YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ
İncelediğiniz okul hakkında herhangi bir görüşünüz varsa, lütfen paylaşınız... Yorumunuz diğer veliler için değerlidir.
Çocuğunuza özel fiyat bilgisi & diğer sorularınız için OKUL SİZİ ARASIN

Nişantaşı Işık Okulları

Fmv Özel Nişantaşı Işık İlköğretim Okulu
İstanbul Avrupa Yakası
İngilizce
Almanca
İspanyolca
FransızcaYabancı Dil
Kuruluş Yılı
OKUL BANA NE KADAR UZAK ? Bu okul şu an bulunduğunuz yere km mesafede. Haritada görün !

Fmv Özel Nişantaşı Işık Kampüsü

 

Yaklaşık 3,500 m2 açık alan, toplam 17,500m2 lik kapalı alan üzerine kurulu Nişantaşı Kampüsü, FMV Işık Okulları'nın ilk kampüsüdür. Beyazıt'taki okul binası yetersiz kalmaya başladığında Teşvikiye'deki Naciye Sultan Konağı kiralanarak, buraya yerleşilmiştir.

Kısa bir süre sonra da bu bina ve arazisi satın alınarak, bir biri ardına yapılan binalarla okul bugünkü şeklini almış ve son derece modern bir eğitim kurumu haline gelmiştir.

Birbirine geçişli 4 binada Işık Lisesi, Işık İlköğretim Okulu ve Işık Anaokulu'nun yanı sıra Feyziye Mektepleri Vakfı İdari Birimleri de yer almaktadır. Muvaffak Benderli Salonu, Sacit Öncel Konferans Salonu, iki kapalı spor salonu, teras katlarında iki açık halı saha, 25.600 kitap, 1560 CD, 82 dergi ve yayın donatılmış bir kütüphane, laboratuvarlar, elektronik derslik (multi-medya) ve Sanat Galerisi kampüs içinde bulunmaktadır.

Fmv Özel Nişantaşı Işık İlköğretim Okulu Fiyatları

KAYIT BİLGİLERİ

2014-2015 Eğitim - Öğretim Yılı için yeni öğrenci alımlarımız 3 Şubat 2014  tarihinde başlayan görüşmelerle gerçekleşir.

Okullarımıza ve özellikle ilköğretim 1.sınıflarına çok yoğun bir talep olduğundan 1. sınıfa öğrenci alımlarında halen anaokullarımız 6 yaş grubunda öğrenim gören öğrencilerimiz, kesin kayıt yaptırma konusunda öncelikli hakka sahiptirler. Her okulumuzun 1. sınıfa öğrenci alımı ile ilgili kontenjanı belirlenerek bu doğrultuda kontenjan ve öğrenci alımı ile ilgili ilan – duyuru sonrasında, başvuru sırasına göre öğrenci görüşmeleri yapılır.

Başvuru sırasında öğrencinin kimlik fotokopisi ve bir adet fotoğraf istenir, başvuru dilekçesi veli tarafından doldurulur. 1. sınıf için başvuran öğrencilere psikolojik danışmanlar bireysel öğrenci tanıma görüşmesi ve okul olgunluğu çalışması yapılır. Sonucuna göre kayıt hakkı kazanır. Okul tanıtım ve görüşmeleri için randevu gerekmektedir.

Ara sınıflara öğrenci alımlarında düzey belirleme sınavı ve psikolojik danışmanlar tarafından bireysel öğrenci tanıma görüşmesi yapılır.

Başvuru sırasında öğrencinin kimlik fotokopisi, öğrenci belgesi ve bir fotoğraf istenir, başvuru dilekçesi veli tarafından doldurulur.Okul tanıtım ve görüşmeleri için randevu gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen evrakların teslimi sırasında tanıma çalışması görüşmesinin tarihi belirlenir ve düzey belirleme sınavına kaydı yapılır. Tüm düzeyler için düzey belirleme sınavı / öğrenci tanıma çalışması görüşmesi makbuz karşılığı 150 TL ile ücretlendirilir. Öğrencinin kayıt hakkı kazanamaması durumunda ücret iadesi yapılmaz. Bu tutar kayıt hakkı kazanan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerinden düşülmez. Ara sınıflar için yapılan düzey belirleme sınavı sonuçları okullarımızda ve web sitemizde ilan edilir.

Işık Liseleri hazırlık sınıfına ise 8. Sınıf SBS puanlarına göre(orta öğretim başarı puanı eklenmeden) öğrenci alınacak olup ayrıca bir duyuru yapılacaktır.

