YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ
İncelediğiniz okul hakkında herhangi bir görüşünüz varsa, lütfen paylaşınız... Yorumunuz diğer veliler için değerlidir.
Çocuğunuza özel fiyat bilgisi & diğer sorularınız için OKUL SİZİ ARASIN
Melek Yuvası Anaokulu
İstanbul Anadolu Yakası
İngilizceYabancı Dil
Kuruluş Yılı
OKUL BANA NE KADAR UZAK ? Bu okula ait mesafe bilgisi bulunmamaktadır.

Amacımız;
Her çocuk ÖZELDİR anlayışı ile çocukların gelişim özellikleri, ilgi alanları ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanan eğitim programları ile çocukların hem çeşitli etkinlikler ile keyifli ve mutlu zaman geçirmelerini sağlamak,  hem de bedensel, bilişsel, duygusal, sosyal ve dil gelişimlerini ve yaratıcılıklarını en üst düzeye çıkarmaktır.  

Hedefimiz;
- Gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlayabilen,
- Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı,
 - Özgüven duygusu gelişmiş,
- Bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak öğrenen,
- Dürüst, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren,
- Problem çözme, düşünme ve karar verme alanlarında beceri kazanmış,
- Çevreye duyarlı, doğaya ve canlılara özen gösteren,
- Okuma alışkanlığı kazanmış,
- Türkçeyi doğru kullanabilen, kendini ifade edebilen,
 -Bilimsel düşünen, araştırmacı ve yaratıcı olan,
- Sanata değer veren, 
- Kendisiyle barışık, üretken ve yeniliklere açık
- Hayatın her aşamasından zevk alabilen mutlu ve çağdaş çocukları yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Geliştirilen hedeflerimiz doğrultusunda amacımız; çocuk odaklı bir yaklaşımla her yaş grubunun gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve bireysel farklılıkları göz önünde bulundurularak hazırlanan eğitim programları ile, çocukların daha sonraki eğitimlerine temel oluşturacak kaliteli eğitim veren, araştırmacı, bilime katkıda bulunan, çağdaş eğitim programlarını uygulayan, sanatsal ve kültürel etkinliklere önem veren, yaratıcılığı destekleyen ve aile katılımlı programın önemini kavramış, bulunduğu bölgede tercih edilen bir okul olmaktır. Eğitim Programlarımız; 
Okulumuzda, “Frostik Görsel Algı”, “Kavramsal Matematik”, “Sherborne Gelişimsel Hareket”, “Özbakım Becerileri Kazandırma” programları ile çocuğun yaratıcılığını ön planda tutan, ilgi-merak ve araştırma isteklerini artırma ve geliştirmeyi hedefleyen, özgürce deneyimler kazanabilmesine olanak tanıyan ve fırsatlar sunan, aile katılımını sağlayan bilim, deney, sanat, müzik, oyun, ile eğitim yaklaşımlarından oluşturulan eğitim programı uygulanmaktadır. Çocuklar bu programda oynayarak, merak ederek, sorarak, yaparak, yaşayarak, eğlenerek öğrenirken, ilgi alanlarını ve güçlü oldukları yanlarını geliştirirler. Tüm duyularını ve yaratıcılıklarını kullanarak, gözlem yaparak, grup çalışmalarının zevkine vararak, problem çözerek öğrenirler, öğrendiklerini yaşama geçirirler. 


Frostik Görsel Algı Eğitimi;
Frostıg Görsel Algı Eğitim Programı, çocuklarda görsel alıcılık ve ayırt etme yeteneğini farklılaştırmayı amaçlar.  
Bu program ile okul öncesi 4-6 yaş çocukların, göz-motor koordinasyonu,  şekil-zemin ayrımı,  şekil sabitliği, mekan-konum algısı ve mekan ilişkilerinin algılanması alanlarında gelişim düzeylerini en üst düzeye çıkararak ilkokul  ve daha sonraki eğitimlerinde başarılı olmalarını sağlamaktır. Sherborne Gelişimsel Hareket Eğitimi;
Okulöncesi çocukların benlik kazanımını, özgüvenini ve sosyal etkileşimini geliştiren bir programdır. Bedensel temas içeren hareket deneyimleri aracılığıyla bir taraftan kendi bedenine yoğunlaşan ve içsel duyularını keskinleştiren çocuk, diğer taraftan kendini keşfeder, yaratıcılığını geliştirir ve sosyal etkileşimine önemli katkı sağlar. Program ebeveyn çocuk etkileşimini artırmak amacıyla ailelerle birlikte de uygulanır. Matematik Eğitimi;
Okul öncesi dönemde çocuk; miktarı (az-çok), ezbere ritmik sayma, toplama-çıkarma, kümeler, kesirler geometrik şekilleri, uzunluk, ağırlık, zaman ile ilgili olarak matematiğin pek çok kavramını öğrenmeye başlar. Bu dönemde matematik eğitimi ile çocukların tüm yaşantıları boyunca kullanacakları problem çözme, ilişkilendirme ve iletişim kurma gibi becerilerin kazandırılması hedeflenmiştir.
Okul öncesi dönemde çocuklar meraklı, araştırıcı, hayal güçleri kuvvetli ve sorgulayıcıdırlar. Çocukların bu yöndeki gelişimlerini desteklemek amacıyla, onların araştırabilecekleri, meraklarını giderebilecekleri, neden sonuç ilişkisini görebilecekleri, çeşitli fikirler öne sürerek tahminlerde bulunabilecekleri fırsatlar veren eğitim ortamı hazırlanmıştır. 

