YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ
İncelediğiniz okul hakkında herhangi bir görüşünüz varsa, lütfen paylaşınız... Yorumunuz diğer veliler için değerlidir.
Çocuğunuza özel fiyat bilgisi & diğer sorularınız için OKUL SİZİ ARASIN

Bahçeşehir Okulları Isparta Anaokulu

Isparta
İngilizce
Almanca
İspanyolcaYabancı Dil
2016 Kuruluş Yılı
OKUL BANA NE KADAR UZAK ? Bu okula ait mesafe bilgisi bulunmamaktadır.

Bahçeşehir Okulları Isparta Anaokulu

 

1994 yılında, Bahçeşehir’de kurulan ilk kampüsünde eğitime başlayan Bahçeşehir Okulları, yarım asra yakındır eğitim alanında faaliyet gösteren, eğitimden kazandığını eğitime yatıran büyük bir eğitim kurumu olan Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesinin parçasıdır. Bahçeşehir Okullarının geçmişi, 47 yılı aşkındır üniversiteye hazırlıkta ilklere imza atmış köklü bir eğitim kurumu olan Uğur Dershanelerine dayanır. İlk derslerini 26 Kasım 1968’te Laleli şubesinde vermeye başlayan Uğur Dershaneleri, Türkiye’nin her köşesine eğitim hizmeti götürerek yüzbinlerce öğrencinin sınavlara hazırlanmasını sağladı.

Kaliteli eğitimi Türkiye’nin her köşesine ulaştırmak misyonuyla hareket eden Bahçeşehir Okulları kurulduğu 1994 yılından itibaren Türkiye’ye öncülük eden eğitim modelleri uygulamaya başladı. Elde edilen başarılar sonrasında İstanbul’da ve Türkiye genelinde şubeler açmaya başlandı. Bahçeşehir Okulları Türkiye çapında büyümeye ve kaliteli eğitimi ülkemizin her köşesine taşımaya devam ederken Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumlarının parçası olarak 1998’te Bahçeşehir Üniversitesi kurulmuştur.

Bu büyük eğitim ağının parçası olan ve bugün Türkiye genelinde 64 kampüs, 171 okulda, 35.000’in üzerinde öğrenciye hizmet veren Bahçeşehir Okulları, 1994’ten bu yana yabancı dil eğitiminde fark yaratan uygulamaları ve dünyaya örnek oluşturan eğitim modelleriyle Türkiye’de dünya standartlarında, çağdaş ve kaliteli eğitime öncülük etmektedir. 

Bahçeşehir Okulları Isparta Anaokulu Fiyatları

İNDİRİMLER

EĞİTİM

İlkokul eğitimimiz, 21. yüzyılın gerektirdiği tüm becerilere sahip bireyler yetiştirme hedefimiz doğrultusunda planlanmıştır. İlkokul kademesinde öğrencilerimize görsel, işitsel ve dokunsal, olabildiğince çok ve çeşitli materyal sunmanın önemine inanıyoruz. Kendi eğitim birimimiz tarafından üniversitemizin danışmanlığında MEB müfredatına uygun olarak geliştirilmiş olan eğitim içeriğimiz ve dünyaya örnek oluşturan eğitim modellerimiz ile öğrencilerimizin akademik başarısını üst seviyeye çıkarıyoruz, onları kendine güvenen, eleştirel düşünebilen, farklı kültürlere saygılı, yaratıcı, yenilikçi,  üretken bireyler olarak yetiştiriyoruz.

Kişiye Özgü Öğretim Modeli (KÖM)

Her bireyin kendine özgü bir öğrenme stili vardır. Öğrenme stili, kişinin yeni ve zor bilgiyi öğrenmeye hazırlanırken, öğrenirken ve hatırlarken farklı ve kendine özgü yollar kullanmasıdır. Bahçeşehir Okullarında uyguladığımız Kişiye Özgü Öğretim Modeli ile öğrencilerin öğrenme stillerindeki bireysel farklılıkları tanımlıyor ve öğrenim sürecini bu farklılıkları dikkate alarak yapılandırıyoruz. Akademik veriler ışığında hazırladığımız Kişiye Özgü Öğretim Modelini teknolojinin imkânları ile destekleyerek öğrencilerimiz nasıl öğreniyorsa, öyle öğretiyoruz.

Half Day ENGLISH

İlkokul Half Day English/Yarım Gün Türkçe Yarım Gün İngilizce programı uygulanır. Yaratıcı ve interaktif öğrenme ortamlarında öğrencilerimizin İngilizce dil becerilerini geliştiren Half Day English Uygulaması, öğrencilerimizin kavramları hem anadillerinde hem İngilizce öğrenerek bütünsel olarak kavramalarını sağlayan yoğun bir İngilizce eğitim programıdır. Half Day English uygulamasında eğitim programı yarım gün Türkçe yarım gün İngilizce öğretmeni ile yürütülür. 2 sınıfın ortak bir asistan öğretmeni de bulunmaktadır.

