YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ
İncelediğiniz okul hakkında herhangi bir görüşünüz varsa, lütfen paylaşınız... Yorumunuz diğer veliler için değerlidir.
Çocuğunuza özel fiyat bilgisi & diğer sorularınız için OKUL SİZİ ARASIN

Erenköy Koleji İlkokulu ve Ortaokulu

Erenköy Koleji
İstanbul Anadolu Yakası
İngilizceYabancı Dil
2017 Kuruluş Yılı
OKUL BANA NE KADAR UZAK ? Bu okul şu an bulunduğunuz yere km mesafede. Haritada görün !

Erenköy Koleji, Kadıköy

 

Erenköy Koleji'nde eğitim felsefesi önce sevgi ve güven, sonra ilgi, şefkat ve bilgidir. Bu anlayış çerçevesinde Özel Erenköy Kolej’inde baskıcı ve ödevci anlayıştan uzak; sevgi saygı ve özel ilgiyle oluşturulmuş disiplinli bir eğitim ortamı bulunur.

Esneklik ilkesini temel alan bu ortamda öğrenci merkezli bir yaklaşımla ezberden uzak, düşünen, araştıran, soran, inceleyen, yeteneklerinin farkında olan bireyler yetiştirmek amaçlanmaktadır. Erenköy Kolej'inde öğrenebilme yeteneği kişiye özgüdür. Önemli olan öğrencilerin bireysel özelliklerini fark edip bunu onlara da fark ettirmektir. Bu fark ediş onları daha kolay öğrenmeye ve öğrenmeden zevk almaya yönlendirir.

Erenköy Koleji'nde oyun merkezli etkinliklerle öğrencinin derse aktif katılımı sağlanır. Erenköy Koleji'nde fiziksel olarak alışa gelmiş okul tiplerinden farklı olduğu için öğrencilerin her sabah, sevinç içerisinde koşarak geldikleri temiz konforlu sımsıcak bir mekândır.

Erenköy Koleji bir kitle okulu değildir. Her sınıftan en fazla 2 şube bulunan okulumuzda her öğrencimiz biricik ve özeldir. Eğitim bireysel özelliklerin farklı olacağı gerçeğine göre kurgulanmıştır.

 

Kadıköy Erenköy Koleji Fiyatları

 

Erenköy Koleji eğitim felsefesi, butik okul konsepti, yabancı dil eğitimi, erken kayıt avantajları hakkında bilgi ve okuldan randevu almak için lütfen bilgi formunu doldurun.

Erenköy Koleji Fiyatları

EĞİTİM

Erenköy Koleji İlkokul Eğitimi

İlkokul 1.Sınıf - Okuma Yazma

Erenköy Koleji ilkokulu'nda ilk okuma yazma dersinin amacı; öğrencilerimizde okuma ve yazma becerisini geliştirmektir. Öğrencilerimiz bu derslerle görüp izledikleri, dinledikleri, inceledikleri, okudukları ile ilgili anlama gücünü geliştirir. Görüp izlediklerini, dinlediklerini, incelediklerini, okuduklarını, düşündüklerini söz, yazı ve görselleri kullanarak anlatma becerisine sahip olurlar. Türkçe’yi doğru ve etkili kullanma becerisi bu yıldan itibaren geliştirilmeye çalışılır. Bununla beraber kelime dağarcıkları zenginleştirilmeye çalışılır. Öğrencilerimiz düşünen, araştıran, sorgulayan bireyler olarak kendilerini sözlü ya da yazılı olarak ifade ederler.

​​

İlkokul 1. Sınıf Okuma Yazma Hedeflerimiz

 • Öğrencilerimiz ilk okuma derslerinde sesleri ayırt eder, seslerden heceler, hecelerden kelimeler, kelimelerden cümleler oluştururlar.Cümle okuma-yazma çalışmaları yapar ve cümlelerden metinler oluştururlar. 

 • Dinleme ve izleme becerisini ve dinlediğini ve izlediğini anlama becerisini geliştirirler. 

 • Okuma kurallarına uyarak okuduğu metni tam ve doğru olarak anlarlar. 

