaşmalı ve işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler aracılığı ile tarafınıza ait kişisel bilgilerin; reklam ve tanıtım pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi amacıyla kaydedilebileceğini, saklanacağını, mevcut durumu takip edebilmek için güncellenebileceğini, aşağıda belirtilen detayda aktarılabileceğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununda belirtilen diğer yöntemler ile işlenebileceğini bildiririz.
 

2. Tarafınıza ait kişisel bilgiler, başta kimlik bilgileri (Ad, Soyad, TC Kimlik Numarası, Cinsiyet, Doğum Tarihi vb) olmak üzere, IP, adres ve telefon bilgileri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi, ses ve görüntü gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi ifade etmektedir.
 

3. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:
Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından ya da bizim adımıza teknik ve operasyonel hizmetler veren kuruluşlar tarafından; yurt içinde ya da yurtdışında, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu başta olmak üzere; Türk Kanunlarından kaynaklanan sebeplerle ve tarafınızca ya da tarafınız için talep edilen faaliyetlerimiz ile ilgili olarak işlenebilecek veya sizinle iletişim kurmak için toplanabilecek, kaydedilebilecek; talep ettiğiniz hizmet ve faaliyetlerin tamamlayıcısı olan iş ortaklarımız ve reklam verenlere gönderilebilecek, faaliyetlerimizin yürütülmesi veya iyileştirilebilmesi amacıyla sınırlı olarak, yurtiçinde veya yurtdışında hizmet aldığımız üçüncü kişilerle paylaşılabilecektir. Kişisel bilgileriniz; yalnızca size teklif sunulması, yeni ürün ve hizmetlerin sunulabilmesi için iletişime geçilmesi, satış ve pazarlama aktiviteleri, kimlik, adres ve gerekli diğer bilgilerin toplanması ve kaydedilmesi, elektronik ve kâğıt ortamlarında işlemlere dayanak olacak belgelerin düzenlenmesi, mevzuat tarafından getirilen yükümlülükler kapsamında bilgilerin saklanması, raporlanması, bildirim yükümlülüklerine uyulması ve tarafınızca talep edilecek ürün ve hizmetlerin sunulması için gerekli sözleşmelerin akdedilmesi aşamasında kullanılmak suretiyle işleniyor olacaktır. Bu anlamda verileriniz TC sınırları dahilinde veya dışında; kişisel verilerin saklanması konusunda güvenli olan ülkelerde Bulut Platformları üzerinden işlenebilecektir. Kişisel verileriniz; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanacaktır.
 

4. Kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluş ve aktarım amaçları:
Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçlarla, yurt içi ve yurtdışında faaliyet gösteren RİGEL OYUNCAK TASARIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ. şirketleriyle ve yine yukarıda belirtilen faaliyet alanlarında ürün ve hizmet aldığımız, iş birliği ve iş ortaklığı yaptığımız çeşitli kişi ve kurumlara da aktarılabilecek ve onlar tarafından bu hizmetlerin sunulması amacıyla işlenebilecektir.
 

Dogruokul.com üye ve/veya bilgi formunda paylaşmış olduğunuz telefon numarasından, e-posta adresinden ve kullanılmakta olan Dogruokul.com uygulamaları üzerinden size ulaşarak Dogruokul.com ve iş birliği/iş ortaklığı yapılan kişi ve kurumlara ait ürün, hizmet ve servislerini aktarabilir ve/veya reklam verenlerin hizmet kalitesini sorgulayan anketler düzenleyebilir.
 

Dogruokul.com servislerine üye olduğunuz takdirde ve/veya Dogruokul.com’da bulunan tanıtım sayfaları üzerinden reklam verenlerden bilgi almak / fiyat teklifi istemek için doldurduğunuz formda kullanacağınız e-mail ve/veya telefon numarası vasıtasıyla veya kullanılmakta olan Dogruokul.com uygulamaları üzerinden kampanya ve özel indirim haberlerini ve Dogruokul.com ve/veya işbirliği/iş ortaklığı yapılan kişi ve kurumlara ait hizmetleri anlatan telefon iletileri, e-posta ve/veya SMS almayı da kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman bu gönderim listelerinden hiçbir merasime tabi olmaksızın çıkabilirsiniz.
 

5. Kişisel verilerin toplanma yöntemi ve hukuki sebepleri:
Genel Müdürlük, anlaşmalı olduğumuz iş ortaklarımız, işbirliği içinde olduğumuz üçüncü kişiler, www.Dogruokul.com adlı web sitemiz, internet tarayıcınız üzerinde bulunan cookie (çerez) uygulaması, çağrı merkezi gibi bilimum dijital kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir. Kişisel verileriniz Sigortacılık Mevzuatı uyarınca; en az 10 yıl boyunca Şirketimizce saklanacaktır.
 