EĞİTİM

Özel Işık İlköğretim Okulu'nda tüm işleyiş ISO kalite standartları çerçevesinde tanımlanmış prosedürlere uygun olarak gerçekleşmektedir. Hedeflenen üst düzey kalite standartları da kuşkusuz sürekli ve nesnel denetimlerle sağlanmaktadır.

İlköğretim çağı, öğrencinin her gelişim yüzünde hızla değiştiği, farklılaştığı, geliştiği bir dönemdir. Bu nedenle öğrencilerimiz için oluşturduğumuz eğitim-öğretim sürecinde amacımız; onların gelişimlerine katkıda bulunmak ve en üst düzey performans sergileyebilecekleri ortamlar yaratmaktır. Bunun için eğitim-öğretim plan ve uygulamalarımızda öğretmen merkezli, ezbere dayalı, belirli kalıpların dışına çıkılamayan bir eğitim anlayışı yerine, deneyimlemeye, yaparak-yaşayarak öğrenmeye dayanan, öğrencilerin bireysel gereksinim ve farklılıklarını dikkate alan, yaratıcılığı ön plana çıkartabilecekleri bir bakış açısı benimsenmştir.

Çocuğun gelişimi bir bütün olarak ele alınmakta, akademik yönünün olduğu kadar diğer yönlerinin geliştirilmesine de önem vermekteyiz. Bu nedenle öğrencinin, öğrenim düzeyi ve psikolojik gelişimi sürekli izlenmekte; akademik alanda ki olumlu gelişmelerle birlikte psikolojik durumunda aynı paralellikte olması gözlemlemek istediğimiz bir oluşumdur. Bütün bunların yanında çocuklarımızın yetenekleri/istekleri doğrultusunda sosyal ve kültürel aktivitelere (konferans, panel/söyleşi, gezi, yarışma vb.) katılımları sağlanarak onların daha mutlu, kendine güvenli bireyler olmalarında destek olunmaktadır. Bunların daha da pekiştirilmesi ve öğrencilerimizin öğrenimleri boyunca bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda okul içi ve okul dışı etkinliklerde bulunmalarını sağlamak amacıyla da "öğrenci kulüpleri" oluşturulmuş; her bir öğrencimizin de ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bu kulüplerde yer alması sağlanmıştır.

Eğitim-öğretim süreçlerinin değerlendirilmesi amacıyla, okullarımızın yerel olanaklarıyla gerçekleştirilebilen ölçme değerlendirme uygulamalarının yanı sıra 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılının ikinci döneminden başlayarak Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi'ne (ÖİS) üyelik kararı alınmıştır. İlköğretimin, öğrencinin bilişsel gelişiminde büyük önem taşıyan ilk 3 yılında pedagojik bazı gerekçeler öne sürülerek herhangi bir ölçme değerlendirme uygulaması yapılmaması, öğrenme sürecinin gelişimini belirsizliğe sokmaktadır. Üst sınıflardaki karmaşık becerilerin edinilmesine temel oluşturan bu 3 yıl boyunca öğrencilerin bilişsel gelişimlerine ilişkin eldeki tüm bilgi öğretmen görüşleriyle sınırlı kalmaktadır. Bu durum, öğretim sürecini planlama, izleme ve değerlendirme süreçlerinin geliştirilmesine yönelik olarak karar vericilere hiçbir veri sağlamamaktadır. Cito ÖİS ile öğrencilerin bu erken dönemdeki bilişsel gelişimlerini, anasınıfından başlayarak, yaş düzeylerine uygun kurgulanmış bilgisayar destekli uygulamalarla izlemek olanaklı duruma gelmektedir. Böylece okul içi uygulamalarla elde edilmesi mümkün olmayan ayrıntılı raporlar velilerin ve daha önemlisi, öğretmenlerin ve karar vericilerin bilgisine sunulabilmektedir.

Eğitim sistemimizde önemli bir boşluğu doldurduğunu düşündüğümüz Cito Türkiye ÖİS üye olduğumuz Nisan 2011 döneminden başlayarak okulumuzun akademik çalışmalarına ve öğretimi üst düzey düşünce süreçlerine odaklanarak yeniden yapılandırma planlarına katkı sağlamaktadır. Özel Işık Okullarında kurumsal ölçekte tüm işleyişin kalitesi CIS, ISO gibi uluslararası markaların akreditasyonlarıyla belgelenmektedir. Benzer biçimde öğrencilerimizin ve dolayısıyla okulumuzun akademik çalışmalarda eriştiği düzey, bugün Avrupa'nın en büyük ölçme değerlendirme enstitüsü olan Cito'nun bilimsel raporlarıyla yakından izlenmekte ve gerekli önlemler zaman yitirmeden alınarak okulumuzda sunulan öğretimin niteliği sürekli geliştirilmektedir.

