YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ
İncelediğiniz okul hakkında herhangi bir görüşünüz varsa, lütfen paylaşınız... Yorumunuz diğer veliler için değerlidir.
Çocuğunuza özel fiyat bilgisi & diğer sorularınız için OKUL SİZİ ARASIN

Özel Celal Aydın Güneş İlköğretim Okulu

1
Ankara
İngilizce
FransızcaYabancı Dil
2012 Kuruluş Yılı
OKUL BANA NE KADAR UZAK ? Bu okula ait mesafe bilgisi bulunmamaktadır.

DÜNDEN BUGÜNE CELAL AYDIN EĞİTİM KURUMLARI

Celal Aydın’ın 1974’te yazdığı bir kitapla başlayan eğitime katkı süreci, 1978’te üniversiteye hazırlık dergileriyle profesyonel bir boyuta ulaştı. Aynı dönemde çok sayıda üniversiteye hazırlık  kitabı çıkarıldı. 1990’da Celal Aydın Eğitim Kurumlarının yayınevi kolu, Doğan Yayıncılık olarak eğitim yayıncıları içindeki yerini aldı. Bu dönemde eğitim yayınlarının sayısı arttı, ayrıca Türkiye’nin büyük bir kısmında yayınevimizin çıkardığı ders kitapları okutuldu. Celal Aydın’ın  2002 ‘de aramızdan ayrılmasından sonra Doğan Yayıncılık’ın yanı sıra Celal Aydın Yayınevi kuruldu. Bu süreçte 600 civarından ÇKS (Çoklu Kitap Sistemi ), 6. Sınıftan 12. Sınıfa kadar her sınıf için Soru Bankaları, Çalışma Kitapları yayımladı. YGS ve LYS’ye hazırlık için yaprak testler, sınav denemeleri, son tekrar ve uzun kitap serileri de bu süreçte yayımlanan eserlerimiz arasındadır.

Yayınevimiz 2004’te değişen yeni eğitim modelini ilk günden itibaren yakından incelemiş ve yayınlarını bu çerçevede çıkarmaya özen göstermiştir. Milli Eğitim Bakanlığı, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen kazanımlara dayalı, çoklu zekaya yönelik ve yapılandırıcı öğretim modeli yayınlarımızın temel özelliklerini oluşturmaktadır.

Celal Aydın Eğitim Kurumlarının diğer bir kolu da eğitim kurumlarıdır. İlkokul, Ortaokul, Lise ve Eğitim Enstitüsü ve Dersane öğretmenliği dahil eğitim sürecinin her aşamasında eğitici ve yönetici vasfıyla görev almış olan Celal Aydın , 1988’de Başarı Dersanesi adıyla kendi eğitim kurumunu açtı. 1990’da kendi binasında eğitim hizmetine devam eden dershane, 2002’de Celal Aydın Dershaneleri adını aldı. Kurumumuz kısa süre içinde büyüyerek üç şubesiyle büyük dershaneler arasındaki yerini aldı. Dershanecilikte de değişen eğitim programlarına uygun çalışmalar sürdüren kurumumuz, günümüzde uygulanmaya çalışılan ve Fatih Projesi çerçevesinde sürdürülen interaktif öğretim modelini 2006’da uygulamaya başladı.

Kurumlarımızda görev alan eğitim kadromuz, ders kitapları dahil çok sayıda yayına imza atmış ve Türkiye çapında haklı bir üne kavuşmuştur.

Celal Aydın Eğitim Kurumları, 2013’te Çankaya semtinde Doğa Kampüsü adıyla anaokulunu açmıştır.

Yılların deneyimini okula taşımayı hedefleyen  Celal Aydın Eğitim Kurumları, 2012’de başlayan birinci kademe (ilkokul 1,2,3. Ve 4. Sınıflar )ve ikinci kademe (ortaokul 5,6,7 ve 8. Sınıflar ) için Güneş Kampüsü Koleji Projesini yaşama geçirmiş, 2013 – 2014 eğitim öğretim yılı öğrenci kayıtlarına 2013 Mart ayında  başlanmıştır.

