YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ
İncelediğiniz okul hakkında herhangi bir görüşünüz varsa, lütfen paylaşınız... Yorumunuz diğer veliler için değerlidir.
Çocuğunuza özel fiyat bilgisi & diğer sorularınız için OKUL SİZİ ARASIN

Fmv Erenköy Işık Lisesi

Fmv Erenköy Işık Lisesi
İstanbul Anadolu Yakası
İngilizce
Almanca
İspanyolca
FransızcaYabancı Dil
Kuruluş Yılı
OKUL BANA NE KADAR UZAK ? Bu okul şu an bulunduğunuz yere km mesafede. Haritada görün !

Fmv Özel Erenköy Işık Lisesi

 

Ondokuzuncu yüzyılın başlarında Balkanları Akdeniz'e bağlayan çok önemli bir ticaret merkezi olmasının dışında Selanik, Osmanlı İmparatorluğu'nun yüzü Batı'ya dönük, en aydın şehri olarak dikkat çekmekteydi. Neredeyse tüm ilerici fikirlerin filizlenip geliştiği bu liman şehrinde yaşayan Türkler de son derece kozmopolit bir nüfusa sahip bu yerde varlıklarından söz ettirebilmenin tek yolunun eğitimden geçtiğini biliyorlardı. Bu konudaki ilk adım 1872'de sonraları Atatürk'ün de ilköğretmenliğini yapacak olan Şemsi Efendi tarafından atıldı. Şemsi Efendi'nin kendi okulunda uygulamaya koyduğu "Usul-u Cedid" metodu (Yeni Usul), ders programları, ödüller ve cezalar açısından eğitimde bir devrim niteliği taşıyordu. Kısa zamanda bu okula karşı gösterilen büyük ilgi varlıklı Türk ailelerini harekete geçirdi. 1883'de Mısırlızade'lerden Mümeyyiz Tevfik Efendi önderliğinde bir heyet yeni bir okul açmak üzere çalışmalara başladı ve bu heyet 14 Aralık 1885'te Selanik'in Katip Muslihiddin Mahallesinde Feyz-i Sıbyan adı ile mütevazı bir ilkokul açmayı başardı.

Feyz-i Sıbyan'dan Işık'a Feyziye Mektepleri

Feyz-i Sıbyan kısa zamanda Selanikliler'in sevgilisi oldu. Hızla gelişiyordu. Kısa zamanda ortaokul ve lise sınıfları açıldı. 1900'e gelindiğinde artık yuvadan liseye, modern binalarda eğitim veren tam teşekküllü bu okulun adı "Feyziye" olarak değiştirilmişti. Bu arada Şemsi Efendi de kendi okulunu kapatıp Feyziye ile birleşmişti. Feyziye mezunları bir süre sonra çok önemli görevlere gelmeye başladılar, ülke yönetiminde söz sahibi oldular. Bunlar arasında bakanlar, valiler, mühendisler, doktorlar ve son derece önemli ticaret adamları bulunuyordu.

Feyziye'nin bu parlak günleri Balkan Savaşı'na kadar sürdü. Savaş sonrasında yaşanan Yunan işgali sırasında birçok Feyziye yöneticisi İstanbul'a göç etti. Bu durumda Selanik'teki okul bir süre İstanbul'dan yönetilmek zorunda kaldı. Balkan Savaşı'nın ardından I. Dünya Savaşı patlak verdi. Selanik açısından durum ümitsizdi. Tüm zorluklara rağmen ünlü eğitimci Nakiye Elgün müdürlüğünde Feyziye Mektebi açıldı. Beyazıt'taki Feyziye de tıpkı Selanik'te olduğu gibi öğrencilere çağdaş bir eğitim verme geleneğini sürdürdü.

1923'te buhranlı günler geride kalmıştı. Selanik Feyziye'sinin tüm öğrencileri Anavatana gelmiş, Selanik'teki okul kapanmıştı. Bir süre sonra Beyazıt'taki okul binası yetersiz kalmaya başladı. Bunun üzerine Teşvikiye'deki Naciye Sultan Konağı kiralanarak buraya yerleşildi. Kısa bir süre sonra da bu bina ve arazisi satın alındı. 17.12.1934'te Okulun ellinci yılı kutlamaları sırasında Yönetim Kurulu okulun adını Işık Lisesi olarak değiştirdi ve karar Atatürk tarafından onaylandı.