6. Kişisel verilerinizin yukarıda belirtilen işlemlere tabi tutulması tamamen hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun şekilde, faaliyetlerimizin yürütülmesi kapsamında ve toplandıkları veya işlendikleri amaçla bağlantılı olarak; işlendikleri amaç için gerekli olan makul süre kadar muhafaza edilmek kaydıyla işlenecektir. Dogruokul.com, kişisel bilgilerinizi kesinlikle özel ve gizli tutmayı, hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek ve veri güvenliğini sağlamak için gereken tüm teknik tedbirleri almayı taahhüt etmektedir. Müşterilerimizin kişisel bilgilerinin gizliliğini korumak amacıyla şirketimiz sistem ve internet altyapısını en güvenilir seviyede tutarak gerekli önlemleri almıştır. RİGEL OYUNCAK TASARIM VE BİLİŞİM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.’nin tabi olduğu düzenleyici kurumlar ve/veya Yasama, Yürütme organ ve mercileri müşteri bilgilerinin açıklanmasını istediğinde, RİGEL OYUNCAK TASARIM VE BİLİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. bu bilgileri yalnızca gerekli yetkiler ve yasal mevzuat çerçevesinde açıklayacaktır. RİGEL OYUNCAK TASARIM VE BİLİŞİM SAN.TİC.LTD.ŞTİ. destek hizmetler almak amacıyla farklı kuruluşlarla çalışması durumunda, bu firmaların şirketin gizlilik standartlarına ve şartlarına uymalarını sağlayacaktır.
 

7. KVKK’nin 11. Maddesi gereği:
Her zaman Dogruokul.com’a başvurarak kendinizle ilgili aşağıdaki hakları kullanabileceğinizi bildiririz:
Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
Yurtiçinde veya yurtdışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 7. Maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
Yukarıda ve bir üstünde belirtilen 2 madde uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarına sahipsiniz.
Bu amaçlarla şirket web sitemizde https://Dogruokul.com/iletisim adresinde yer alan iletişim formunu kullanarak tarafımızla iletişime geçebilirsiniz.

 
B - KULLANIM KOŞULLARI SÖZLEŞMESİ
 
1.  KONU VE KAPSAM:
 
1.1.  Bu sözleşme (“Sözleşme”), www.dogruokul.com'a (“Web Sitesi” olarak da anılır) ilişkin hakların sahibi olan "Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti" ile web sitesini kendi onayı ile kullanan/üye olan ve işbu Sözleşme’yi onaylayarak, bu Sözleşme’de yer alan her türlü kullanım koşulunu kabul eden Kullanıcı/Üye arasında akdedilmektedir.
 
1.2.  İşbu Sözleşme,Web sitesinin ve web sitesinde yer alan veri tabanı ile bilgilerin kullanım koşullarını, sistemin işleyişini ve Taraflar arasındaki şartları belirlemektedir. Web sitesi, işbu Sözleşmeyi gerekli gördüğü zaman, kullanıcıları önceden haberdar etmeksizin, gerekli değişiklikleri yapma hakkını saklı tutmakla birlikte söz konusu değişiklikler, değiştirilmiş sözleşmenin Web Sitesi’ne konulmasıyla derhal yürürlük kazanır. Bu değişikliklerden haberdar olmak için Kullanıcı’ların işbu Web Sitesi’nin ilgili kısımlarını sık sık ziyaret etmeleri gerekmektedir.
 
1.3.  Web sitesi, Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti' ye ait olup, Türkiye'deki özel öğretim kurumlarını ücretsiz olarak tanıtan, aynı zamanda da belirli ücretler karşılığında özel öğretim kurumlarına ve diğer firmalara, kendilerini dijital olarak tanıtabilme imkanı sağlayan bağımsız online bir platformdur.
 
1.4.  Sözleşme koşullarını kabul etmeyen Kullanıcı veya Üye Web sitesini kullanmaktan vazgeçmelidir. Web sitesini kullanmaya devam eden Kullanıcı’nın / Üye’nin, Sözleşme’de belirtilen tüm hükümleri kabul ve ikrar ettiği kabul edilir.
 
2.  SİTEYE ÜYELİK / KULLANIM
 
2.1.  Web sitesi'ne üye olmak isteyen kullanıcı, Web sitesi'nde yer alan Üyelik Formu’nda yer alan bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurur ve işbu Kullanım Şartları Sözleşmesi kabul edilerek üyelik kaydı oluşturur. Üyelik aşamaları tamamlanarak olunarak işbu sözleşmede tanımlanan "üye" hak ve yetkisine sahip olunabilir. Üye olunmadan da, sadece siteyi kullanarak işbu sözleşmede tanımlanan "kullanıcı" hak ve yetkisine sahip olunabilir.
 
