YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ
İncelediğiniz okul hakkında herhangi bir görüşünüz varsa, lütfen paylaşınız... Yorumunuz diğer veliler için değerlidir.
Çocuğunuza özel fiyat bilgisi & diğer sorularınız için OKUL SİZİ ARASIN
Altın Eğitim Koleji İlköğretim Okulu
Ankara
İngilizce
FransızcaYabancı Dil
1997 Kuruluş Yılı
OKUL BANA NE KADAR UZAK ? Bu okul şu an bulunduğunuz yere km mesafede. Haritada görün !

Mayıs 1997 yılında Altın Eğitim Kurumları Tic. ve Ltd. Şti. tarafından, İlköğretim Okulu ve Anadolu Lisesi olarak hizmete giren okullarımızın, M.E.B tarafından öğrenci kontenjanı 358 olarak belirlenmiştir. 1997-1998 öğretim yılı başında 15.09.1997 tarihinde, 15.09.1997 tarih ve 37742 sayılı kurum açma, 12.09.1997 tarih ve 11492 sayılı öğretime başlama izinleri ile eğitim ve öğretime başlamıştır.

Okullarımız, Eryaman'da bulunan biri İlkokul diğeri Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Güzel Sanatlar Lisesi olmak üzere iki ayrı binada 5000 m² alanda 3500 m² kapalı kullanımı bulunan, 32 dersliği, kapalı spor salonu, yemekhanesi, fizik, kimya, matematik ve sosyal bilgiler laboratuvarları, internet erişimli teknoloji sınıfları, 2 adet kütüphanesi, 2 adet çok amaçlı salonu, müzik, teknoloji ve tasarım odaları, masa tenisi ve satranç alanları olan, 24 kişilik sınıflarda eğitim - öğretim yapan çağdaş bir eğitim yuvasıdır. 1997-1998 öğretim yılında faaliyete başlayan Altın Eğitim Okulları, Türk eğitim sistemini bilinçli bir şekilde algılamış olarak çağın koşullarına uymak ve geleceği yakalamak isteği ile yola çıktı. Eğitimi bireyselleştirerek her öğrencinin istek ve yeteneklerine göre gereksinimini karşılamayı eğitimin önemli faktörlerinden sayıyoruz.

Kurucumuz Şebnur ALTIN, 1989 yılında "Altın Dershane Eğitim Kurumu" nu, 1997 yılında da Altın Eğitim Okullarını kurmuştur. Okullarımız seçkin eğitim kadroları, günümüzün gelişen koşullarına uygun teknolojisi, Atatürkçü düşüncenin ışığında, çağdaş eğitim anlayışı ve bu anlayışa koşut eğitim ortamlarıyla Türk eğitim sistemine hizmet vermektedir.

22 Şubat 1998 tarihinde Cumhurbaşkanımız Sayın Süleyman DEMİREL' in katıldığı büyük bir törenle, okulumuzun resmi açılışı yapılmıştır.

Altın Eğitim Koleji İlköğretim Okulu Fiyatları

TANITIM GÜNLERİ : 01 Mayıs 2014 - 08 Eylül 2014

KAYIT BİLGİLERİ

ÖGRENCİ KAYIT İŞLERİ

 • Ana sınıfı ve ilköğretim 1. sınıfa öğrenci kayıtları mülâkat ile belirlenir. Ana sınıfını bitiren öğrenci herhangi bir engeli yoksa 1. sınıfa doğrudan kaydedilir.
 • İlköğretim 1. sınıfa başvuru kontenjandan fazla ise, kayıt olma tarihi önceliği belirler.
 • İlköğretim ve lise ara sınıflarında kontenjan açığı olduğu taktirde sınavla öğrenci alınır. Bu sınavda öğrencilere bir önceki öğretim yılının müfredat programında hazırlanmış olan sorular sorulur ve gireceği sınıfın sınıf ortalamasına göre değerlendirilir.
 • Lise 9. sınıfa Orta Öğretime Yerleştirme Puanına (OYP) göre öğrenci kaydedilir.
 • Kayıt yaptırıldıktan sonra vazgeçildiği taktirde ücret tespit ve tahsil yönetmeliğinin ilgili maddesi uygulanır.
 • Öğrencinin geçerli bir nedenden dolayı birinci dönem içinde kaydı silinir ise kayıt ücreti bir dönemlik, ikinci dönem içinde kaydı silinirse kayıt ücreti iki dönemlik tam ücret alınır.
 • Okulumuz öğrencilerine ait tüm bilgiler elektronik ortamda düzenlenir ve saklanır. Yıl içinde yapılan herhangi bir değişiklik (adres, telefon ... vb.) öğrenci işlerine mutlaka bildirilir.