1955-56 yıllarında yapılan çalışmalar sonucunda vakıflaşma işlemleri bitirildi. Nişantaşı'nda bir biri ardına yapılan binalarla okul son derece modern bir eğitim kurumu halini aldı. Ancak zaman içinde bu da yeterli olmadı. 1986'da Ayazağa Kampüsü kuruldu. Bunu 1996'da Işık Üniversitesi takip etti. 2000'de Erenköy'de ilköğretim Kampüsünü devreye sokan Feyziye Mektepleri Vakfı, 2003 yılında Şile'de Işık Üniversitesi Kampüsünü genç Işıklılar'ın hizmetine sundu.

İlklerin Okulu

FMV Işık Okulları pek çok "ilk"i de hayata geçirmiş bir kurumdur.

Cumhuriyetin ilanı ile ilk kez hazırlık sınıflarından itibaren yabancı dil öğreten, henüz resmi okullarda uygulanmadan Arapça ve Farsça'yı programdan çıkaran yerine felsefe, sosyoloji, mantık, ticaret gibi dersleri koyan, ilk defa cinsiyet farkı gözetmeden karma eğitim yapan FMV Işık Okulları, Sokrates- Commennius programını Türkiye'ye getiren ilk okullardan biri olma özelliğini de taşımaktadır.

Feyziye Mektepleri Vakfı Önce İyi İnsan Yetiştirir

"Önce iyi insan yetiştirmek" gayesiyle hareket eden Feyziye Mektepleri Vakfı Işık Okulları günümüzün en gelişmiş eğitim ve öğretim sistemlerini uygulamakta ve insan haklarına saygılı, çağdaş, laik ve demokrat, bilimsel düşünen, sorgulayan, araştıran, sosyal yaşamlarında etkin nesiller yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilere modern ve kaliteli bir eğitim almanın yanı sıra sosyal ve kültürel faaliyetlerle de yeteneklerini geliştirme şansı sunulmakta.Tüm dünyada geçerliliği olan Avrupa Bilgisayar Yetkinlik Sertifikası ( ECDL) programının uygulandığı FMV Işık Okulları, 1999 yılında tüm kurumu kapsamı içine alan ISO 9002:1994 Kalite Güvence Belgesini almıştır.Sistemdeki zorunlu versiyon değişikliği gereğince 2003 yılında BVQI firması tarafından denetlenen ve sıfır hatayla sonuçlanan dış denetimle kurumumuz "ISO 9001:2000 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi"ne sahip olmuştur.

Fmv Erenköy Işık Lisesi Fiyatları

KAYIT BİLGİLERİ

Kayıt Bilgileri

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi- Fen Lisesi hakkında bilgi almak ve okullarımızı gezmek isteyen velilerimizin, hafta içi her gün 09.00–17.00 saatleri arasında okullarımıza başvurmalarını rica ederiz. 

 

FMV Özel Erenköy Işık Lisesi Hazırlık ve 9. sınıfa aday öğrenciler:

Okul müdürlüğünce belirlenmiş olan taban puana göre (SBS puan türünde) öğrenci alınır. Kayıt işlemleri tamamlanmış tüm öğrencilerimiz Eylül ayında girecekleri İngilizce Yeterlik Sınavı sonucuna göre Hazırlık ya da 9. Sınıfa devam ederler. 

 

FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi 9. sınıfa aday öğrenciler: 

OYP sonuçlarına göre öğrenci alınır. Kayıt yapılabilmesi için öğrencinin FMV Özel Erenköy Işık Fen Lisesi'ni tercih etmiş ve asil listeden kazanmış olması gerekmektedir. 1. kayıt döneminden (12–16 Ağustos 2013) sonra kontenjan durumuna göre başvurular değerlendirilecektir. 

 

Lise 9., 10., 11., Fen Lisesi 10. ve 11. Sınıflarına gelecek öğrenciler:

Liselerimizde kontenjan olması halinde 

 

 • SBS sınavı, 
 • Ara Sınıf Öğrenci Alım Sınavı 
 • Rehberlik görüşmesi 

 

sonuçlarına göre alınır. Sınav başvuru ve içerik bilgileri için okul müdürlükleri ile irtibata geçerek detaylı bilgi edinebilirsiniz. 

 

Lise ve Fen Lisesi son sınıflarına öğrenci alınmaz. 

