YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ
İncelediğiniz okul hakkında herhangi bir görüşünüz varsa, lütfen paylaşınız... Yorumunuz diğer veliler için değerlidir.
Çocuğunuza özel fiyat bilgisi & diğer sorularınız için OKUL SİZİ ARASIN

Başkent Üniversitesi Ayşeabla Kampüsü

1

Başkent Üniversitesi Ayşeabla Kampüsü İlkokulu Ortaokulu

Ankara
İngilizceYabancı Dil
1946 Kuruluş Yılı
OKUL BANA NE KADAR UZAK ? Bu okul şu an bulunduğunuz yere km mesafede. Haritada görün !

Ayşeable Koleji1946’DAN GÜNÜMÜZE…

Türk Milli Eğitim sisteminde haklı bir yere sahip olan Ayşeabla Okulları; yarım asrı aşan, köklü kültürü ve sağlam yapısıyla, öncü ve örnek bir kurum olmanın gururunu yaşamaktadır.

1946 yılında Neriman HIZIROĞLU tarafından Ankara’da kurulan Ayşeabla Çocuk Yuvası ve İlkokulu, 1985-1986 öğretim yılından itibaren kademeli olarak açılan Orta ve Lise kısmı ile önce Neriman HIZIROĞLU, daha sonra gelini Ayşe HIZIROĞLU yönetiminde, dönemin en güzide okullarından biri olarak varlığını uzun süre sürdürmüştür.

1999 yılında Ankara’nın önde gelen üniversitelerinden olan Başkent Üniversitesi bünyesine katılan Ayşeabla Okulları; okul öncesi eğitimden üniversiteye kadar sahip olduğu kurumlar zinciri ile eğitimin sürekliliği ilkesini gerçekleştirmektedir.

Bilgi çağının gerektirdiği yeniliklere açık, bir çok başarıya imza atmış olan Kurucumuz Prof. Dr. Sayın Mehmet Haberal, çağdaş uygarlık düzeyini aşacak öğrenci yetiştirmekte bize model olmaktadır.

Kurum, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, özgüveni yüksek, yaratıcı, üretken, toplumsal sorumluluk sahibi, onurlu, mutlu ve sağlıklı bireyler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Başkent Üniversitesi Ayşeabla Kampüsü Fiyatları

EĞİTİM

Uzağı Görmenin Işığı

  Sevgili öğrenciler, Sizlerle bizi bir araya getiren amaçlara ne denli yakın ya da uzak olduğumuzu sorgulamak, bu okul çatısı altındaki birliğimizi anlamlı kılacaktır.

  Bizleri bir araya getiren amaçların başında bilgi gelir. Bilgi, bize uzağı görme ışığı kazandıran temel zihinsel araçtır. Ülkeler ve uluslar, toplumlar ve bireyler, geleceklerinin ve refahlarının bilgiye dayalı olduğunu bildikleri oranda, eğitim ve öğretim sürecinin en yetkin düzeyde olması için çalışırlar. Aslında yalnızca tek tek ülkelerin ve toplumların değil, tüm insanlığın, doğanın ve dünyanın geleceğinin güvenliği de eğitim ve öğretimin birey üzerindeki başarısına, o bireyin üreteceği yeni bilgilere bağlıdır. O bilgidir ki, uzağı görerek geleceği bugünden hazırlamamızı sağlar. Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk, "Dünyada her şey için, uygarlık için, yaşam için, başarı için en doğru yol gösterici bilimdir, fendir." sözünü bu anlamı vurgulamak için söylemiştir. Atatürk bu inançla, 1924 yılında öğretmenleri toplamış ve gerçeğin aydınlığının ülkemizde doğmasını sağlamak için öğretmenlerden, öğrencilerini bilimle donatarak yetiştirmeleri sözünü almıştır.

  Düşünülenin aksine, eğitim ve öğretimin en önemli basamağı, ne üniversite eğitimi ne de daha yüksek uzmanlık eğitimidir. Kuşkusuz onlar da çok önemlidir; bilim için olmazsa olmazdır; ama o aşamaların verimli olmasını sağlayan, o aşamaları uygarlık ölçülerine uygun kılan ilköğretim ve ortaöğretim sürecinin başarısıdır. Eğer bu basamaklara sağlam biçimde basarak çıkmamışsak, daha yüksek basamaklarda zorlanır, bocalar, yılgınlığa düşeriz. Doğrusu oymuş gibi işin kolayına kaçar, kendimizi kandırmaya kalkışırız. Bilim, erişemeyeceğimiz bir yerde değil, dünyayı anlamaya başladığımız anda yaşamımızdadır. Dünyayı bilgi ile algılayan bireyle, boş inançlarla algılayan birey ve bunların oluşturduğu toplumlar arasında büyük uçurumlar vardır.