Kayıt Esnasında İstenen Belgeler

 • OYP sonuç belgesi (Lise 9. sınıf için)
 • İlköğretim Diploması (Lise 9. sınıf için)
 • Nakil istek dilekçesi (Naklen Gelenler için)
 • Tasdikname ( Liseye nakil için)
 • Öğrenci nüfus cüzdanının aslı
 • 6 Adet öğrenci fotoğrafı (Yeni Çekilmiş)
 • 1 Adet veli fotoğrafı
 • Öğrencinin, anne ve babanın nüfus cüzdan fotokopileri
 • Adres belgesi (İkametgah-İsme Kayıtlı Fatura)
 • Hepatit-B raporu
 • Kan grubu kartı
 • Öğrencinin özel bir rahatsızlığı varsa, belgesi
 

2013- 2014 Öğretim Yılı Öğrenim Ücreti

  Öğretim Yılı Ücreti
ANA SINIFI VE ÖN OKUL ¨ 8.500,-
İLKOKUL ¨ 13.600,-
ORTAOKUL ¨ 15.300,-
ANADOLU LİSESİ ¨ 15.550,-
ANADOLU GÜZEL SANATLAR LİSESİ ¨ 15.550,-

 

AÇIKLAMALAR

1.) Eğitim ücretlerine %8 (yüzde sekiz) KDV dahildir. Yemek, servis, kıyafet, kitap ve kırtasiye gibi ücretler hariçtir.

2.) Yeni kayıtlarda anasınıfı ve 1. sınıfa ön görüşme ile, diğer sınıflara seviye belirleme sınavı ile öğrenci alınır.

3.) Peşin ödemelere (yüzde on) peşin ödeme indirimi uygulanır.

4.) Kardeş öğrenci kayıtlarında, kardeşlerden küçük olana %50 indirim uygulanır.

3.) Önceki dönemlerden herhangi bir nedenle öğrenci ücretinden dolayı borcu bulunan velilerimiz bu borçlarını ödedikten sonra kayıt yenileme yaptırabileceklerdir. Kayıt yenilemelerde randevu alınabilmesi ve kaydın yenilenebilmesi için borçlu olunmaması gerekmektedir.

4.) T.C. Milli Eğitim Bakanlığınca 11 Şubat 2009 tarih ve 27138 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği’nin 8. Maddesinin 3. Bendi "Okullar, çalışma takviminde belirtilen tarihte yeni ders yılına ait öğrenci ücretini ödemeyen öğrencilerin kayıtlarını yenilemeyebilir." hükmünü içermekte olup, bu ifadeden, belirtilen kayıt yenileme takviminde kayıt yenilemeyen, peşin, peşinat ve/veya taksitleri ödenmeyen öğrencilerimiz yeni dönem ve ders yılında okulumuza devam edemezler.  Bu nedenle 05 Eylül 2011 tarihi saat 17:00’a kadar kayıtlarını yenilemeyenlere ilişkin olarak ilgili yönetmelik hükümleri uygulanır.

5.) Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği'nin 9.maddesi; "Yeni kaydolan öğrencilerden; anaokulunda dönem, ilköğretim ve lisede ders yılı başlamadan ayrılanlara, ödemiş oldukları ücretin yüzde sekseni iade edilir." hükmünü içermekte olup, okullarımıza yeni kayıt yaptırmış öğrencilerin kayıtları, okullar açılmadan önce herhangi bir sebepten dolayı geri alınır ise yeni kayıt sırasında ödenmiş bulunan öğrenci ücreti,  % 20 oranında kesinti yapılarak iade edilir. 