Melek Yuvası Anaokulu Fiyatları

İNDİRİMLER

KAYIT BİLGİLERİ

Güncel ücretler için lütfen iletişime geçiniz.

Ana Sınıfı

FİZİKSEL İMKANLAR

Bahçe
Bilgisayar Laboratuvarı
Oyun Parkı

ETKİNLİKLER

Etkinliklerimiz; 
 Müzik, dans, orff ritm çalışmaları, 
 Koordinasyon ve denge etkinlikleri,
 Yaratıcı drama, 
 Özbakım kazandırma ve geliştirme,
 Türkçe etkinlikleri,
 Kitap okuma etkinlikleri,
 Fen ve doğa çalışmaları,
 Dikkat ve algı çalışmaları,
 Yaratıcı oyunlar,
 Proje geliştirme çalışmaları,
 Kavram matematik çalışmaları,
 Resim çalışmaları,
 Mutfak çalışmaları
 Sportif çalışmalar
 Gezi ve araştırma çalışmaları
 Fotoğraf  klubü etkinlikleri,
 Satranç çalışması,
 Seramik çalışması
 Sanatsal beceri etkinlikleri, 
Türkçe dil etkinlikleri; Çocukların dil gelişimini ve Türkçeyi düzgün kullanmalarını sağlamak, bu yolla kendilerini ifade etmelerine imkan tanımak ve çevre ile etkileşimlerini kolaylaştırmak için günlük planda yer alan bu faaliyetlerde şarkı, şiir, tekerleme, hikaye okuma, parmak oyunları, bilmece, dramatizasyon gibi etkinliklerdir.
Çocukların gelişim düzeylerine, ilgi ve ihtiyaçlarına göre belirlenen konularla onların eski bilgileriyle yeni bilgilerini birleştirmelerine olanak sağlanır, çocuklar dinleme, paylaşma, sıra bekleme, kendini ifade etme ve kalabalık ortamda bulunmayı, bazen lider, bazen de izleyici olmayı öğrenirler. 
Fen ve Doğa Etkinlikleri; 
Okul öncesi dönem, çocuklarda araştırmaya ve denemeye ilginin ve merakın en yüksek olduğu dönemdir. Çocukların ilgileri doğrultusunda doğuştan var olan merak duygusunu geliştirmek, neden-sonuç ilişkilerini anlamaya, çevrelerini gözlemlemelerine olanak sağlamak amacıyla; ünite konularına göre yapılandırılmış ya da spontane olarak gelişmesine olanak sağlanmış gözlem-inceleme-araştırma-keşfetme ve deneme etkinlikleri düzenlenir. Çocuklar bu etkinlik sırasında öğretmenleri ile birlikte nesne, olay, ya da durumları izler, inceler, keşfeder, dener ve çıkarımlarda bulunurlar.
                                              
Bu etkinliklerde bilgileri birleştirerek yeni kavramlar geliştirir; dünyayı araştırırken çocuksu bir yolla bilimin temelleri ile tanışırlar. Yine bu saat içerisinde düzenlenen Mutfak faaliyetleri ile çocuklar basit günlük işleri yapabilme, kullanılan malzemeleri tanıma ve yeni tadlar keşfedebilmenin mutluluğunu yaşarlar.         
Sanatsal Etkinliklerimiz;

Sanat; 