Dijital Eğitim

Bahçeşehir Okulları olarak yeni nesil eğitimin temel bileşenlerinden biri olan dijital eğitimi başarıyla uyguluyoruz. Zengin içeriği, uygulamaları, takip, ölçme ve değerlendirme sistemiyle dijital eğitim, öğrencilerimizin öğrenme sürecini ve akademik başarılarını desteklerken onlara dijital okuryazarlık kimliği de kazandırıyor. Türkiye’de ilk kez Bahçeşehir Okullarında uygulanmaya başlayan, Kodlama Saati Uygulaması ile çocuklarımızın bilgi ve iletişim teknolojilerinin aktif birer kullanıcısı olmalarını; bunun da ötesinde yaratıcı fikir oluşturarak bu fikirlerini teknoloji kullanarak hayata geçirebilen bireyler olarak yetişmelerini amaçlıyoruz. Bu projeyle çocuklar, What’s App, Foursquare, Twitter, Facebook, Instagram ve Skype benzeri uygulamaları kendileri geliştirebilecek.

Üstün Yetenekliler Eğitimi

Eğitimin amacı, üstün yetenekli olduğu tespit edilen öğrencilerin öğrenmeye ve sosyal becerilere yönelik ihtiyaçlarını karşılayarak kendilerini en üst düzeyde geliştirmelerine yardımcı olmaktır.

Öğrencinin bu eğitime dahil edilebilmesi için ailesinin güvenilir bir kurumdan üstün yetenekli olduğuna dair rapor alması gerekir. Bu tanıyı belgeleyen raporu okula sunan 2,3 ya da 4. sınıf öğrencileri eğitime dahil edilir. Sınıf öğretmenlerinin tekrar yaptığı ders saatlerinde bu öğrenciler için ayrı bir eğitim uygulanır.

Eğitimin içeriğinde;

 • Üst Düzey Düşünme Becerileri: (Altı Şapka Düşünme Tekniği, Beyin Fırtınası, Yaratıcı Sorun Çözme, Akıl Haritası Yapma, Düşünme Becerileri),
 • Etkin ve Destekleyici İletişim Becerileri
 • Projemi Gerçekleştiriyorum
 • Üst Düzey Okuma Becerileri
 • Yaratıcı Drama gibi uygulamalar yer almaktadır.

Değerler Eğitimi

Öğrencilerde toplum bilincini oluşturabilmek ve onların sosyal becerilerini güçlendirebilmek amacı ile ilkokul eğitim içeriğimizde Değerler Eğitimi dersi yer almaktadır. Sadece sınıf bazında değil tüm okul bazında bu etkinliklere katılım sağlanmaktadır.

Yaratıcı Düşünme Dersi

İlkokul eğitim içeriğimizi MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yayımlanan kazanımlara paralel olarak oluşturmaktayız. Öğrencilerimize 21. YY beceriler kazandırmayı hedefleyen okulumuzda eğitim içeriğine Yaratıcı Düşünme Dersi de eklenmiştir. Bu derslerde öğrencilerimizin farklı teknikler kullanarak sorun çözebilmelerini ve yaratıcılık becerilerini geliştirmelerini amaçlıyoruz.

Yayınlarımız

İç yayınlarımızda sarmal öğretim sistemi baz alınmış; yazma, yorumlama, çözüm üretme, ilişkilendirme becerilerinin de geliştirilebilmesi amaçlanmış ve yayınlarımızın içerikleri bu doğrultuda hazırlanmıştır. Bahçeşehir Okullarında okuma alışkanlığını küçük yaşlarda kazandırmayı hedefliyoruz ve okuma kitaplarımızı seçerken eğitim içeriğimizdeki kazanımları ve öğrencilerimizin akademik düzeylerini de göz önünde bulunduruyoruz. Her sınıf düzeyinde ortalama 25-30 kitap bu amaçla kitap listelerimizde yer almaktadır.