6.) 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak MEB tarafından yayınlanan "MEB Özel Öğretim Kurumları Öğrenci ve Kursiyer Ücretleri Tespit ve Tahsil Yönetmeliği" gereğince ilan olunur.

 

EĞİTİM

Altın Eğitim İlkokulu ve Ortaokulu

Okullarımızın eğitim anlayışını; çoklu zekâya dayalı başarı için “TAM ÖĞRENME” modeli oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin, okula başladıkları ilk günden itibaren akademik özgüvenlerini yükseltmek, biliş üstü stratejiler geliştirmelerini ve bu stratejileri doğru yer ve zamanda kullanmalarını sağlayarak, anlamlı öğrenmelerle edindikleri bilgiyi doğru yorumlayıp, uygulama, analiz ve sentezlerle uygun bilişsel ürünler vermeleri hedeflenmektedir.

Altın Eğitim İlkokulu; öğrencileri temel bilgi, beceri, anlayış ve vatandaşlık bilinci ile donatarak, bir üst eğitime hazırlamayı amaçlamaktadır. Okulumuzda, birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar sınıf öğretmeni ve branş öğretmenleri, dördüncü sınıftan itibaren ise bütün derslerde branş öğretmenleri ile eğitim öğretim yapılmaktadır. Altın Eğitim'de yabancı dil İngilizce, ikinci yabancı dil Fransızcadır. İngilizce öğretimi anasınıfından Fransızca öğretimi ise 1. sınıftan başlayarak lise son sınıfa kadar devam eder.

Kendi alanlarında yetkin, deneyimli sınıf ve branş öğretmenleri ile yapılan öğrenci merkezli eğitimde öğrencilerin araştırma yapmalarına, proje geliştirmelerine, yaratıcı yönlerini ön plana çıkartıcı çalışmalara ağırlık verilmektedir. Altın Eğitim İlköğretim Okulu'nda, eğitim ilke ve yöntemleri bir bütünlük ve süreklilik içinde öğrencinin gelişim özellikleri göz ardı edilmeksizin veli, öğretmen, rehberlik birimi ve öğrenci işbirliğiyle sürekli geliştirilmektedir.

Ort. Sınıf Mevcudu 20

FİZİKSEL İMKANLAR

Akıllı Tahta
Bahçe
Çok Amaçlı Salon

SPOR & SANAT KULÜPLERİ

Futbol
Görsel Sanatlar
Jimnastik
Masa Tenisi
Müzik
Satranç
Tiyatro
Voleybol
Yoga
Yüzme

FOTO/VİDEO

YEMEK

Organik Beslenme

Altın Eğitim Koleji İlköğretim Okulu Yorumları

1) Yorumunuzun diğer ebeveynler için değerli olacağını düşünerek, lütfen gerçek ve doğru yorumlarda bulununuz.
2) Öğretim kurumuna ve/veya çalışanlarına hakaret ve küfür içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
3) Siyasi, dini ve ayrımcı hiçbir içerikle paylaşımda bulunmayınız.
4) Yorumlar sahibine aittir ve yorumlarda Dogruokul.com’un görüşü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yorum politikasına uygun yorumlar yazdığınız için teşekkür ederiz.

Altın Eğitim Koleji İlköğretim Okulu yorumlarını ve okulun ortalama puanını görebilirsiniz..
 
0 Yorum
Akademik Başarı
Yabancı Dil Eğitimi
Eğitim Kadrosu
Kampüs Olanakları
Spor/Sanat Kulüpleri
Okul/Veli İlişkisi

Altın Eğitim Koleji İlköğretim Okulu İletişim, Telefon, Adres Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, OKULYETKİLİLERİ SİZİ ARASIN
Doğruokul.com'u kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi. Anladım