YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ
İncelediğiniz okul hakkında herhangi bir görüşünüz varsa, lütfen paylaşınız... Yorumunuz diğer veliler için değerlidir.
Çocuğunuza özel fiyat bilgisi & diğer sorularınız için OKUL SİZİ ARASIN

Ankara Biltek Koleji Kampüsü

1
  Ankara
  İngilizceYabancı Dil
  2002 Kuruluş Yılı
  OKUL BANA NE KADAR UZAK ? Bu okul şu an bulunduğunuz yere km mesafede. Haritada görün !

  Biltek Koleji 5 yıllık altyapı çalışmalarından sonra insani değerlere önem veren, bilgili, görgülü, erdemli ve başarılı bireyler yetiştirmek üzere 2002 yılında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır. 

  Özel Biltek İlköğretim Okulu, 2002- 2003  Eğitim-Öğretim yılında ana sınıfı ve I. Kademe (1.2.3.4.ve 5.) sınıflarıyla faaliyete girmiş, 2003- 2004 Eğitim-Öğretim yılında ise ilköğretim II. Kademe (6. 7. ve 8.)  sınıflar ile eğitim hayatına devam etmiştir. 

  Özel Biltek Lisesi, 2003- 2004 Eğitim-Öğretim yılında Yabancı Dil Ağırlıklı Lise (Süper Lise) olarak açılmış, 2008’de Özel Biltek Anadolu Lisesi adını almıştır. Genel lisemiz ise 2007- 2008 Eğitim-Öğretim yılında eğitim hayatına başlamıştır. 

  Biltek Koleji, her biri alanında uzman kalifiye eğitim kadrosuyla, geleceğin dünyasına yön verecek olan nesiller yetiştirmeye kararlıdır. Bu bağlamda, son teknoloji ile donatılmış 24 kişilik özel sınıflarıyla, uygulamalı derslere özel derslikleriyle, kütüphanesiyle, Fen Bilgisi laboratuarlarıyla (Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi Laboratuarları), kapalı ve açık spor salonlarıyla, konferans salonuyla, kafeteryasıyla, nezih yemekhanesiyle ve öğrencilerine sunduğu kusursuz hizmetleri ve imkânlarıyla yeni bin yılın nesillerini yetiştirmeye devam etmektedir.

  Biltek Koleji, akademik alanda başarılı olduğu kadar bünyesinde yürüttüğü “Değerler Eğitimi” çalışmaları ile de erdemli nesillerin yetiştirildiği, bilginin sevgiyle nakşedildiği kurumlardır. 
  Başarıya dair hedeflerini daha geniş kitlelere ulaştırmak için 2007-2008 Eğitim/Öğretim yılı ile birlikte bünyesine

  Biltek Balpeteği Anaokulları’nı da katmış olan Biltek Koleji, kurumsallaşma ve büyüme çalışmalarına istikrarlı bir şekilde devam etmektedir.

  Ankara Biltek Koleji Kampüsü Fiyatları

  TANITIM GÜNLERİ : 01 Mayıs 2014 - 01 Eylül 2014

  KAYIT BİLGİLERİ

  ÖĞRENCİLERİN KAYITLARI İÇİN GEREKEN EVRAKLAR


  YENİ  KAYIT  OLACAK  ÖĞRENCİLER İÇİN
  (Anaokulu - 1. Sınıf)

  * Nüfus cüzdan fotokopisi (Anne-Baba-Çocuk)
  * 6 adet fotoğraf
  * Aşılarının yapıldığına dair belgenin fotokopisi
  * E-Okul Bilgi Formu (Okulumuzda Doldurulacak)
  * Dilekçe (Okulumuzda öğrenim görmesini istediğine dair) (Okulumuzda Doldurulacak)


   

  NAKİL OLARAK GELECEK ÖĞRENCİLER İÇİN
  (İlköğretim Okulu 2-8. Sınıf )

  * Nüfus cüzdan fotokopisi (Anne-Baba-Çocuk)
  * 6 adet fotoğraf
  * E-Okul Bilgi Formu (Okulumuzda Doldurulacak)
  * Dilekçe (Okulumuzda öğrenim görmesini istediğine dair) (Okulumuzda Doldurulacak)

  Not: Öğrencimizin dosyası, geldiği okuldan kurumumuz tarafından istenecektir.