 

1-5.Sınıf Düzeyinde Eğitim

1-5. sınıf düzeyinde genel olarak hedeflerimiz; türk dilini seven, güzel konuşma, doğru ve düzgün kitap okumayı yaşam biçimi hâline getiren, yazma beceri ve sevgisine sahip, yaşadığı toplumla uyumlu olmasını sağlayıcı bilgi, tutum ve beceriler kazanmaya gönüllü, edindikleri bilgi ve becerileri günlük yaşamdaki problemleri çözmede kullanabilen, yaratıcı, eleştirici, araştırıcı, tarafsız, ön yargısız, yerinde karar verebilen, açık fikirli ve bilginin yayılmasının gerekliliğine inanan, öğrenciler yetiştirmektir.

Bu hedeflere ulaşmak için de hafta sonu ve hafta içi ders bitiminde yapılan çalışmalar, proje çalışmaları, yaratıcı drama çalışmaları, geziler, haftalık değerlendirmeler ve ünite sonu değerlendirmeleri gibi çalışmalar yapılmaktadır. Ayrıca öğrencilerimizin kazanım düzeylerini görebilmek için; her yıl ilkini Ekim-Kasım ve ikincisini de Mart-Nisan aylarında yapmış olduğumuz uluslararası geçerliliği olan CİTO değerlendirme sistemi uygulanmaktadır. Bu değerlendirmeler ışığında uyguladığımız eğitim sisteminde yapılması gereken değişiklikler var ise onlar gerçekleştirilmekte ve böylelikle hedeflenen tüm kazanımların tam olarak öğrenilmesi sağlanabilmektedir.

Sözel Dersler Bölümü

Türkçe, Sosyal Bilgiler, T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Vatandaşlık ve İnsan Hakları Eğitimi derslerinde; nitelikli bir eğitimi yaşama geçirmeyi; öğrencilerin araştırma, düşünme ve yorumlama yeteneklerini geliştirmek hedeflenir. Kendi tarihini bilen, insanlık tarihiyle ilgilenen, doğru bilgiye ulaşmaya çalışan, edindiği bilgileri doğru yorumlayabilen, kültürüyle ve tarihiyle barışık, geçmişi gözeterek, aktüel olayları izleyerek geleceğe hazırlanan, yaşadığı topluma ve çevreye saygılı olan güçlü sosyal ilişkiler kurabilen, iletişime açık, dayanışmaya istekli, Atatürk ilkelerini kavrayarak yaşatan bireyler yetiştirmek amacımızdır.

Matematik Bölümü

Amaç; insan hayatının her anında ve her noktasında var olan matematiği, "Her öğrencimiz doğru kavratma yöntemiyle anlayacaktır." fikrinden yola çıkarak 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerimiz için yeni bir sistemde sunmaktır.

6, 7 ve 8. sınıflar düzeyinde derslerimiz MEB müfredatında yer aldığı şekliyle işlenmektedir. Öğrencilerin ders içindeki gelişimlerini gözlemlemenin yanı sıra okul dışı saatlerdeki çalışmalarını ve hedeflerini gerçekleştirme düzeyleride izlenmektedir. 8. sınıflar düzeyinde, MEB müfredatının yanı sıra, öğrencilerimizin SBS sürecine tam donanımla katılmalarını sağlamaya yönelik olarak, bölümümüz öğretmenleri tarafından hazırlanan nitelikli çalışma kitapçıkları, yaprak testler, konu tarama testleri ve her konunun sonunda konu sonu değerlendirme testleri uygulanmaktadır.

Fen Bilgisi Bölümü

Dersimizde yaparak ve yaşayarak öğrenme ilkesine uygun olabilecek tüm teknolojik imkanlar (laboratuvarlar, akılla tahta vb.) kullanılarak öğrencilerimize; deney tasarlamak, hipotez kurma, bilgiye ulaşma, araştırma, proje takip etme becerileri kazandırmak, kazanılan bilgi ve becerileri diğer derslerde ve günlük yaşamda kullanabilme yeteneğini geliştirmek, doğaya karşı ilgi ve sorumluluk bilinci kazandırmak hedeflenmektedir.