2.2.  Web sitesi herhangi bir bildirimde bulunmadan, herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak her zaman ve hiçbir gerekçe göstermeksizin feshedebilir veya Sözleşme’yi feshetmeden de Üyeliğe son verebilir veya geçici bir süre ile askıya alabilir.
 
2.3. Web sitesini kullanan Kullanıcı/Üye, işbu Kullanım Şartlarını kabul ederek, üyenin isim, soy isim, telefon, eposta adresi, adres gibi bilgilerini, üye'nin yapacağı okul tercihinde yardımcı olmak ve iş geliştirme amacıyla, özel öğretim kurumlarıyla paylaşabilir.
 
3.  GENEL HÜKÜMLER:
 
3.1.  Dogruokul.com, Web Sitesi’nde bilgileri tanıtılan hiçbir özel öğretim kurumu adına faaliyet göstermemektedir. Web Sitesi kapsamında yer alan içerik, kullanıcıları bilgilendirme amacına hizmet etmektedir. Site içeriğindeki tüm bilgiler ve görseller yoğun bir çalışma sonucu bir araya getirilmiş olup, düzenli aralıklarla güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Ancak, web sitesi içeriğinde bulunan bilgilerin geçerliliği, doğruluğu veya kesinliğini veya sitede bilgileri yer alan özel öğretim kurumlarının ürün veya hizmetlerin kalite ve güvenilirliğini taahhüt etmemektedir.
 
3.2. Web sitesi'nde yer alan okul bilgilerine ilişkin olarak yer alan logo, fotoğraf ve görsel verilerin mülkiyet ve fikri hakları, ilgili özel öğretim kurumlarına aittir. Herhangi bir özel öğretim kurum yetkilisi tarafından logo, foto ve/veya görsellerin web sitesinden kaldırılması talep edildiği takdirde Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, bunları kaldırmayı kabul ve taahhüt eder. Söz konusu logo, resim, fotoğraf ve görsel verilerin doğruluğu, sahteliği, hata ve yanlışlığından dolayı Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, hiçbir sorumluluk ve bu görsel içeriklerin doğruluğu konusunda hiçbir taahhüd vermemektedir.
 
3.3  Web Sitesi’nde tanıtımı yer alan özel öğretim kurumlarına ilişkin eğitim, yemek ücretleri, tanıtım, ön kayıt ve son kayıt tarihleri, taban puan, kontenjan gibi bilgiler özel öğretim kurumlarının kurumsal resmi websiteleri veya okul yönetimleri tarafından tedarik edilmektedir ve bu bilgiler ışığında güncel tutulmaya çalışılmaktadır. Bununla birlikte, Web sitesi'nde yer alan, özel öğretim kurumlarının eğitim, yemek ücretleri, tanıtım, ön kayıt ve son kayıt tarihleri, taban puan, kontenjan bilgilerinin doğruluğunu veya kesinliğini garanti etmemektedir. Eğer özel öğretim kurumundan tedarik edilemiyorsa veya bu bilgilere ulaşılamıyorsa, eğitim, yemek ücretleri, tanıtım, ön kayıt ve son kayıt tarihleri, taban puan, kontenjan gibi bilgiler verilmeyecektir. Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, web sitesinde yer alan kurumlarının eğitim, yemek ücretleri, tanıtım, ön kayıt ve son kayıt tarihleri, taban puan, kontenjan bilgilerinin, ilgili özel öğretim kurumu tarafından mutlaka teyit ettirilmesini önermekle birlikte, Web sitesi'nde yer alan eğitim ücreti, kontenjan, taban puan bilgilerine dayanarak gerçekleşen veya gerçekleşmeyen işlem / kayıt veya sözleşmeden doğan herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını açıkça beyan etmektedir.
 
3.4.  Web sitesi'nde yer alan bilgiler özel öğretim kurumu araştıran kullanıcıları bilgilendirme amacıyla olup, kullanıcıların, web sitesi'nde yer alan bilgilere dayanarak alacağı kararlardan veya doğacak zararlardan Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti, kullanıcıların, Web Sitesi’nde yer alan bilgilere dayanarak, üçüncü kişilerle girmiş olduğu hukuki ilişkinin tarafı olmayıp, bu ilişkilerden doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.
 
3.5.  Dogruokul.com, her ne surette olursa olsun web sitesi’ne erişimin aksamasında, engellenmesinden doğan hiçbir sorumluluğu kabul etmemekte olup istediği herhangi bir zamanda, hiçbir sebep göstermeksizin ve önceden herhangi bir bildirimde bulunmaksızın faaliyetine ve hizmetine son verme hakkını saklı tutmaktadır.
 
3.6.  Dogruokul.com, Web sitesi'nde yer alan ve üçüncü şahıslara ait başka internet sitelerine yönlendiren bağlantılara (URL linkler) doğrudan veya dolaylı olarak erişimden doğacak zararlardan herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.
 