   

  EĞİTİM

  EĞİTİM YAKLAŞIMIMIZ

  Özel Biltek İlköğretim Okulu, "Önce İyi İnsan Yetiştirmek" ilkesine dayanarak, öğrenci, öğretmen ve veli işbirliği içinde öğrenmede sürekliliğe inanan bir kurumdur. Amacı; akademik programın yanı sıra öğrencilerin yetenek ve becerilerini kullanarak pratik olarak geleceğe hazırlanmalarını sağlayarak, topluma ve doğaya duyarlı, eleştirel düşünme gücü gelişmiş, yeniliklerin öncüsü, üretken ve sorumlu bireyler yetiştirmektir. Ayrıca;

  • Öğrencilerimizin, öz güven ve sosyal beceriler kazanmalarını desteklemek, doğru ve yapıcı iletişim kurabilen, etik değerlere sahip sevgi ve saygı dolu bireyler olarak yetişmelerini sağlamak,
  • Öğrencilerimizin, kendilerini tanımalarına, yeteneklerini geliştirmelerine yardımcı olmak,
  • Elde ettiği sonuçlardan ve birikimlerinden yararlanarak, öğrencilerimizi;
  • Kendi bilgisini üretebilen,
  • Kendi kararlarını verebilen,
  • Kendi tercihlerini yapabilen,
  • Verdiği kararları, yaptığı tercihleri savunabilen; sorumluluğunu üstlenebilen, giderek nasıl öğrenmekte olduğunu, nasıl bildiğini bilebilen,
  • Üst düzey becerilerle donanımlı bireyler olarak yetiştirmek,
  • Öğrencilerimizin beceri odaklı bireysel gelişme ve öğrenme ortamlarında, giderek öğrenme sorumluluğunu üstlenerek; bilgiye erişme, edinme yol ve yordamlarını, araç ve gereçlerini etkili ve verimli bir biçimde kullanabilen; erişilen, derlenen bilgileri ayıklayabilen, seçtiği bilgileri örgütleyebilen, bunlardan anlamlı bütünler oluşturabilen, oluşturduğu bütünlerden çıkabilecek ve çıkamayacak sonuçları gösterebilen, sorunlara çözüm önerileri üretebilen, çözüm önerileri üzerinde tartışabilen ve uzlaşabilen bireyler olmalarını sağlamak,
  • Öğrencilerimizi,  zenginleştirilmiş öğretim programları, çağdaş öğrenim ve ölçme değerlendirme yöntemleri kullanarak öğrenci merkezli bir anlayışla bir üst eğitim kurumuna ve yetişkinliğe hazırlamak,
  • Öğrencilerimize, araştırma, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerileri kazandırmak,
  • Öğrencilerin, dünyada etkin ve başarılı olabilmeleri için farklı kültürleri tanımaları, anlamaları ve bunlara saygı duymalarını sağlayacak ders ve yabancı dil programlarını uygulamak, uluslararası etkinlikler, projeler, değişim programları ve geziler düzenlemek.
  • Sanat eğitimi ile öğrencilerin duygusal ve görsel duyarlılıklarını geliştirmek,
  • Öğrencilere spor etkinlikleri ile  kendine güven, temel spor eğitimi ve sağlıklı yaşam öğretileri konularında bilinç kazandırmak,
  • Öğrencilerin, doğa ve çevre bilincine sahip olmalarını sağlamak başlıca hedeflerimiz arasında gelmektedir.

   

  Bu amaçla öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak güçlü ve olumlu yönlerinin ortaya çıkmasına özen gösterilmekte, onlara öğrenme sorumluluğu kazandırılmaya çalışılmaktadır. Demokratik bir ortamda düşüncelerini özgürce ifade ederek paylaşabilen öğrencilerimiz sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açılardan da desteklenmektedir.
  Öğretim programlarımız, çağdaş gelişmeler takip edilerek  zenginleştirilmektedir. Derslerin, soyut ve ezbere dayalı değil, yaşantıya dayalı, günlük yaşamın içindeki yeri ile ilişkilendirilerek işlenmesi önemsenmektedir. Bu amaçla da öğretim süreçlerinde bilgisayar-fen laboratuarları,  resim-müzik derslikleri, spor salonları, konferans salonları ve kütüphanemiz etkin olarak kullanılmaktadır.
  Öğretim sürecinde görsel ve işitsel araçlarla öğrenmenin, bilginin kalıcı olmasını sağlama açısından çok önemli olduğu noktasından hareketle dersler işlenirken eğitim teknolojilerinden (akıllı tahta, bilgisayar, internet, tepegöz, video vb) yararlanılmaktadır. Dersler eğitim teknolojileriyle desteklenerek,  en üst  düzeyde öğrenmenin gerçekleşmesi hedeflenmektedir. 
  Okulumuzda MEB ders programlarının yanı sıra İngilizce, sanat, spor ve sosyal etkinliklerle zenginleştirilmiş program, eğitsel geziler ve yerinde görerek öğrenmeye yönelik faaliyetlerle de desteklenmektedir.

  Ort. Sınıf Mevcudu 20

  FİZİKSEL İMKANLAR

  FİZİKİ YAPISI  1- 4951,36 m2 kapalı alan, 1591,49 m2 açık alan üzerine kurulmuştur.

  2- Binanın yerleşimi; Bodrum 1,2,Zemin, 1,2,3 ve Teras katlarından oluşmaktadır.

  3- Merkezi ısıtma sistemi bulunmaktadır ve doğalgaz ile ısıtılmaktadır.