  Bilginin tohumları, ilköğretim ve ortaöğretim sürecinde atılır. Zihnin bilimsel düşünce ve gücünü bir refleks gibi kullanması, akıl yürütmelerin, soru sormanın ve deney yapmanın önemi, bu dönemdeki eğitimle pekişir.

  Ayrıca, insan bu dönemde gelecek hayalleri kurarken daha özgürdür. Bilginin kaynağına ulaşmak konusunda daha korkusuz ve daha içten davranır bu dönemde. İşte bu süreç, öğrencinin bilgiye ulaşmasını doğrudan yolla sağlamak, biz eğitimcilerin temel görevidir. Kendimizi ve okulumuzu bu görevin başarıyla yerine getirilmesine uygun biçimde hazırlarız. Bu tutum bizim, Atatürk'e verdiğimiz sözün yerine getirilmesi tutumudur.  Ülkemize ve ulusumuza, bilimin yol göstericiliğinde, büyük bir uygarlığın doğmasında en güçlü katkıyı sağlayan ülke olma onurunu yaşatmak, biz eğitimcilerin değişmez idealidir.

  Bu amaçla, siz sevgili öğrencilerimizin başarıları biz eğitimcilerin asıl mutluluğudur. İnanıyoruz ki geleceğimiz, sizin, çağdaş uygarlığın uzak ufuklarını görebilen, ülkemizin düzeyini oraya yükseltebilen, dahası onu da aşabilen bilgi ve yeteneğinizle biçimlenecektir.

Prof. Dr. Mehmet HABERAL
Yönetim Kurulu Başkanı

Ort. Sınıf Mevcudu 20

FİZİKSEL İMKANLAR

Bilgisayar Laboratuvarı
Kapalı Spor Salonu
Kütüphane

SPOR & SANAT KULÜPLERİ

DRAMA
Oyun çocuğun temel işidir. Drama ise, oyunun gücünü eğitimde kullanan bir alandır. Çocuğun dramada oyunla öğrendiklerini yaşamında bilgiye dönüştürmesi esastır. Anasınıfından liseye kadar tüm sınıflarımızda yapılan drama çalışmalarında amacımız; programın öngördüğü gibi hedeflere ulaşma noktasında eğitim ortamları oluşturmaktır.

 

BALE / DANS
Bale okul öncesi dönemde başlaması gereken bir eğitimdir. Bu etkinlikte hedefimiz; çocuklara ritm duygusunu kazandırmak, küçük ve büyük kas gelişimlerini desteklemek, vücut koordinasyonunu geliştirmek, eğer varsa çocuktaki durma ve basma bozukluklarını düzeltmede yardımcı olmaktır. Ayrıca temel amaçlarınızdan biri de çocukları küçük yaşta baleyle tanıştırıp, bu sanatı sevdirmeye çalışmaktır. Uyguladığımız etkinlikler MEB programı dahilindedir.

 

MÜZİK 
Müzik eğitimindeki ilk amaç, çocukta müzik sevgisini uyandırmaktır çünkü müziği seven insanı sever, yaşamı sever, eşsiz bir ruh gücü ve zenginliği kazanır.

Müzik eğitiminin basamakları; dinleme, söyleme, çalma ve yaratmadır. Çocukların sesi, kulağı ve zevki eğitilirken; motor becerileri, bilişsel ve duyuşsal becerileri de gelişmektedir. Aynı zamanda çocukların sosyal becerileri ve kendilerine duydukları güven de olumlu olarak değişir. 

Anasınıflarımızda çocuklarımıza tüm bu beceriler şarkılı oyunlar ile kazandırılmaya çalışılırken müzik eğitimine de temel bir başlangıç yapılmaktadır.

 

SATRANÇ
Satranç hayatın gerçeklerinden esinlenerek ortaya çıkmış bir zekâ sporudur. Satranç bir tür yaşam, yaşam bir tür satrançtır. Yaşamda da satranç oyununda da esas olan mücadeledir. Satranç bir mücadele yönetimidir. Yönetim becerisidir. Yönetim sanatıdır. Hatta bazen kriz yönetimidir.
Çocukların zihinsel gelişimi düşünüldüğünde, satranca erken yaşta başlamanın önemi açıktır.

Bu nedenle anasınıflarımızda başlayan satranç eğitimindeki amacımız; satranç figürlerinin ve satranç temasının çocuk gözündeki cazibesinden de yararlanarak, öğrencimizi satranç ile tanıştırmaktır. Satrancı bir araç olarak kullanıp, hayata yönelik mesajlarımızı satranç modeli üzerinden verebilmektir. Oyun anlayışı içinde başlayan eğitim, verilenler alındıkça, yenilerinin verilmesiyle devam eder.   

 

GÖRSEL SANATLAR
Çocuğun olduğu her mekânda bir yaratı söz konusudur. 
Çocuklarımız birer kâşif gibidir. Sanat ise hazine. Merak ve ilgileri sonucu sanat eğitimcilerinin yönlendirmeleriyle, özgür bırakılarak hazineyi keşfe çıkarlar. Çıkan ürün tam eşsiz bir sanat eseridir. 

