YORUMLARINIZI BEKLIYORUZ
İncelediğiniz okul hakkında herhangi bir görüşünüz varsa, lütfen paylaşınız... Yorumunuz diğer veliler için değerlidir.
Çocuğunuza özel fiyat bilgisi & diğer sorularınız için OKUL SİZİ ARASIN

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Kampüsü İlkokulu Ortaokulu

Ankara
İngilizceYabancı Dil
1995 Kuruluş Yılı
OKUL BANA NE KADAR UZAK ? Bu okula ait mesafe bilgisi bulunmamaktadır.


Tarihçemiz

Okulumuzun kuruluş çalışmalarına, Ankara Üniversitesinin bilimsel desteği ile, eğitim sistemine öncülük yapacak çağdaş bir ilköğretim kurumu olarak 1995 yılında başlanmıştır. 1996–1997 eğitim-öğretim yılında yetmiş bir öğrenci ve yedi öğretmen ile açılan ilköğretim okulu ve 2000–2001 eğitim-öğretim yılında açılan lisesi ile eğitim hizmetine iddialı ve kararlı bir adımla başlayan okullarımız, bugün ülkemizdeki çok az sayıdaki saygın eğitim kurumu arasında yer almaktadır.

ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFI’na bağlı olarak hizmet vermekte olan okullarımız, bu bağlamda Ankara Üniversitesi ile doğrudan ilişkilidir ve eğitim-öğretim çalışmaları yönünden Ankara Üniversitesi tarafından sürekli desteklenmektedir. Ankara Üniversitesinin farklı konularda uzman ve deneyimli akademisyenlerinden oluşan Bilim Kurulu’nun, okullarımızda uygulanan eğitim-öğretim programlarının hazırlanması, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi konusundaki yol gösterici çalışmaları bu desteğin en somut ifadesidir.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Kampüsü Fiyatları

KAYIT BİLGİLERİ

1. Sınıf Ücretleri

2013-2014 Eğitim-Öğretim yılında Okul Öncesi Eğitim Sınıflarımızdan 1. Sınıfa geçen öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri, okulumuza yoğun talep olması nedeniyle 6 Haziran 2013 Perşembe günü saat 09.00’da başlayıp 7 Haziran 2013 Cuma günü saat 17.00’da sona erecektir.

Mazeretleri nedeniyle, 07 Haziran 2013 Cuma günü saat 17.00’ye kadar kayıt yaptırmayan velilerimizin, mazeretlerini Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfına dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir. Mazeret dilekçesi vermeyenlerin yerine yeni öğrenci alınacağından kontenjanların dolması halinde daha sonra kayıt yaptırmaları mümkün olamayacaktır.

Kayıt yenileme işleminiz yukarıdaki tarihlerde, ANKARA ÜNİVERSİTESİ GELİŞTİRME VAKFINDA (Mareşal Fevzi Çakmak Cad. Çakmak Apt. 31/1 Beşevler/ANKARA adresinde) yapılacaktır. Vakıf işlemleri için bizzat velinin (geçen yıl banka işlemlerini yaptıran ilgili kişinin) bulunması gerekmektedir. Aksi takdirde yeni hesap açtırmanız gerekecektir.

 2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÜCRETLERİ

1. Sınıflar

16.500,00 TL

Peşin Ödeme İndirimi  %5

15.675,00 TL

Kardeş İndirimi 

(Tek Kardeşe Uygulanır)

14.850,00 TL

Peşin + Kardeş İndirimi %5 +

(Tek Kardeşe Uygulanır)

14.108,00 TL

Peşin ödemelerde uygulanan %5’lik indirim 07 Haziran 2013 Cuma günü saat 17.00’a kadar geçerlidir.

2013-2014 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI OKUL TAKSİTLERİ ÖDEME PLANI

Sıra No

Ödeme Yapılacak Aylar

İndirimsiz

Kardeş İndirimli

 1. 1.        

06-07 Haziran 2013

1.500,00 TL

1.350,00 TL

 1. 2.        

17 Temmuz 2013

1.500,00 TL

1.350,00 TL

 1. 3.        

16 Ağustos 2013

1.500,00 TL

1.350,00 TL

 1. 4.        