 

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 

 • Nüfus cüzdanının aslı ve (arkalı-önlü) fotokopisi
 • Öğrencinin altı (6) adet vesikalık fotoğrafı
 • 8. Sınıf sınav sonuç belgesi aslı
 • Yurt dışından gelen öğrenciler için denklik belgesi

 

 

ARA SINIFLARA NAKİL İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER: 

 

 • Bir kısım derslerin öğretiminin yabancı dilde yapıldığı resmî ve özel okulların hazırlık / 9 ve 10. sınıf öğrencisi olduğunu ve bu sınıfı doğrudan geçmiş olduğunu gösteren okul müdürlüğünden onaylı yazı / karne
 • Disiplin cezası almadığını gösteren okul müdürlüğünce onaylanmış yazı
 • 1 adet vesikalık fotoğraf
 • Yurt dışından başvurular için denklik belgesi
 • Veli dilekçesi (örneği okulumuzdan alınacaktır)

EĞİTİM

Özel Erenköy Işık Okulları, eğitimde "Önce İyi İnsan Yetiştirir" felsefesiyle yüz yılı aşan köklü eğitim geçmişini ve çağın değişimlerini bir arada bulundurmayı hedefleyerek, evrensel değerler önderliğinde öğrenci yetiştirme anlayışını benimsemiştir.
 

 • Öğrencilerimizin yaşayan değerleri içselleştirmesi, duygu ve düşüncelerini özgürce ve demokratik haklar çerçevesinde ifade etmesi, ait olduğu kültürü tanıyıp farklı kültürleri de incelemesine olanak sağlanır.
 • Okulumuzda, çağdaş eğitim anlayışını benimseyen, öğrenci merkezli ve aktif öğrenmeye dayalı bir eğitim sistemi uygulanır.
 • Disiplinler arası işbirliği ile öğretim yöntemleri desteklenir.
 • Öğrencilerin ilgi, yetenek, beceri ve bireysel özellikleri dikkate alınarak; düşünen, soran, sorgulayan ve uygulayan bireyler olarak yetişmeleri amaçlanır.
 • Öğrencilerin öğrenme şekilleri göz önünde tutularak, bilgiye ulaşmaları için birden fazla duyu organına hitap eden çeşitli görsel-işitsel bilişim teknolojilerinden yararlanılır.
 • Öğrencilerimize, anadilini doğru ve güzel bir biçimde kullanma becerisi kazandırmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci yabancı dil de sosyal ve akademik yaşamlarında etkin olarak kullanılabilecek düzeyde öğretilir.
 • Sınıf ortamının yanı sıra farklı yaşam alanları da kullanılarak, öğrencinin "yaparak-yaşayarak" öğrenmesine olanak sağlanır.
 • Sınıfta, öğrenciler arasında bireysel rekabetin olduğu bir ortam yerine; öğrencilerin düşüncelerini özgürce paylaştıkları, çekinmeden soru sorabildikleri, işbirliği yapmayı öğrendikleri ve sadece kendileri ile yarıştıkları hür ve demokratik bir öğrenme ortamı oluşturulmasına önem verilir.
 • Öğrencilerin sadece akademik açıdan değil; sosyal, duygusal ve bedensel açıdan da bir bütün olarak gelişmelerine önem verilir.
Ort. Sınıf Mevcudu 24

FİZİKSEL İMKANLAR

Açık Basketbol Sahası
Bilgisayar Laboratuvarı
Çok Amaçlı Salon
Fen ve İnnovasyon Laboratuvarı
Halı Saha
Hayvanat Bahçesi
Kapalı Havuz
Kapalı Spor Salonu
Kütüphane
Spor Merkezi
Yemekhane

SPOR & SANAT KULÜPLERİ

Basketbol
Futbol
İngilizce
Lego Kulübü
Müzik
Proje ve Robotik
Tiyatro
Voleybol
Yüzme

FOTO/VİDEO

YEMEK

Mart ayı yemek listesi için tıklayınız

Organik Beslenme

Fmv Erenköy Işık Lisesi Yorumları

1) Yorumunuzun diğer ebeveynler için değerli olacağını düşünerek, lütfen gerçek ve doğru yorumlarda bulununuz.
2) Öğretim kurumuna ve/veya çalışanlarına hakaret ve küfür içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
3) Siyasi, dini ve ayrımcı hiçbir içerikle paylaşımda bulunmayınız.
4) Yorumlar sahibine aittir ve yorumlarda Dogruokul.com’un görüşü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yorum politikasına uygun yorumlar yazdığınız için teşekkür ederiz.

Fmv Erenköy Işık Lisesi yorumlarını ve okulun ortalama puanını görebilirsiniz..
 
0 Yorum
Akademik Başarı
Yabancı Dil Eğitimi
Eğitim Kadrosu
Kampüs Olanakları
Spor/Sanat Kulüpleri
Okul/Veli İlişkisi

Fmv Erenköy Işık Lisesi İletişim, Telefon, Adres Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, OKULYETKİLİLERİ SİZİ ARASIN

ETİKETLER

 

BU OKULU İNCELEYEN ŞU OKULLARI DA İNCELEDİ


Doğruokul.com'u kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi. Anladım