Anasınıflarımızda beyin-el-göz koordinasyonunun gelişmesine yardımcı olabilmek adına çocuklarımıza bol malzeme verip kendilerini özgürce ifade edebilmeleri sağlanır. Pastel boya, kurukalem, guaj boya, suluboya teknikleri ile hayal dünyalarını sınırsızca kullanacakları ortamı sağlayarak, gelişim süreçlerine destek olunur.   

ORFF

Çocuklar yaşamı oyun iç güdüsüyle algılar.

Orff Öğretisi’ nde yapılan tüm çalışmalar ve uygulamalar da oyun içinde verilmektedir. Çocuklarımızın müzik yapma, dans etme, doğaçlama yapma ve yaratıcı düşünme yetenekleri temel ritim çalışmaları, drama, farklı ülkelere ait müzikli danslar ve orff çalgıları (ksilofon, metalofon, zil, çelik üçgen, bongo, cajon, davul, tef, kastanyet, marakas, metal ve tahta agago, ritim çubukları, zilli ve çıngıraklı çalgılar, guiro) ile oyun oynarken, farkında olmadan gelişir.

 

BEDEN EĞİTİMİ

Beden Eğitimi Bölümü olarak amacımız, Atatürk ilkeleri ve devrimleri ile Türk Milli Eğitiminin temel amaçları doğrultusunda; öğrencilerimizin gelişim özellikleri de göz önünde tutularak, onların kişisel ve toplumsal yönden sağlıklı, mutlu, iyi ahlaklı bireyler olarak yetişmelerini sağlamak ve öğrencilerimize sporla ilgili temel bilgi, beceri, tavır ve alışkanlıkları kazandırmaktır. Öğrencilerimiz sportif etkinliklerle eğlenceli vakit geçirirken aynı zamanda sportif etkinliklerin sağlıkla olan ilişkisini kavrarlar.

Sportif kurallar ve beceriler öğretilerek gelişmeleri sağlanır. İşbirliği içinde çalışma, yardımlaşma ve sorumluluk alma, lidere uyma ve liderlik yapabilme, dostça oynama, mücadele etme, kazananı kutlama, kaybetmeyi kabullenebilme, okul malzemelerini iyi kullanma ve koruyabilme, demokratik hayatın gerektiği tavır ve alışkanlıklar edinebilme, kazandırılması hedeflenen davranışlardır. 

Okulumuz anasınıfında beden eğitimi, temel motor gelişimi ve sosyal gelişimi güçlendirilmiş bireyler yaratma esasına dayanır. Oluşturulan yıllık planlamalara göre dersler işlenir. Her öğrencimizin spor yapmayı alışkanlık haline getirmesi amaçlarımızdandır.

 

BİLİM MUTFAĞI

Hayatın her anında bizimle beraber olan bilimi, oyun, etkinlik, deney gibi eğlenceli yollarla çocuklarımızla keşfetmek Bilim Mutfağı dersinin amaçlarındandır. Bu sayede çocuklarımızın başta kendilerine, sonra da çevrelerine farklı bir gözle bakabilmeleri, merak ederek sorular sorabilmeleri amaçlanmaktadır.

 

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ


Bilişim Teknolojileri derslerimizde, okul öncesi öğretim programına göre belirlenen haftalık müfredat konularına katkı sağlamak ve konuların görsel materyallerle daha iyi anlaşılmasına yardımcı olmak için bu konular teknoloji destekli eğitim materyalleriyle entegre edilerek sunulur ve uygulatılır. Teknolojiyi eğlenerek öğrenmeleri hedeflenir. Ayrıca öğrencilerin psiko-motor becerileri ile bilişsel gelişimleri desteklenir.

Bale
Drama
Görsel Sanatlar
Müzik
Satranç
Organik Beslenme

Başkent Üniversitesi Ayşeabla Kampüsü Yorumları

1) Yorumunuzun diğer ebeveynler için değerli olacağını düşünerek, lütfen gerçek ve doğru yorumlarda bulununuz.
2) Öğretim kurumuna ve/veya çalışanlarına hakaret ve küfür içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
3) Siyasi, dini ve ayrımcı hiçbir içerikle paylaşımda bulunmayınız.
4) Yorumlar sahibine aittir ve yorumlarda Dogruokul.com’un görüşü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yorum politikasına uygun yorumlar yazdığınız için teşekkür ederiz.

Başkent Üniversitesi Ayşeabla Kampüsü yorumlarını ve okulun ortalama puanını görebilirsiniz..
 
0 Yorum
Akademik Başarı
Yabancı Dil Eğitimi
Eğitim Kadrosu
Kampüs Olanakları
Spor/Sanat Kulüpleri
Okul/Veli İlişkisi

Başkent Üniversitesi Ayşeabla Kampüsü İletişim, Telefon, Adres Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, OKUL YETKİLİLERİ SİZİ ARASIN