İnsanın kendisi ve doğayla ilişkisinde ortaya çıkan izlenimlerin, duyguların, düşüncelerin değişik araç gereçlerle anlatımıdır.
Sanat etkinlikleri, çocukların özellikle yaratıcılıklarını destekleyen, kendilerini rahatlıkla ifade edebilmelerine olanak sağlayan, araştırma ve deney yapma,  fırsatı sunar. Bu sayede çocukların hayal güçleri ve gözlem yapma yetenekleri gelişir, kendilerine ve diğer insanlara karşı olan duyarlılıkları artar.
Sanat etkinlikleri, çocukların yeni fikirlerini ve hissettiklerini açıklamalarını sağladığı gibi, öğretmenin çocuğu, en iyi tanıma yollarından birisidir. Sanat etkinlikleri yoluyla çocuk başkalarıyla iletişim kurar, daha çok kendine güvenir ve yaratıcılığı da gelişir Dans; 
Müzik eşliğinde yapılan dans eğitimi çocuğun bedeni ile zihni arasındaki yaşamı algılama, yorumlama yaratıcı düşünme sistemlerini geliştirir. Bellekte tutma ve tahlil etme yeteneğinin gelişimi yaratıcı süreçte desteklenir. Çocukta fiziksel yeteneğin yanı sıra müziği kavrama hissetme ve düşüncede yaratıcılık gelişir. Çocuğun el göz koordinasyonunu geliştirmesine, başkalarıyla paylaşma ve birlikte öğrenmesine yardımcı olur.

Müzik; 
Piyano ve diğer müzik aletleri eşliğinde verilen müzik eğitimi ile çocuklara eğlenerek ritim duygusunu aşılama, farklı müzik aletlerini tanıma ve kullanmalarına ortam sağlama, ses ve hareketlerle müzik duygusunun gelişmesine yardımcı olmak, bu alanda yeteneği olan çocukların keşfine katkı sağlamak amacıyla müzik etkinliği yapılmaktadır. Değişik ülkelere ve kültürlere ait müzikler dinleterek çocuklarda var olan müzik kulağının gelişmesi sağlanır.  Yoğurma maddeleri; 
Tuz seramiği, kil, plastilin, çeşitli maddelerden yapılan hamurlar (gazete kağıdı, grapon kağıdı, tuvalet kağıdı, talaş vb.)dır. Küçük çocuklar için sanat, yoğurmak, sıkıştırmak, bastırmak, biçim vermek, karıştırmak, kesmek, hışırdatmak, hareket etmek, uğraşmak, boyamak ve bir şeyler yapmaktır. Yapılan ürünün mükemmel olmasının çocuklar için önemi yoktur. Bu etkinlik
esnasında yaşadıkları tecrübeler, onlar için eğlencelidir. Önemli olan yaptıkları etkinlikten zevk almalarıdır. Çocuklar yaptıklarını, gördüklerini, hissettiklerini, düşündüklerini ve konuştuklarını bu etkinliklerle ifade ederler. Çocuklar farklı malzeme kullandıkça malzeme seçme ve şekillendirme sorumluluğunu üstlenirler, zamanla o malzeme üzerindeki kontrolleri artar ve elde ettikleri başarılar sonucunda olumlu bir benlik değeri kazanırlar. Oyun;
Çocuklarla iletişim kurmanın onların dünyasını paylaşmanın en önemli yolu oyundur. Oyun çocuğun en ciddi uğraşısıdır. Çocuk öğrenebildiklerinin büyük bir kısmını oyun yoluyla öğrenir. Oyun çocuğun eğlenmesinin yani sıra fiziksel, sosyal, zihinsel, duygusal alanlarda desteklenmesini sağlar. 
Okulumuzda ilgi köşelerindeki çalışmalar çocukların kurallı, grup ve bireysel oyunları içeren, doğal öğrenme ortamları oluşturan etkinliklerdir. Çocuklarımız gün boyunca 
• Evcilik köşesi, 
• Kukla köşesi, 
• Kitap köşesi, 
• Müzik köşesi, 
• Lego köşesi, 
• Tahta blok köşesi gibi ilgi alanlarında özgürce yararlanabilmektedirler. Oyun, çocuğun kendini ifade edebildiği, yeteneklerini fark edebildiği, yaratıcı potansiyelini kullanabildiği, dil, zihin, sosyal, duygusal ve motor becerilerini geliştirebileceği önemli bir fırsattır. Yaratıcı drama;
Bir öğrenme yöntemi, kendini ifade etmede bir araç, ya da bir sanat biçimi olarak kabul edilir. Drama, en çok çocuğun öznel dünyası ve kişiliği hakkında ipuçları verir. Drama ve doğaçlamalarda içtenlik ve doğallık çocukların temel özellikleridir.  Drama çalışmaları okulöncesi dönemde çocuğu bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal olarak geliştirir ve çocukların tüm duyularını etkin olarak kullanmasına olanak sağlar. Çocuklar yaratıcı drama sürecinde konuşurlar, hareket ederler, bedenlerini, seslerini, duygularını, düşüncelerini kullanırlar, başkalarıyla iletişim içinde olurlar, kendi kendilerine kalarak düşünme olanağı bulurlar, özgün düşünce ve davranış oluştururlar, simgeleri kullanırlar, hayal kurar, kendini daha kolay ifade eder, eğlenir ve mutlu olurlar. Çocuğun yaratıcı drama sürecindeki memnuniyeti doğrudan öğrenme kalitesini etkiler. Öğretmenlerin, çocukların dünyayı anlayabilmeleri yönünde, onların çevreleri, başkaları ve kendileriyle etkileşim ve iletişime girmeleri için olanaklar hazırlamak görevlerinde yararlanabilecek bir alandır.
Bu çalışmalar çocuklarda toplumsal duyarlılık oluşturabilme, bağımsız düşünebilme, iş birliği yapabilme, çok yönlü düşünebilme, empati kurabilme, tartışabilme, insan hak ve özgürlüklerine saygılı olma ve yaşama hazırlanmaları için son derece önemlidir. Resim; 
Resim ve yaratıcılık eğitimi, özellikle okul öncesinde çocuğun coşkulu, meraklı, canlı, dış etkenlere açık duygusal özellikleri nedeniyle bu eğitimi alacağı en iyi dönemdir. Bu derste çocuk, içinde yaşadığı çevreyi, ortamı tanır, çizdiği resimlerle kendini kanıtlamaya çalışır, bir değer olduğunun bilincine varır. Dolayısıyla resim çocuğun kendini tanımlamasında önemli bir faktör olarak görülür.
Resim ve yaratıcılık çalışmaları sadece sanat eğitimiyle sınırlı kalmaz. Çocuk, doğa ile insanlar arasındaki ilişkileri tanır, yaşamın zenginliğini görerek yaratıcı özgün düşünce birikimiyle onun gelecekteki entelektüel gelişimine de olanak sağlar. Gezi Etkinliklerimiz;