21 Ekim 2013

1.500,00 TL

1.350,00 TL

 1. 5.        

18 Kasım 2013

1.500,00 TL

1.350,00 TL

 1. 6.        

17 Aralık 2013

1.500,00 TL

1.350,00 TL

 1. 7.        

17 Ocak 2014

1.500,00 TL

1.350,00 TL

 1. 8.        

18 Şubat 2014

1.500,00 TL

1.350,00 TL

 1. 9.        

18 Mart 2014

1.500,00 TL

1.350,00 TL

 1. 10.    

17 Nisan 2014

1.500,00 TL

1.350,00 TL

 1. 11.    

16 Mayıs 2014

1.500,00 TL

1.350,00 TL

Yukarıda yer alan tarihler o aya ait son ödeme tarihleridir. Ücretlerimize %8 KDV dahildir. Bu işlemler sırasında eğitim ücretinin Haziran taksitini yatırmanız gerekmektedir. Ödemelerinizde kredi kartı geçerli değildir.

EĞİTİM

Rektörümüzden

"Okul, büyük Türkiye'nin şekillendiği yerdir."
Sayın veliler, değerli öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrenciler; evet, okul büyük Türkiye'nin şekillendiği yerdir. Okul; yaşamı değiştiren, dönüştüren, bütün bunların sonucunda kendisi de değişen, insanca değerlerle bezenen, insanca bir dünyayı kurgulayan, manevi değerlere ve inançlara saygılı, Atatürk ilke ve devrimlerine yürekten inanmış, çağdaş demokrasiye geçebilmek için özgür yurttaşlar olma projesinin adıdır.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurduğu ilk üniversite olan Ankara Üniversitesi'nin her alanda verdiği destekle eğitim dünyasına öncülük yapma misyonu taşıyan okullarımız, Atatürk devrimleri ve Cumhuriyet'in ilkeleri ışığında aklın ve bilimin yol göstericiliğinde toplumun, çağdaş uygarlığın en üst seviyesine ulaşması için büyük bir özveriyle çalışmaktadır.
Ankara Üniversitesi'nin güzide bir kurumu olan Ankü okulları, nitelikli ve öğrenci odaklı eğitim anlayışıyla, çağdaş vizyonuyla, öğrenci ve velisiyle kuracağı güçlü iletişimle, öğrenci ve veli memnuniyetiyle, uluslararası işbirliğine açık olmasıyla öncüler sınıfına aday bir kurumdur.
Değerli öğretmen arkadaşlarım, burada size gerçekten çok iş düşmektedir. Unutmayalım ki bugün elimizde, öğretmenlerin müdahale ederek değiştirdiği hayatlara dair sayısız örnek vardır. Genç bir nüfusa sahip, gençlerinin ve çocuklarının sağlıklı yönlendirme beklediği, anne babaların çocukları için tüm olanakları seferber ettiği ülkemizde, sizin işiniz her şeyden daha önemlidir. Çünkü bizler bir tek çocuğumuzu bile kaybetmeden yürümek mecburiyetindeyiz. Sizler sadece öğretme yeteneğinizle değil, karakterinizle de büyük bir örneksiniz. Yukarıda saydığım misyona uygun öğrenciler yetiştirmek en büyük hedefiniz olmalıdır.
Hep birlikte, el ele, "yurtta barış dünyada barış" ilkesine inanmış, vatan sevgisiyle dopdolu; yaratıcı ve yenilikçi bir gençlik için yola çıktık. Bu amaçtan bir an bile vazgeçmeden yolumuza devam edeceğiz.