3.7. Kullanıcılar yalnızca hukuka uygun amaçlarla Web sitesi'ni kullanabilirler. Kullanıcıların, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir.
 
3.8. Özel öğretim kurumu yetkililerinin web sitesi’nde bilgisi yer alan özel eğitim kurumu ilgili bilgilerin Web sitesi'nden kaldırılmasını talep ettiği takdirde Dogruokul.com, bu bilgileri Web sitesi'nden kaldırır.

3.9 Dogruokul.com, sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme ve kullanıcılarına sitesi hakkında bilgilendirme için e-posta gönderme hakkına sahiptir.

3.10 Dogruokul.com, sitede oluşacak hataların düzeltilip düzeltilmeme hakkını elinde tutar. Sitede kullanılan içerik ve fotoğraflar Dogruokul.com’un izni olmadan alınamaz ve kullanılamaz.

3.11 Dogruokul.com servislerine üye olduğunuzda ve/veya web sitesi’nde bulunan tanıtım sayfaları üzerinden reklam verenlerden bilgi / fiyat teklifi almak için doldurduğunuz formda kullanacağınız e-posta adresi ve/veya telefon numarası vasıtasıyla kampanya ve özel indirim haberlerini ve web sitesi’nin hizmetlerini anlatan e-posta ve/veya SMS alacağınızı kabul etmiş olursunuz. İstediğiniz zaman bu gönderim listelerinden çıkabilirsiniz.
 
 3.12 Dogruokul.com Müşteri Hizmetleri, üye ve/veya bilgi / teklif formunda paylaşmış olduğunuz telefon numarasından size ulaşarak Dogruokul.com servislerini aktarabilir ve/veya reklam verenlerin hizmet kalitesini sorgulayan anketler düzenleyebilir.

4. KULLANICI YORUMLARI

4.1 Kullanıcı yorumlarının yayınlanıp yayınlanmaması hakkındaki inisiyatif Dogruokul.com’a aittir.

5. KULLANICILARIN SORUMLULUKLARI

5.1. Site’nin güvenliğini tehdit edebilecek, Site’ye ait yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Site ve Hizmet’ten faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması

5.2. Site’ye bu sonuçları verecek şekilde orantısız yük bindirmesi; Site’de yayımlanmış ve/veya başkaları tarafından girilmiş bilgilere yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması

5.3. Site’nin genel güvenliğini tehdit edecek ve/veya Site, Dogruokul.com ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunulması

5.4. Site’nin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, kullanılmaya çalışılması veya her türlü yazılım, donanımın ve sunucuların çalışmasının aksatılması, bozulmasına yol açılması, tersine mühendislik yapılması, saldırılar düzenlenmesi, meşgul edilmesi veya sair surette müdahale Edilmesi, Dogruokul.com sunucularına erişim sağlanmaya çalışılması ilkelerini kabul etmiş sayılır.


6.  FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI
 
6.1.  Web sitesi'nin arayüzü, web sitesi veritabanı, tasarımı, içeriği, metin, imge, html kodu ve diğer kodları ile algoritması dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmaksızın dogruokul.com'a aittir. Kullanıcılar, Web sitesi'ne ait fikri hakları ve web sitesi unsurlarını satmak, yeniden satmak, işlemek, dağıtmak, paylaşmak ve sergilemek hakkına sahip değildirler. Web sitesi, işbu Sözleşme kapsamında kullanıcıların kullanımına sunduğu Hizmetler, Web sitesi içeriği ve bilgiler, telif haklarına tabi çalışmalar, ticari görünüm veya bu internet sitesi üzerinden sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm hakların mülkiyetini uhdesinde saklı tutmaktadır. Bu bilgilerin kullanılması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın ilgili diğer hükümler kapsamında suç teşkil edecek olup, bu eylemleri gerçekleştirenler hakkında hukuki ve cezai takibatlar uygulanacaktır.
 
6.2.  Dogruokul markası ve logosu, Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti'nın tescilli markaları olup, her ne suretle olursa olsun, bunların kullanıcılarca kullanılması marka tecavüzü teşkil etmektedir.
 

7.  YETKİ
 
7.1.  İşbu Sözleşme Türk Hukuku’na tabi olup, Sözleşme’den doğan her türlü ihtilafın çözümünde İstanbul (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
 
8. YÜRÜRLÜLÜK VE KABUL
 
8.1 İşbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası olan Kişisel Verilerin İşlenmesine Dair Bilgilendirme Ve Onay Metni ile Site içinde bildirilen tüm koşullar Kullanıcı tarafından Sözleşme’nin okunup kabul edilmesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girer. Rigel Oyuncak Tasarım ve Bilişim San. Tic. Ltd. Şti dilediği zaman iş bu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir ve bu değişiklikler Site üzerinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.

Güncellenme Tarihi 02.02.2019

Doğruokul.com'u kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi. Anladım