 • Kitap okumaya istekli olurlar. 

 • Şekil, sembol ve işaretleri tanırlar. 

 • Görsel okuma ve görsel sunu becerisi geliştirirler. 

 • Konuşma kurallarına uyarlar. 

 • Yazma kurallarına uyarak yazma ile ilgili beceriler geliştirirler. 

 • Defter ve kitaplarını düzenli kullanmaya özen gösterirler. 

 • Anlamlı ve kurallı tümce oluşturarak anlam özelliklerine göre tümceler oluştururlar. 

 • Noktalama işaretlerini kullanırlar. 

 • Yazım kurallarına uyarlar.

 

İlkokul 2-3-4. Sınıflar – Türkçe

Kurumumuzda Türkçe dersinin amacı öğrencilerin edindikleri dinleme, izleme alışkanlık ve becerisini, düzeylerine uygun duygu, düşünce ürünlerini, konuşmaları, güncel yayınları anlayabilecek, eleştirebilecek ve onlardan yararlanabilecek ölçüde geliştirmektir. Bu amaçla sesli ve sessiz okuma hızını artırmak ve tekniğini kusursuz duruma getirmek için çalışmalar yapılır. Öğrencilerde kelime dağarcığını, Türk Dil İnkılâbı ve çağdaş gelişimi doğrultusunda zenginleştirilmeye çalışılır. Kurumumuzda uygulanan okuma bandı etkinliği ile kitap sevgisini geliştirerek, boş zamanlarını kitap okuyarak değerlendirme alışkanlığının kazanılması üzerinde durulur.

İlkokul 2-3-4. Sınıflar - Türkçe Hedeflerimiz

 • Türkçe dersindeki hedeflerimiz; dinleme, anlama, konuşma, yazma becerilerinin kazandırılması ve bu becerilerin alışkanlığa dönüştürmesini sağlamaktır.

 • Bunun dışında Türkçe eğitimi, öğrencilere okuma, anlama, anladığını sözlü ya da yazılı olarak anlatabilme becerisi kazandırmayı amaçlayan bir süreçtir.

 • Amacımız bu süreç içinde öğrenciyi yaşama hazırlamak, içinde yaşadığı toplumu, dünyayı daha iyi algılamasını, sorgulamasını sağlamaktır.

İlkokul 1-2-3. Sınıflar - Hayat Bilgisi

Kurumumuzda Hayat Bilgisi dersinin amacı öğrencilere yaşamlarında ihtiyaç duyacakları becerileri kazandırmak; öğrencilerin bireysel ve toplumsal farkındalıklarını artırarak yaşadıkları topluma uyum sürecini hızlandırmaktır. Bunun yanında toplumsal kuralları öğrenip uygulayan, kendi haklarına sahip çıkan ve başkalarının haklarına saygı duyan, çevresine karşı duyarlı, evrensel düşünen, özgüveni yüksek, yaratıcı birey olma yolunda destek olabilmek, rehberlik edebilmektir.

İlkokul 1-2-3. Sınıflar - Hayat Bilgisi - Hedeflerimiz

 • Hayat Bilgisi dersindeki hedefimiz; öğrencilerimizin sınıf ortamında öğrendiklerini gerçek yaşamda uygulayabilmelerini sağlamak, öğrenmekten keyif alan, kendisi ve toplumsal çevresiyle barışık olan öğrenci merkezli çalışmalar yaparak, çağın gerektirdiği bilgi donanımına sahip olan öğrenciler yetiştirmektir. Bunun için kendini tanıyan, eleştirel düşünen, saygılı bireyler olmalarının sağlanması hedeflenir.

 • Ayrıca çevre bilinci edinmiş, yaratıcı, araştırmacı, iyi bir tüketici olma becerisi kazanmış bireyler olmaları için çalışmalar yapılır. Vakitlerini geçirecekleri okul ortamında sahip olmaları gereken sınıf ve okul kuralları benimsetilir ve öğretmenler tarafından bu süreçte uygulamalar izlenir.