Yabancı Diller Bölümü

İngilizce derslerindeki başlıca hedefimiz; öğrencilerimizi 8 yıllık İngilizce eğitimi sonunda, bu dili, çok çeşitli ortamlardaki insanlarla iletişim kurabilecek kadar akıcı ve rahat kullanabilen bireyler olarak yetiştirmektir.

Okulumuzdaki 8 yıllık İngilizce programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Avrupa Dil Pasaportu Standartları çerçevesinde İngilizceyi B1 düzeyinde kullanabilecek duruma gelmektedirler. Bu düzeyde, öğrencilerimizin dört dil becerisindeki gelişimleri uluslararası sınavlar yoluyla ölçülmektedir.

İkinci yabancı dil eğitiminin temel amacıysa öğrencilerimizin Almanca, Fransızca ve İspanyolca dillerinden birini çeşitli günlük ve resmî ortamlarda basit düzeyde kullanabilecek öğrenciler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

Okulumuzdaki 4 yıllık ikinci yabancı dil programını başarıyla tamamlayan öğrencilerimiz, Avrupa Dil Pasaportu Standartları çerçevesinde Almanca ve Fransızca dillerinden birini A2 düzeyinde kullanabilecek düzeye gelmektedirler.

Bilişim Teknolojileri Eğitimi derslerindeki amacımız, öğrencilerin bilgisayarı gereksinimleri doğrultusunda kullanabilme becerilerini geliştirmenin yanında, düşünme becerilerinin, yaratıcılıklarının ve problem çözme yeteneklerinin gelişmesini sağlamaktır.

Bu amaçla, Office programlarının etkin olarak kullanımı yanında, öğrencilerin internette aradıkları bilgiye ulaşma, buldukları bilgiyi gereksinimleri doğrultusunda diğer programlarla bütünleştirerek kullanabilme becerileri geliştirilmektedir.

İlköğretim 1, 2, 3, 4 ve 5. sınıf öğrencileri Bilişim Teknolojileri derslerinde Word programında yazı yazabilme, Paint programıyla resim yapabilme, Powerpointle basit sunular yapabilme, Excelle de basit tablolar oluşturabilme Publisher ile gazete dergi hazırlama becerilerini geliştirmenin yanında dersleri zenginleştirmek, öğrencilerin motivasyonlarını artırmak amacıyla eğitim CD'leri de kullandırılmaktadır. Bu sayede öğrenciler hem oyun zannetikleri eğitim yazılımlarıyla eğlenmekte hem de bu yazılımların kazandırdığı bilgisayar yetilerine sahip olmaktadırlar.

 

UYGULAMALI DERSLER
 

Görsel Sanatlar ve Teknoloji Tasarım

Teknoloji ve Tasarım derslerinde öğrenciler, araştırma, proje tasarlama ve uygun materyal seçimiyle yaratıcı çalışmalar yaparlar. Aynı zamanda birey olarak çevre ve doğadaki gelişmelerle endüstriyel gelişimlerin farkında olmaları sağlanırken, yetenek ve ilgilerinin oluşumu ya da gelişiminin de farkına varabilirler.

Öğrencilerimiz, Görsel Sanatlar dersinde Türk ve dünya sanatından örnekleri inceleyerek eserleri tanıma ve yorumlama becerisi edinirler. Bunun yanı sıra eğitim öğretim yılı boyunca düzenlenen sanat ve kültür gezileri ile farklı sanat dallarını ve bunların sanatçılarını tanıma imkânı yakalarlar.

Müzik

Bu dalda yetenekli öğrencilerimizin kendilerini ifade etmelerine olanak sağlayan derslerimizde, tüm öğrencilerimize Türk ve Batı Müziği kültürü kazandırılmaya çalışılır. Müzik derslerimizde kuramsal bilgileri öğretmenin yanı sıra öğrencilerimize en az bir müzik aleti çaldırmak hedefimizdir.

Okulumuzda tüm teneffüslerde Klasik Batı Müziği, New Age, Türk Halk Müziği, Batı Müziği vb. dallarda yayınlar yapılmakta, ayrıca, isteyen yetenekli öğrencilerimizin canlı performanslarını tüm okulla paylaşmaları da sağlanmaktadır. Okulumuz, çok sesli çağdaş bir ÇOCUK KOROSU ve ORKESTRASINA sahiptir. ÇOCUK KOROMUZ, İstanbul'daki en iyi amatör korolardandır.

