YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ
İncelediğiniz okul hakkında herhangi bir görüşünüz varsa, lütfen paylaşınız... Yorumunuz diğer veliler için değerlidir.
Çocuğunuza özel fiyat bilgisi & diğer sorularınız için OKUL SİZİ ARASIN
Bilge Kavram Koleji Ortaokulu Küçükçekmece
İstanbul Avrupa Yakası
-
Yabancı Dil
Kuruluş Yılı
OKUL BANA NE KADAR UZAK ? Bu okul şu an bulunduğunuz yere km mesafede. Haritada görün !

Küçükçekmece Bilge Kavram Ortaokulu

 

Kavram Okulları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı genel amaç ve ilkeleri doğrultusunda, temel bilgi ve becerilere sahip, kendine güvenen, merak eden, araştıran, sorgulayan, eleştirel düşünebilen, sorumluluk alabilen, çözüm odaklı, insan haklarına ve farklılıklara saygılı, mutlu bireyler yetiştirmeyi amaç edinmiştir. Bu bağlamda, her bireyin farklılıkları göz önüne alınarak planlamalar yapılmaktadır.

Kavram Okulları'nın akademik programı “Tasarım Yolu ile Anlama” (Understanding by Design-UbD) programlama yaklaşımı ile oluşturulmaktadır. Bu yaklaşım üç aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada öğretmen konu ile ilgili hedeflerini belirleyerek, çocukta kalıcı olmasını istediği bilgi ve becerileri planlamaktadır. İkinci aşamada ise bu temanın kalıcılığını sağlamak için kullanılacak ölçme ve değerlendirme araç ve yöntemleri belirlenmekte ve son aşamada amaca yönelik etkinlikler tasarlanmaktadır.

Bu programlama yaklaşımı öğretmenin etkinlikler, materyaller, ders içeriği ile planlamaya başlaması yerine çocuğun sürecin sonunda ne bilmesi, anlaması ve yapabilmesi gerektiği üzerine odaklanarak planlamalarını yapmalarına olanak sağlamaktadır.
 
Okulumuzda eğitim ve öğretim, Türk ve yabancı uyruklu öğretmenler tarafından sürdürülmektedir. İtalyanca ve İngilizce dersleriyle öğrencilerimize, Türkçe dışında başka bir dili kullanarak iletişim kurma becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin, İngilizce ve ikinci dil olan İspanyolcayı özgüvenle kullanıp uluslararası etkileşime açık, özgün ve özgür düşünen dünya vatandaşları olarak yetişmeleri sağlanmaktadır.
 
Kavram ortaokullarında öğrencileri, 21. yüzyıl yaşam becerilerini kazandırmak ve lider bireyler yetiştirmenin adımları atılmaktadır. Bunun için özellikle öğrencilerle aşağıdaki eğitimler gerçekleştirilmektedir.

 • Kişisel çalışma alışkanlıkları
 • SQ3R Okuma Stili
 • Zaman yönetimi
 • Üst düzey düşünme becerileri
 • İletişim becerileri

 
BİREY ODAKLI ÖĞRENME MODELİ 
ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME YETENEKLERİNE UYGUN EĞİTİM!

BİREY ODAKLI ÖĞRENME MODELİ (BOÖM) NEDİR?
Öğrencinin öğrenme stillerinde yer alan bireysel farklılıkları ortaya çıkararak, öğrencilerin öğrenme süreçlerini yeteneklerine uygun şekillendirerek eğitimlerini tamamlıyoruz.
Öğrenmeye kısaca “yaşantı sonucunda davranışta meydana gelen kalıcı izli değişim” diyebiliriz. Öğrenmenin birçok farklı yol ve yöntemleri vardır. Her birey bir konuyu öğrenmeye çalışırken farklı yol ve yöntemler kullanabilir. Kişinin öğrenme stilini bilmesi bilgiye daha hızlı ulaşmasını sağlar. Öğrenme stili, bireylerin daha etkin ve verimli biçimde öğrenme yollarını ifade etmektedir. Öğrencinin öğrenme stilini bilmesi eğitimin daha nitelikli olmasını sağlayacaktır.

Tıbbi alandaki tüm araştırmalara bakıldığında nörolojik açıdan insan beyninin farklı öğrenme modellerine sahip olduğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu yüzden her bireyin öğrenme modeli, öğrendiklerini kullanma ve hatırlama sistemleri farklıdır.
Gelişim çağından itibaren yaşamları boyunca bireyler, öğrenme süreçlerinde tüm öğrenme stillerinden yararlanırlar; ancak bir tanesini daha çok kullanır. Daha çok kullandığı öğrenme stilinin özelliklerini bilen birey, bilgileri öğrenme sürecinde bu özelliklere uygun öğrenme stratejileri geliştirerek başarıya daha hızlı ulaşmasını sağlar.