 • Öğrencilerimiz Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, çağdaş, üretken, mutlu bireyler olurlar.

MEB’E Bağlı Olarak İşlediğimiz Temalar

1)      Okul Heyecanım

2)      Benim Eşsiz Yuvam

3)      Dün, Bugün, Yarın​

İlkokul 1-2-3. Sınıflar - Matematik

Kurumumuzda Matematik dersinin amacı matematiğin hayattaki yerini ve önemini kavrayıp, matematiğe karşı olumlu tutum geliştirerek, öğrencilerimizin hayatta karşılaşabileceği sorun ve problemleri en kısa yoldan çözüme kavuşturma becerisini geliştirmektir. Bu süreçte bilinenden bilinmeyene ilkesine uyarak hareket edilmekte, pratik zekâlarını geliştirici çalışmalar yapılmaktadır. Matematik Sınıfı araç gereçleriyle zihinsel gelişimlerinin ve işlem becerilerinin hızlandırılması üzerinde durulmaktadır. Öğrencilere matematik sevgisini aşılamak, matematikle olan ilişkilerine farklı bir boyut kazandırarak matematiği gerçekten seven, gerektiği zaman tüm matematiksel bilgileri kullanmayı bilen, matematikle uğraşmaktan zevk alan, her zaman, her yerde matematikle yaşamaktan keyif alan öğrenciler yetiştirmek amaç edinilmiştir.

İlkokul 1-2-3. Sınıflar - Matematik - Hedeflerimiz

 • Öğrencilerimiz matematiğe karşı olumlu tutum geliştirir ve matematiğin önemini kavrarlar. 

 • Zihinden hesaplamalar yaparlar. 

 • Dört işlem becerisine sahip olurlar. 

 • Problem kurarlar ve çözerler. 

 • Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerde kullanırlar. 

 • Çalışmalarda düzenli dikkatli, sabırlı olabilmeyi öğrenirler. 

 • Yaratıcı ve eleştirel düşünürler. 

 • Karşılaştığı problemleri çözebilecek yöntemler geliştirirler.​

 

Erenköy Koleji

 

İlkokul 3.Sınıf - Fen Bilimleri

Bu yıl uygulanacak olan Fen Bilimleri Derslerinde;

 • 3. sınıf seviyesinde öğrencilerden;

 • Duyu organları ve görevleri ile birlikte sağlığının korunması için yapılması gerekenler,

 • Canlı ve cansız varlıklar,

 • Doğal ve yapay çevre,

 • Kaynakların bilinçli kullanımı,  

 • Sağlıklı yaşam;

 • Maddeyi niteleyen özellikler,

 • Maddenin hâlleri;

 • Varlıkların hareket şekilleri, cisimleri hareket ettirme ve durdurma, itme ve çekme kuvveti,

 • Işığın görmedeki rolü, ışık kaynakları,

 • Sesin işitmedeki rolü, çevredeki doğal ve yapay sesler,

 • Elektriğin günlük yaşamdaki kullanımı, piller,

 • Elektriğin güvenli kullanımı,

 • Dünya’nın şekli ve gözlemlenebilir yapısı ile ilgili konularda bilgi, beceri ve duyuş sahibi olmaları beklenmektedir.

İlkokul 4. Sınıf Matematik

Öğrenciler birinci, ikinci ve üçüncü sınıfta öğrendikleri bilgileri içselleştirir. Kurumumuzda dördüncü sınıfta matematik dersinin amacı hayatın her alanında matematiğin yer aldığı konusunda farkındalık kazandırmaktır. Bu süreçte öğrencilerin matematik ile ilgili gerekli bilgi ve becerilere sahip olarak, matematiksel düşünceyi geliştirmeyi amaçlayan, akıl yürütme ve yorumlama ile problem çözme becerilerinin geliştirilmesinde, kendine güven duyan ve problem çözme basamaklarını günlük hayatta karşılaştığı sorunlarda çözmekte kullanabilen, bireyler yetiştirmek amaç edinilmiştir.

İlkokul 4. Sınıf Matematik - Hedeflerimiz

 • Matematikten keyif alırlar. 