Özel Celal Aydın Güneş İlköğretim Okulu Fiyatları

KAYIT BİLGİLERİ

CELAL AYDIN KOLEJİ
OKUL ÖNCESİ – İLKOKUL-ORTAOKUL
2013 - 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

SINIFLAR

ÜCRETLER

OKUL ÖNCESİ

 12.500 TL

1-2.SINIFLAR

 14.500 TL

3.SINIFLAR

15.150 TL

4-5-6. SINIFLAR

 16.100 TL

  1. Kardeş indirimi eğitim ücreti üzerinden % 10 indirim uygulanır.
  2. Peşin ödemelerde eğitim ücreti üzerinden % 10 indirim uygulanır.
  3. Taksitli ödemelerde; eğitim bedelinin ilk taksidi kesin kayıt sırasında, kalan miktar Eylül ayından itibaren her ayın en geç ………..’i olmak üzere 9 taksitte ödenir.

Taksitli ödemelerde; toplam miktar mayıs 2014 de bitecek şekilde taksitlendirilir

EĞİTİM

TEMEL DEĞERLERİMİZ

Atatürk ilke ve inkılaplarını benimseyen, çağdaş Türkiye Cumhuriyetini koruyan ve yaşatan,
Bedensel, zihinsel ve duygusal yönden gelişmiş, ailesine ve ülkesine katkı sağlayabilen,
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanabilen,
Evrensel dillerden İngilizce ve Fransızcayı Avrupa Ortak Dil Kriterlerine uygun düzeyde kullanabilen,
Aile, ulus, yurt sevgisi gelişmiş ulusal kültür değerlerini benimsemiş, evrensel değerlere saygılı, birlik ve beraberlik anlayışına sahip,
Araştıran, sorgulayan, analitik düşünebilme yetisi gelişmiş,
Çevre bilincine sahip, tüm canlılara karşı duyarlı,
“Ben” yerine “Biz” anlayışını önde tutan, ekip çalışmasını önemseyen, kendisiyle ve çevresiyle barışık,
Sanatın ve/veya sporun bir dalını yaşam şekli haline dönüştürebilmiş,
Bilimsel gelişmeleri takip eden, teknolojiyi ve ürünlerini kullanabilen,
Saygı, sevgi, hoşgörü, paylaşım, yardımlaşma gibi nitelikleri içselleştirmiş,
Donanımlı ve özgüvene sahip,
Demokrasiyi özümseyen ve davranışlarında temel alan,
Kuralların toplumsal yaşamdaki yerini ve önemini bilen, kurallara uyarak düzenin gelişimine katkı sağlayan,
Yaşamın her alanında “sevgi” nin en önemli etken olduğunu bilen,
bireyler yetiştirebilme gayemiz, temel değerlerimizi oluşturmaktadır.

Ort. Sınıf Mevcudu 20

FİZİKSEL İMKANLAR

SPOR & SANAT KULÜPLERİ

Tüm beden eğitimi aktivitelerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün : ” Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlâklısını severim. ” sözünü ilke edinen Celal Aydın Eğitim Kurumları, spor dallarındaki deneyimli kadrosu ile eğitim kalitesini birleştirerek başarılı, öğrenmeye ve yeniliğe açık, ruhen ve bedenen sağlıklı bireyler yetiştirmeyi görev edinmiştir.
Çocukların ve gençlerin kişisel gelişimi açısından sporun sağladığı önem bilinmektedir. Öğrencilerimizin sportif yetenek ve ilgi alanlarını geliştirmelerine fırsat tanımak temel amaçlarımızdandır. Eğitim dünyasının farklı bir kulvarında yıllardır yarışan ve bu deneyimlerini Kolej yaşantısıyla taçlandıran Celal Aydın Eğitim Kurumları Beden Eğitimi Zümresi olarak misyonumuz öğrencilerimizi akademik başarılarının yanı sıra sportif etkinliklerde de tüm olanaklarımızla desteklemek ve başarılara imza atmaktır.

Sanat eğitimi; kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatmak, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan eğitim faaliyetlerinin tümüdür. Kişiye estetik yargı yapabilme konusunda yardımcı olmayı amaçlarken, yeni biçimleri hissettirip eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimde yönlendirmeyi öğretir.

Görsel Sanatlar dersi öğrencinin sadece sanatsal yönünü değil, tüm gelişimini olumlu yönde etkiler. Bu sayede sosyal ve psikolojik çatışmaların önüne geçilir, öğrenciye hem çok yönlülük kazandırılır hem de öğrencilerin hayattan zevk almalarına katkıda bulunulur. Celal Aydın Eğitim Kurumları Mustafa Kemal Atatürk’ün: “Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.” vecizesini kendine amaç edinmiştir. Bu amaçla eğitimin her kademesinde sanatla iç içe, estetik değer yargılarıyla yoğrulmuş, sanata ve sanatçıya değer veren, üreten, çalışan bireyler yetiştirilmektedir.