Prof. Dr. Erkan İBİŞ
Ankara Üniversitesi Rektörü

Ort. Sınıf Mevcudu 20

FİZİKSEL İMKANLAR

Kütüphane

SPOR & SANAT KULÜPLERİ

Bilişim Teknolojileri Zümresi

Günümüz insanı bilgiye ulaşmak ve onu en iyi şekilde kullanmak   için çaba göstermektedir. Geleceğin toplumunda "aranan kişi" bilgiyi en iyi   şekilde kullanan kişi olacaktır. Bilgisayar bilgiye ulaşmada ve bilgiyi   kullanmada çok önemli bir işleve sahiptir. 
Eğitim kurumlarında bir   öğretim aracı olarak bilgisayar, artık bir şeçenek olmaktan çıkmakta ve   zorunluluk haline gelmektedir. "Çocuklarımıza bilgisayar kullanmayı hangi yaştan   itibaren ve nasıl öğretmeliyiz?" ve "Bilgisayarı bir oyun aracı haline   getirmeden, onu nasıl çocuklarımızın kullanımına sunabiliriz?" gibi sorular   anneler ve babalarca sıkça sorulmaktadır. 
Okulumuz sizlerin bu   sorularını da dikkate alarak, ilköğretimin her aşamasında çocuklarınıza, onların   yaş özelliklerine uygun bir öğretim programı ile bilgisayar kullanmayı;   eğlenerek, yaparak, yaşayarak öğretmeyi hedeflemektedir.
Anasınıfından   başlayarak okulumuzda öğrenimini sürdüren öğrencilerimiz, mezun olduğunda   bilgisayarı etkin bir biçimde kullanabilecek bir düzeye gelmektedir. 
Oklumuzda, bilgisayarlar etkin bir öğretim aracı olarak   kullanılmaktadır. Derslerde gerektiğinde internet aracılığıyla bilgilere anında   ulaşılabilmekte, öğretmen ve öğrenciler hazırladıkları sunuları bilgisayar ve   projeksiyon kullanarak paylaşabilmektedir. 
Yeni bilgilere ulaşmak, ders   çalışmak, ödev yapmak, proje hazırlamak, okul gazetesi çıkarmak, sanatsal   çalışmalar yapmak, internetle dünyayı dolaşmak ve hatta oyun oynamak...

Drama Zümresi

Bir eğitim  yöntemi olarak Dramanın amacı, çocukta doğuştan varolan yaratıcılığı  geliştirmektir. Çocuğun “neyi” öğreneceği yerine “nasıl” öğreneceği, üzerinde  durulması gereken önemli bir noktadır. Genel olarak çocuklarımızın kendini  özgürce ifade edebilmesi, hoşgörülü, demokratik ve yaratıcı bir kişilik  geliştirmesi, bağımsız düşünebilmesi, işbirliği yapabilmesi, olaylara çok yönlü  bakabilmesi ve kendini tanıması, gizil güçlerinin farkına varması açısından  drama etkili bir yöntemdir.
Bilindiği gibi etkili, verimli ve kalıcı öğrenmenin en önemli yolu, çocuğun  etkin kılındığı yaparak-yaşayarak öğrenme yöntemidir. Bu yöntemde çocuklar,  etkinliklere doğrudan katılırlar. Duygu ve düşüncelerini etkinliklerde  rahatlıkla anlatırlar. Gözlem yaparak ve deneyerek bilgiye kendileri ulaşırlar.  Bu şekilde edinilen bilgilerin kalıcı olduğu bilimsel bir gerçektir. Bu anlamda  “Drama” konu merkezli, ezberci ve yapılandırılmış eğitim anlayışına güçlü bir  seçenektir.
Çocuklar  grup çalışması içinde, çeşitli  olgu ve olayları, kendi yaşantılarından, gözlemlerinden yola çıkarak gözden  geçirir, düzenler, oynar, canlandırır, rol yapar ve doğaçlayarak yeniden yaşar.
Okulumuzda yaratıcı dramanın, bir yöntem olarak diğer derslerde de etkin olarak  kullanılması konusunda yoğun bir çaba gösterilmektedir. Yine yaratıcı dramanın,  bir yöntem olarak kullanıldığı  “müzede eğitim” çalışmalarına büyük önem  verilmektedir.

Müzik Zümresi

Müzik evrensel bir dildir. Çocuklar bu evrensel dili öğrenirken aynı zamanda bilinçli birer müzik dinleyicisi olma yolunda ilerlerler.  