Bahçeşehir Sportif Koordinasyon (BSK)

Bahçeşehir Okullarında Uygulanan BSK (Bahçeşehir Sportif Koordinasyon) eğitimi çocukların duygusal, bilişsel, fiziksel ve sosyal gelişimi dikkate alınarak hazırlanmış özel bir eğitimdir. Çocukların oyun oynarken egzersiz yapmalarını ve böylece esneklik, denge, kuvvet ve sürat gibi becerilerini daha hızlı geliştirmelerini sağlar. Uygulanan eğitimin diğer bir özelliği de sosyal gelişim özelliklerinden olan kendine özgüven, karar verme yetisi ve liderlik gibi vasıfları ön plana çıkarmasıdır. Hedefimiz, erken yaşlarda başlattığımız bu çalışma ile çocuklarımıza sporculuk ruhu ve spor kültürü kazandırmaktır.

Akademik Başarı

Bahçeşehir Okulları olarak ulusal ve uluslararası ölçme ve değerlendirme sınavlarındaki başarılarımız her geçen gün artıyor. Derslerdeki temel amacımız, MEB’in programında ifade edilen kazanımlara uygun ders içeriği ile öğrencilerimizin okul başarılarını arttırmak ve sınavlara eksiksiz hazırlanmalarını sağlamaktır. Türkiye’nin tüm bölgelerinde aynı kalitede eğitim vermeyi ilke edinerek, öğretim programı, konu sırası ve ders planlarımızı tüm okullarımızda uyguluyor, sınavları eş zamanlı olarak aynı sorularla gerçekleştiriyoruz.

Laboratuvarlar

Öğrencilerimiz kampüslerimizde bulunan laboratuvarlar sayesinde Fen Bilgisi dersini yaparak ve yaşayarak öğreniyorlar. Laboratuvarlarımızda yaptığımız çalışmalarla öğrencilerimizin ezber yapmadan öğrenmelerini,  fen okuryazarı olmalarını hedefliyoruz. Bu sebeple derslerin bir bölümünü laboratuvar uygulamaları olarak gerçekleştiriyoruz.  Bu uygulamalarla özellikle anlaşılması zor olan konularda laboratuvar ortamında yapılan deneylerle öğrenme sürecini destekliyoruz.

STEM+A Merkezleri

Tüm Bahçeşehir Okulları kampüslerinde oluşturulan STEM + A Merkezleri fen laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı, inovasyon laboratuvarı, üretim atölyesi, sanat atölyesi gibi farklı alanları tek mekanda topluyor. STEM +A Merkezleri, fen, teknoloji, mühendislik, matematik ve sanat alanlarında, projeye dayalı, disiplinlerarası çalışma ve üretim için en uygun eğitim ortamını sunmak üzere tasarlanmıştır.

Ort. Sınıf Mevcudu 24
Yaş Grubu 3 - 6
Ana Sınıfı
Kreş

FİZİKSEL İMKANLAR

 • 42 Derslik
 • Bahçe
 • Açık Basketbol Sahası
 • Kapalı Basketbol Sahası
 • Kütüphane
 • Bilgisayar Laboratuvarı
 • Görsel Sanatlar Atölyesi (İlkokul-Ortaokul)
 • Sanat Atölyesi (Anaokulu)
 • Müzik Laboratuvarları
 • Fen Bilgisi Laboratuvarı
 • Bilim Müzesi ve Bilim Atölyesi
 • Masa Tenisi
 • Mutfak Akademi
 • Yarı Olimpik Havuz
 • Yemekhane
 • Çok Amaçlı Salon
 • BSK Salonu ( Bahçeşehir Sportif Koordinasyon Merkezi)
 • 3D Odası (Üç Boyutlu Projeksiyon Odası)
 • 2 tane Revir
 • Okuma Yazma Dersliği (Anaokulu 5 Yaş)
 • İkinci Dil Sınıfları
 • Oyun Parkı Alanı
Organik Beslenme

Bahçeşehir Okulları Isparta Anaokulu Yorumları

1) Yorumunuzun diğer ebeveynler için değerli olacağını düşünerek, lütfen gerçek ve doğru yorumlarda bulununuz.
2) Öğretim kurumuna ve/veya çalışanlarına hakaret ve küfür içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
3) Siyasi, dini ve ayrımcı hiçbir içerikle paylaşımda bulunmayınız.
4) Yorumlar sahibine aittir ve yorumlarda Dogruokul.com’un görüşü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yorum politikasına uygun yorumlar yazdığınız için teşekkür ederiz.

Bahçeşehir Okulları Isparta Anaokulu yorumlarını ve okulun ortalama puanını görebilirsiniz..
 
0 Yorum
Akademik Başarı
Yabancı Dil Eğitimi
Eğitim Kadrosu
Kampüs Olanakları
Spor/Sanat Kulüpleri
Okul/Veli İlişkisi

Bahçeşehir Okulları Isparta Anaokulu İletişim, Telefon, Adres Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, OKUL YETKİLİLERİ SİZİ ARASIN