Kavram Okulları eğitim sistemini; güçlü akademik derslerin alt yapılarıyla hazırladığı, öğrencilerin sosyal ve bireysel gelişimlerini ön planda bulundurduğu rehberlik anlayışı ile birleştirerek; Birey Odaklı Öğrenme Modeli (BOÖM) ile öğrencilerin öğrenme stillerinde ki farklılaşmayı ortaya çıkartıyor ve öğrencinin eğitim sürecinde ki öğrenimini buna uygun planlıyoruz.
Böylece daha çabuk öğrenen, öğrendikçe sorgulayan, sorguladıkça araştıran, araştırdıkça bilimsel verilere ulaşan bireyler yetiştiriyoruz. Bu yeteneklere sahip olan bireyler, akademik ve sosyal başarıya daha çabuk ulaşırlar.
Öğrenme sürecinde doğru stratejilerle başarıya daha hızlı ulaştırıyoruz…

ÖĞRENCİYİ TANIMANIN EĞİTİME KATKILARI
Eğitim-öğretim süreci içerisinde en önemlisi öğrenciyi tanımak ve kendisini keşfetmekten geçerek doğru hedeflere yaklaştırmaktır. Öğrenciyi tanımada atılacak en önemli adımlardan bir tanesi bireyin öğrenme yeteneğini ona keşfettirmektir. Öğrenme stilini bilen öğrenci, nasıl ders çalışacağını, nasıl öğreneceğini bilen, keşfedici, sorumluluk sahibi bireyler olma yolunda ilk adımı atan bireyler olmaktadırlar.

Öğrenme stilini bilen öğrenci;

 • Öğrenmeye daha çok meraklı olur.
 • Öğrenme yeteneğini keşfedilmiş olur.
 • Sorgulama ve keşfetme gücü artmış olur.
 • Kendisini ve çevresindekileri daha iyi anlar.
 • Nasıl ve ne zaman çalışacağını bilir.
 • Zamanını verimli kullanma yeteneğine sahiptir.
 • Hangi ortamda nasıl ders çalışacağını bilir.

 
Öğrencilerinin öğrenme stillerini bilen öğretmen;

 • Öğrencisini tanır.
 • Öğrencisinin öğrenme yeteneğini bilir.
 • Merak etmesini ve keşfetmesini sağlamak için hangi yöntemleri kullanacağını bilir.
 • Öğrencisinin kendisini ve çevresini nasıl analiz etmesi ile ilgili yol gösterme yöntemini bilir.
 • Nasıl ve nerede ders çalışması ile ilgili bilgiler verir.
 • Zamanını etkin kullanması ile ilgili stratejiler belirler.
 • Hangi ortamda verimli ders çalışacağı ile ilgili bilgiler verir.

 
Çocuklarının öğrenme stillerini bilen veliler;

 • Çocuğunu tanır.
 • Çocuğunun öğrenme yeteneğini bilir.
 • Merak etmesi ve keşfetmesini sağlamak için nasıl yaklaşımda bulunacağını bilir.
 • Çocuğun kendisini ve çevresini analiz etmesi için yol gösterme yöntemini bilir.
 • Nasıl ve nerede verimli ders çalışacağını bilir.
 • Zamanını etkin kullanması ile destek olur.
 • Hangi ortamda verimli ders çalışacağını bilir.


ÖĞRENCİ ÖĞRENME STİLİ (ÖÖS) NASIL BELİRLENİR?
Öğrencinin ne zaman, nasıl verimli ders çalışacağı, nasıl öğreneceği ile ilgili tüm velilerimizin öğrenmesini sağlıyoruz.
Öğrencinin Öğrenme Stili envanteri (ÖÖS) öğrencinin daha verimli bir şekilde nerede ve nasıl ders çalışacağı ile ilgili öğrenci ve veliler için oluşturulmuş envanter uygulamasıdır. Tüm insanların en büyük ortak özelliği bilgileri öğreniyor olmalarıdır; farklılaştıkları en büyük özellikleri ise bilgiyi nasıl öğrendikleridir. Her insan birbirinden farklıdır ve bu yüzden öğrenme biçimleri de farklılık göstermektedir. Bu envanter uygulaması ile öğrencinin nasıl öğreneceğine ilişkin soruya cevap aranır. Nasıl öğreneceğini bilen öğrenci verimli ders çalışma stratejilerini geliştirir ve daha doğru çalışma yöntemlerine sahip olur.
 
Öğrenci Öğrenme Stili Envanteri öğrenciye aşağıdaki bilgileri verir.

 • Ders çalışma davranışı
 • Ders çalışma süresi
 • Ders çalışırken verilmesi gereken mola süresi
 • Ders çalışma sürekliliği
 • Ders çalışma yoğunluğu
 • Konsantrasyon
 • Fiziksel ders çalışma ortamı
 • Ders çalışma saatleri
 • Düşünme becerileri
 • Bilgiyi algılama yolları

 
ÖĞRENCİ ÖĞRENME STİLİ ENVANTERİ SONUCUNDA RAPOR (ÖÖS RAPORU)

Bireysel rapor;
Öğrenci öğrenme stili envanteri sonucunda öğrencinin verdiği cevaplara göre rapor alınır. Bu rapor öğrenciye ve daha sonra veliye rehber öğretmeni aracılığı ile bilgilendirilmesi yapılır. Böylece öğrenci uzman rehber öğretmeni ile öğrenme stilini keşfetmiş ve çalışma süreçleriyle ilgili stratejiler geliştirmiş olur.