 • Sayıları etkin kullanırlar. 

 • Dört işlemi hatasız ve hızlı yaparlar. 

 • Fikir yürütme ve üretmeye yönelik çalışmalar yaparlar. 

 • Çalışmalarda düzenli dikkatli, sabırlı olabilmeyi öğrenirler. 

 • Yaratıcı ve eleştirel düşünürler. 

 • Matematik dersinde edinilen bilgi ve becerileri diğer derslerle ilişkilendirir, psikomotor becerilerini en iyi şekilde kullanırlar.

İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri

Kurumumuzda Fen Bilimleri dersinin amacı; içinde bulunduğumuz bilgi ve teknoloji çağında, gelişmelerin hızlı değişimine uyum sağlamaya çalışarak, bilimsel verilere dayanarak; sorgulayan, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, araştırmayı seven, çevresinde olan olayları anlayabilen, hayatta karşılaşılan problemleri bilimsel bir yaklaşımla çözebilen, bilimin doğasını bilen, fen ve teknoloji okuryazarı bireyler yetiştirmektir.

İlkokul 4. Sınıf Fen Bilimleri - Hedeflerimiz

Fen Bilimleri dersindeki hedeflerimiz; öğrencileri doğaya karşı merak uyandırarak, çevresindeki teknolojik gelişmelere karşı merakını arttırabilmek ayrıca öğrencilerimizin yaşamlarındaki değişim ve gelişimleri anlamlandırmalarına yardımcı olmaktır. Bu ders ile öğrencilerin teorik olarak donanımlı, deneysel gözlem yapabilen, öğrendiklerini uygulayabilen bireyler olarak yetişmesini hedefliyoruz.

İlkokul 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kurumumuzda Sosyal Bilgiler dersinin amacı, öğrenme tekniklerini öğrenen, birey olarak kendilerine özgü olduklarını fark eden, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, tarihi inceleyen ve ulusça kazanılan başarıları öğrenen, bağımsızlık düşüncesini geliştiren, Atatürk ilke ve inkılâplarını benimseyen, fiziksel ve duygusal açıdan mutlu bireyler yetiştirmektir.İlkokul 4.Sınıf Sosyal Bilgiler - Hedeflerimiz

Sosyal bilgiler dersindeki hedeflerimiz; öğrencilerin yaşadığı çevrenin özelliklerini bilerek, çevreye uyum sağlayabilen, vatanını ve milletini seven, ulusal bilince sahip, Atatürk ilke ve inkılâplarını kavrayıp, içselleştiren, devletin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayan, laik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak yetişmesini hedefliyoruz.

Ort. Sınıf Mevcudu 10

FİZİKSEL İMKANLAR

Akıllı Sınıf
Bahçe
Kütüphane
Müzik Atölyesi
Oyun Parkı
Yemekhane

FOTO/VİDEO

YEMEK

Organik Beslenme

Erenköy Koleji Yorumları

1) Yorumunuzun diğer ebeveynler için değerli olacağını düşünerek, lütfen gerçek ve doğru yorumlarda bulununuz.
2) Öğretim kurumuna ve/veya çalışanlarına hakaret ve küfür içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
3) Siyasi, dini ve ayrımcı hiçbir içerikle paylaşımda bulunmayınız.
4) Yorumlar sahibine aittir ve yorumlarda Dogruokul.com’un görüşü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yorum politikasına uygun yorumlar yazdığınız için teşekkür ederiz.

Erenköy Koleji yorumlarını ve okulun ortalama puanını görebilirsiniz..
 
0 Yorum
Akademik Başarı
Yabancı Dil Eğitimi
Eğitim Kadrosu
Kampüs Olanakları
Spor/Sanat Kulüpleri
Okul/Veli İlişkisi

Erenköy Koleji İletişim, Telefon, Adres Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, OKULYETKİLİLERİ SİZİ ARASIN

ETİKETLER

 

BU OKULU İNCELEYEN ŞU OKULLARI DA İNCELEDİ


Doğruokul.com'u kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi. Anladım