Geziler; 
Yıllık planda işlenen konuları pekiştirmek ve yaşayarak öğrenmek için yapılan eğitici ve inceleme gezileri, sinema- tiyatro gezileri, kurumları ve meslekleri tanıtıcı geziler, önemli günler ve haftaları pekiştirici geziler, sanatsal geziler, çocukların yaptığı resim, seramik ve sergi gezileri düzenlenir.
Gezilerle, çocukların araştırma yaptıkları konuları yerinde inceleme ve somut deneyimler kazanmaları hedeflenir. Zeka Oyunları Etkinlikleri;

Satranç; 
Zekâ oyunu denince akla ilk gelen oyun satrançtır. Satranç ile çocuklarımızın zekâ gelişimlerini desteklemeyi ve ileriki yaşantılarında satranca olan ilgilerini arttırmayı amaçlamaktayız. 
Yapılan araştırmalara göre bu oyunu küçük yaşta öğrenen kişilerin yorumlama güçlerini artırdığı ifade edilir. Problem çözme yeteneğini destekler, zor ve soyut kararları bağımsızca nasıl verileceğini öğretir. Okumayı, hafızayı, dili ve matematiksel yetenekleri geliştirir. Zor, yaratıcı ve orijinal fikir üretmeyi sağlar. Kısa süre altında hızlı ve kesin karar vermeyi, nasıl mantıklı ve etkili düşünüleceğini öğretir, birçok seçenek arasından en iyisini seçmeyi öğretir. Karşılaştıkları zorlukla mücadele etmelerini sağlar.

Bale
Drama
Görsel Sanatlar
Jimnastik
Modern Dans
Müzik
Satranç
Seramik Kulübü
Tiyatro
Yüzme

FOTO/VİDEO

YEMEK

Organik Beslenme

Melek Yuvası Anaokulu Yorumları

1) Yorumunuzun diğer ebeveynler için değerli olacağını düşünerek, lütfen gerçek ve doğru yorumlarda bulununuz.
2) Öğretim kurumuna ve/veya çalışanlarına hakaret ve küfür içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
3) Siyasi, dini ve ayrımcı hiçbir içerikle paylaşımda bulunmayınız.
4) Yorumlar sahibine aittir ve yorumlarda Dogruokul.com’un görüşü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yorum politikasına uygun yorumlar yazdığınız için teşekkür ederiz.

Melek Yuvası Anaokulu yorumlarını ve okulun ortalama puanını görebilirsiniz..
 
0 Yorum
Akademik Başarı
Yabancı Dil Eğitimi
Eğitim Kadrosu
Kampüs Olanakları
Spor/Sanat Kulüpleri
Okul/Veli İlişkisi

Melek Yuvası Anaokulu İletişim, Telefon, Adres Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, OKULYETKİLİLERİ SİZİ ARASIN
Doğruokul.com'u kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi. Anladım