Görsel Sanatlar dersi, bireyin sosyal ilişki kurabilmesini, arkadaşlarıyla işbirliği içinde çalışabilmesini, doğruyu seçebilmesini ve bunu ifade edebilmesini, bir işe başlayıp bunu bitirme sevincini tatmasını ve üretken olmasını sağladığı için gereklidir.

Sanat eğitimi kişisel yaklaşımları desteklediği gibi gözlem yapmayı ve pratik düşünmeyi de destekler. Olayları, olmadan da beyinde gerçekleştirebilme gücünü artırır. Bireyin el becerisini geliştirir ve sentez yapmasına yardımcı olur.

Eğitimin her kademesinde yürütülecek çalışmalar, öğrencilerin yaratıcı düşünce güçlerini ortaya çıkaracak, onları kalıplara sokmayacak, kendilerini özgürce ifade edecek şekilde olmalıdır ve sanat eğitimi, eğitimin her kademesinde kesintiye uğramadan devam etmelidir.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın amaçları doğrultusunda;
• Öğrencilere güzel sanatlarla ilgili teknik ve teorik bilgi ve becerileri kazandırmak,
• Bilgiyi çalışmalarında da kullanmalarına olanak tanıyarak, öğrencileri ilgi alanlarına yönlendirmek,
• Öğrencileri eleştirel düşünmeye yöneltmek,
• Öğrencilerde estetik ve sanatsal duyarlılığı ve yaratıcılığı geliştirmek,
• Öğrencilerin yeteneklerini ortaya çıkarmak amacıyla özgüvenlerini geliştirici çalışmalar yapmak,
• Öğrencilerin bireysel farklılıklarını ortaya çıkarmak,
• Sanat eserlerine ve sanatçılara olan ilgilerini geliştirmek,
• Hayal güçlerini geliştirmek ve yaratıcı güçlerini kullanmalarını sağlamak,
• “Yaparak yaşayarak öğrenme” bağlamında öğrencileri müzelere ve tarihi yerlere götürerek sanat eserlerine olan ilgilerinin artmasını sağlamaktır.

Celal Aydın Eğitim Kurumları’nda öğrencilere verdiğimiz müzik eğitimindeki öncelikli amacımız, müziğin ulusal ve evrensel türlerini tanımaları, bilinçli birer müzik dinleyicisi olmaları ve bunun yanı sıra temel müzik bilgilerini kazanmaları bağlamında okulun seçtiği bir enstrümanı baz alarak ilgi ve yetenekleri doğrultusunda istekli olmaları halinde, bir müzik aletine yönlendirilmeleridir. Başta kendi müziğimiz olmak üzere, çeşitli müzik türlerinin seçkin örneklerini, bestecilerini, dönemlerini tanımalarını, proje çalışmalarıyla müzik sanatının önemli ayrıntılarını özümsemelerini amaçlıyoruz.
Yaptığımız ders içi ve ders dışı çalışma ve etkinliklerle öğrencilerin yaparak ve yaşayarak müziği yaşamlarının ayrılmaz bir parçası haline getirmeyi hedefliyoruz.

Görsel Sanatlar
Müzik
Organik Beslenme

Özel Celal Aydın Güneş İlköğretim Okulu Yorumları

1) Yorumunuzun diğer ebeveynler için değerli olacağını düşünerek, lütfen gerçek ve doğru yorumlarda bulununuz.
2) Öğretim kurumuna ve/veya çalışanlarına hakaret ve küfür içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
3) Siyasi, dini ve ayrımcı hiçbir içerikle paylaşımda bulunmayınız.
4) Yorumlar sahibine aittir ve yorumlarda Dogruokul.com’un görüşü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yorum politikasına uygun yorumlar yazdığınız için teşekkür ederiz.

Özel Celal Aydın Güneş İlköğretim Okulu yorumlarını ve okulun ortalama puanını görebilirsiniz..
 
0 Yorum
Akademik Başarı
Yabancı Dil Eğitimi
Eğitim Kadrosu
Kampüs Olanakları
Spor/Sanat Kulüpleri
Okul/Veli İlişkisi

Özel Celal Aydın Güneş İlköğretim Okulu İletişim, Telefon, Adres Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, OKUL YETKİLİLERİ SİZİ ARASIN