Öğrencilerimizle blok flüt, piyano, org, gitar, bas gitar, klarnet, bateri, perküsyon, vokal ve keman dallarında bireysel çalışmalar sürmekte olup, bu çalışmalar, her yıl "Geleneksel Bahar Konseri"yle öğrencilerimize ve velilerimize sergilenir.

FMV Işık Spor Kulübü bünyesinde okul çıkışlarında ve hafta sonları kampüsümüzde kış sanat okulları etkinlikleri; piyano, keman ve bateri branşlarında gerçekleştirilmektedir.

Beden Eğitimi

Amacımız; sportif beceri gelişiminin yanı sıra sosyal, duygusal tavır ve alışkanlıkların da kazandırılmasıdır. Öğrenciler çeşitli sporlarla tanıştırılır; kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. Sportif etkinliklere katılımın eğlenceli olduğu düşüncesi aynı zamanda da sporun sağlıkla olan ilişkisi kavratılır. İş birliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, demokratik hayatın gerektirdiği tavır ve alışkanlıkların öğrencilerimize kazandırılması da hedeflenen davranışlardandır.

Okul takımlarımız; basketbol (yıldız-küçük) erkek takımı, voleybol (yıldız-küçük) kız takımı, tenis (yıldız) kız-erkek takımı, masa tenisi (yıldız-küçük) erkek takımı, eskrim (yıldız) kız-erkek takımlarından oluşmaktadır.

Aktivitelerimiz; her yıl ocak ve mart aylarında düzenlemekte olduğumuz kayak kampı, yıl içerisinde düzenli olarak gerşekleştirilen sosyal etkinlikler; yoga, pilates, modern dans, sportif oyunlar, tenis, masa tenisi, voleybol, basketboldur. Yıl içerisinde gerçekleştirilen sınıflar arası müsabakalarda (futbol, basketbol, voleybol) öğrencilerimiz dostça yarışma duygusunu, kazanma ve kaybetme heyacanını yaşarlar.

FMV Işık Spor Kulübü bünyesinde hafta sonları kampüsümüzde gerçekleştirilen kış spor okulları etkinlikleri ise; basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi branşlarındadır.

Geleneksel hâle getirdiğimiz, bu yıl onuncusu gerçekleştirilecek olan 100 Yılı Aşkın Okullar Spor Şölenine İstanbul'daki 100 yılı aşmış okullar davet edilmekte ve şenlikte çeşitli spor branşlarında yarışmalar yapılmaktadır.

FİZİKSEL İMKANLAR

Bahçe
Bilgisayar Laboratuvarı
Çok Amaçlı Salon
Fen ve İnnovasyon Laboratuvarı
Halı Saha
Kapalı Spor Salonu
Kütüphane

SPOR & SANAT KULÜPLERİ

Basketbol
Dekoratif Sanatlar Kulübü
Drama
Eskrim
İngilizce
Masa Tenisi
Modern Dans
Müzik
Satranç
Seramik Kulübü
Tenis
Tiyatro
Voleybol

FOTO/VİDEO

YEMEK

Mart ayı yemek listesi için tıklayınız 

Organik Beslenme

Fmv Özel Nişantaşı Işık İlköğretim Okulu Yorumları

1) Yorumunuzun diğer ebeveynler için değerli olacağını düşünerek, lütfen gerçek ve doğru yorumlarda bulununuz.
2) Öğretim kurumuna ve/veya çalışanlarına hakaret ve küfür içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
3) Siyasi, dini ve ayrımcı hiçbir içerikle paylaşımda bulunmayınız.
4) Yorumlar sahibine aittir ve yorumlarda Dogruokul.com’un görüşü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yorum politikasına uygun yorumlar yazdığınız için teşekkür ederiz.

Fmv Özel Nişantaşı Işık İlköğretim Okulu yorumlarını ve okulun ortalama puanını görebilirsiniz..
 
0 Yorum
Akademik Başarı
Yabancı Dil Eğitimi
Eğitim Kadrosu
Kampüs Olanakları
Spor/Sanat Kulüpleri
Okul/Veli İlişkisi

Fmv Özel Nişantaşı Işık İlköğretim Okulu İletişim, Telefon, Adres Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, OKULYETKİLİLERİ SİZİ ARASIN

ETİKETLER

 

BU OKULU İNCELEYEN ŞU OKULLARI DA İNCELEDİ


Doğruokul.com'u kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi. Anladım