  4- 284m,762’ lik kapalı spor salonu, 1591,49 m2’ lik açık spor ve oyun sahası bulunmaktadır.

  5- 24 öğrenci kapasiteli 9 tane derslik bulunmaktadır.

  6- Bir görsel sanatlar dersliği bulunmaktadır.

  7- Bir kütüphane bulunmaktadır.

  8- Bir rehberlik odası bulunmaktadır.

  9- Bir bilgisayar laboratuarı bulunmaktadır.

  10- Bir kantin bulunmaktadır.

  11- Isıtma ve havalandırma merkezimiz bulunmaktadır. Bu merkezin idaresinde yeterli bilgi ve beceriye sahip bir teknik elemanımız bulunmaktadır.

  12- 105 kişilik konferans salonu bulunmaktadır. Konferans salonu tam donanımlıdır.

  13- İlkokul bölümüne ait yönetim işlerinin yürütüldüğü aktif olarak kullanılan 1 müdür odası, 1 müdür yardımcısı odası, 1 eğitim araçları odası, 1 büro hizmetleri odası, 1 muhasebe odası, 1 bilgi işlem odası, 1 halkla ilişkiler odası, 1 arşiv odası tam donanımlı olarak kullanılmaktadır.

  14- Okulumuzun ortak kullanılan 1 reviri vardır.

  Açık Basketbol Sahası
  Bahçe
  Bilgisayar Laboratuvarı
  Çok Amaçlı Salon
  Kapalı Spor Salonu
  Kütüphane

  SPOR & SANAT KULÜPLERİ

  İLKÖĞRETİM KULÜPLERİMİZ

  Okullarımızda;

  - Kendini tanıyabilme, bireysel hedeflerini belirleyebilme, yeteneklerini geliştirebilme, bunları kendisinin ve toplumun yararına kullanabilme,
  - Çevreyi koruma bilinciyle hareket edebilme,
  - Kendine ve çevresindekilere güven duyabilme,
  - Planlı çalışma alışkanlığı edinebilme, serbest zamanlarını eğlenerek, etkin ve verimli değerlendirebilme,
  - Girişimci olabilme ve bunu başarı ile sürdürebilme, yeni durum ve ortamlara uyabilme,
  - Savurganlığı önleme ve tutumlu olabilme,
  - Aldığı görevi istekle yapabilme, sorumluluk alabilme,
  - Bireysel olarak veya başkalarıyla iş birliği içinde, çevresindeki toplumsal sorunlarla ilgilenebilme ve bunların çözümüne katkı sağlayacak nitelikte projeler geliştirebilme ve uygulayabilme,
  - Grupça yapılan görevleri tamamlamak için istekle çalışabilme ve gruba karşı sorumluluk duyabilmeleri için KULÜP çalışmaları yapılır.

  Kulüp çalışmalarımız ile öğrencilerimiz hem eğlenirler, hem de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda çalışmalar yaparlar.

  Drama Club
  Oyun ve Oyuncak Tasarımı
  Kitap Kurdu Kulübü
  Doğa Tutkunları Kulübü
  El Becerileri Kulübü
  Jimnastik
  Görsel Sanatlar ve Maket Kulübü
  Satranç Kulübü
  Ebru Kulübü
  Matematik ve Zekâ Oyunları Kulübü
  Belgesel Kulübü
  Bilim Bahçesi
  Yeşil Adımlar Çevre Kulübü
  Spor Kulübü
  Mehter Kulübü
  Animasyon
  Melodi Kulübü
  Kültür Edebiyat Kulübü
  İnsan Hakları Demokrasi ve Yardımlaşma

   

  Drama
  Görsel Sanatlar
  Jimnastik
  Müzik
  Satranç
  Organik Beslenme

  Ankara Biltek Koleji Kampüsü Yorumları

  1) Yorumunuzun diğer ebeveynler için değerli olacağını düşünerek, lütfen gerçek ve doğru yorumlarda bulununuz.
  2) Öğretim kurumuna ve/veya çalışanlarına hakaret ve küfür içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
  3) Siyasi, dini ve ayrımcı hiçbir içerikle paylaşımda bulunmayınız.
  4) Yorumlar sahibine aittir ve yorumlarda Dogruokul.com’un görüşü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

  Yorum politikasına uygun yorumlar yazdığınız için teşekkür ederiz.

  Ankara Biltek Koleji Kampüsü yorumlarını ve okulun ortalama puanını görebilirsiniz..
   
  0 Yorum
  Akademik Başarı
  Yabancı Dil Eğitimi
  Eğitim Kadrosu
  Kampüs Olanakları
  Spor/Sanat Kulüpleri
  Okul/Veli İlişkisi

  Ankara Biltek Koleji Kampüsü İletişim, Telefon, Adres Bilgileri

  İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, OKUL YETKİLİLERİ SİZİ ARASIN