Sınıf raporu;
Öğrenci öğrenme stili envanteri sonucunda her sınıfın ayrı raporu çıkartılır. Bu raporlar her öğretmene teslim edilir. Böylece öğretmen dersine girdiği öğrencisinin hangi öğrenme yeteneğine sahip olduğunu bilir ve özel ders çalışma teknikleriyle ilgili bilgilendirme yapabilecek durumdadırlar.

DANIŞMAN ÖĞRETMENLİK MODELİ

5, 6, 7 ve 8. Sınıflarımızda uyguladığımız danışman öğretmenlik sisteminin amacı;
Öğrencinin akademik başarısının yanında sosyal ve bireysel gelişimlerini öğrencinin ihtiyaçlarına uygun bir şekilde düzenlemeyi öğretmektir.

Kişisel ders çalışma planlama ve değerlendirme becerilerinin gelişmesine katkıda bulunarak danışmanlık hizmetini sürekli vererek motivasyonlarını arttırmak.

Test tekniklerini geliştirerek TEOG sınavlarındaki başarının artmasını sağlamak.

Aileler ile sürekli iletişimde olarak okul aile ilişkisini canlı tutmak ayrıca ailenin sürekli okuldan haber almasını sağlamak.

Bu amaçlar doğrultusunda danışman öğretmenlerimiz öğrencileriyle bireysel ve gerekli koşullarda toplu görüşmeler yapar.

Bu görüşmelerde danışman öğretmenler öğrencilerin okul ve ders durumlarını, deneme sınavları başarılarını değerlendirir. Öğrenciler ile hedef puanlar belirler ve bu puanlara ulaşıp, ulaşamama sebeplerini değerlendirirler.

Aynı zamanda öğrencinin aile ve arkadaşlık ilişkileri gibi konularda yaşadıkları tüm sıkıntıları dinler ve gerekli koşullarda diğer birimlere yönlendirerek destek alınması sağlanır.

Danışman öğretmen rehber öğretmeni ile sürekli iletişim halinde olarak neler yapacakları ile ilgili planlamalar yapar.
 
REHBERLİK ve PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK SERVİSİ
Kavram okullarında gerçekleştirilen rehberlik uygulamalarıyla öğrencilerin kendisini keşfetmeyi bilen, sorgulayıcı, bilimsel veriler ışığında gelişen bireylerin, sosyal ve bireysel gelişimleriyle birlikte yaşama hazır olmalarını sağlamaktır. 21. yüzyıl yaşam becerilerini kazanan donanımlı bireyler olma yolunda adım atmalarını sağlamaktır.

Donanımlı uzman Rehberlik ve Psikolojik Danışman kadromuzla hazırlanan rehberlik programımız, tüm öğrencilerimize ve ailelerine yöneliktir. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerimiz öğrenci, veli ve öğretmenlerimize uzman destek sunarak akademik, sosyal, bireysel, zihinsel ve duygusal süreçlerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesini sağlamaktır.
 
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servislerimizin üzerinde durduğu önemli noktalar aşağıdadır.
 

 1. Psiko-Sosyal Gelişim
 2. Akademik Gelişim
 3. Kariyer Planlaması
 4. Yaşam Becerileri Gelişimi

Bilge Kavram Koleji Ortaokulu Küçükçekmece Fiyatları

FİZİKSEL İMKANLAR

FOTO/VİDEO

YEMEK

Organik Beslenme

Bilge Kavram Koleji Ortaokulu Küçükçekmece Yorumları

1) Yorumunuzun diğer ebeveynler için değerli olacağını düşünerek, lütfen gerçek ve doğru yorumlarda bulununuz.
2) Öğretim kurumuna ve/veya çalışanlarına hakaret ve küfür içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
3) Siyasi, dini ve ayrımcı hiçbir içerikle paylaşımda bulunmayınız.
4) Yorumlar sahibine aittir ve yorumlarda Dogruokul.com’un görüşü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yorum politikasına uygun yorumlar yazdığınız için teşekkür ederiz.

Bilge Kavram Koleji Ortaokulu Küçükçekmece yorumlarını ve okulun ortalama puanını görebilirsiniz..
 
0 Yorum
Akademik Başarı
Yabancı Dil Eğitimi
Eğitim Kadrosu
Kampüs Olanakları
Spor/Sanat Kulüpleri
Okul/Veli İlişkisi

Bilge Kavram Koleji Ortaokulu Küçükçekmece İletişim, Telefon, Adres Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, OKULYETKİLİLERİ SİZİ ARASIN
Doğruokul.com'u kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi. Anladım