 AMACIMIZ

Müzik derslerinde öğrenciler müziğin zevkine varırlar ve insan yaşamındaki önemini kavrarlar.Ulusal ve evrensel müziklerin insan yaşamını zenginleştirmedeki önemini anlamalarını sağlayacak çalışmalar yaparken diğer yandan düzeylerine uygun Türkçe, İngilizce, İtalyanca, İspanyolca ve Rusça gibi değişik ülke dillerinde şarkı dağarcığına sahip olurlar. Müziğin dili olan nota kullanımını öğrenir, bunu müzik yaratırken, beste yaparken, çalgılarını ve seslerini bilinçli bir şekilde kullanmaları doğrultusunda uygular ve yaşamlarının renkli bir parçası haline getirirler.Müzik bir amaç olduğu kadar araçtır da (education for music-education with music) ilkesinden yola çıkarak daha birçok davranış gibi Atatürkçülüğü de bu yolla öğrenip pekiştirirler.

HEDEFLERİMİZ

 Ana Sınıfından başlayarak öğrenciler kendilerini ifade etmede müziği kullanırlar ve enerjilerini doğru bir şekilde harcamayı öğrenirler.Müzik aletlerini aktif olarak kullanır, seslerini diyafram destekli kullanmayı öğrenir ve koro düzeninde şarkılar söylerler. Orff çalgılarını kullanarak ritm duygularını geliştirici ve yaratıcılıklarını arttırıcı çalışmalarda aktif olarak görev alırlar. Bunların yanı sıra müzik kültürünü alır, sanata ve sanatçıya saygı duyan, müziğin her türü hakkında bilgi sahibi olan ve kaliteyi anlayan bireyler olarak yetişirler.İstekli öğrenciler okul korolarında bireysel ses eğitimine tabi tutulup doğru bir diksiyon ve artikülasyon ile şarkı söylemeyi öğrenirler.Yine istekli öğrenciler okul bandosu, melodika topluluğu ve yaylı çalgılar grubu gibi etkinliklerde görev alırlarken özgüvenlerini pekiştirip kendilerini sosyal ve kültürel yönlerden geliştirirler.

 PROJELERİMİZ

Hafta sonu etkinklikleri çerçevesinde keman ve piyano kurslarına katılırlar.Bu etkinliklerin sonunda gerek okul içindeki ve gerekse okul dışındaki konserlerde görev alarak bireysel ve toplu olarak başarılarını sergiler, bireysel ya da toplu müzik yapmanın zevkine varırlar.   

Satranc Zumresi

AnküKolejI Satranç Dersinin amacı; bilimsel ve sportif  ögeler içeren  satranç ile ilgili yapılan bilimsel araştırmalardan ve  satrançla ilgili  öğretim  programlarından yararlanılarak hazırlanmıştır Programının Vizyonu;

•             Yaratıcı, eleştirel, yansıtıcı düşünme becerilerini geliştirerek çok yönlü düşünebilen,

•             Araştırma becerisi, karar verme becerisi, dikkat becerisi, yaratıcı problem çözme, risk alma, kendi kendini yönetme becerileri ve empati duygusu gelişmiş,

•             Toplumsal sorunlara karşı duyarlı ve yaratıcı çözümler üretebilen,

•             Durum ve olayların  çözümüne  yönelik yeni stratejiler geliştirebilen,

•             Kendisi ve çevresi ile barışık, duygusal anlamda dengeli, günlük yaşamla birlikte öğrenebilen ve öğrendiklerini günlük yaşamda kullanabilen,

•             Kendisine, çevresine ve doğaya yararlı işlerle uğraşabilen ve zararlı olabilecek durumlara önlemler alabilen,

•             Bireysel gelişime inanan ve kedisini geliştirerek, ülkemizin gelişmesine katkı getiren,

•             Akademik beceriler bakımından ileri seviyeyi yakalayan,  

•             Sorumluklarının bilincinde olan ve sorumluluk alabilen,

•             Her durumda ve her şartta kendisine ve başkalarına saygı duyan ve bunu davranışlarıyla gösterebilen,

•             Özgüveni gelişmiş,

•             Kendi ilgi ve yeteneklerinin farkında olan ve bunları diğer insanların yararına açabilen,

•             Beyin kapasitesini geliştirip en üst düzeyde kullanabilen,

vb. özelliklere sahip bireyler yetiştirilmesine katkı getirmektir.

Görsel Sanatlar Zümresi

Sanat eğitimi, kişiliğin uyumlu bir bütün olarak gelişimi sürecinde kişideki yaratıcı güçlerin gözetilip geliştirilmesini, insanın sanatın yaşamdaki yerini algılamasını, çocuk ve ergenin okul öncesinden başlayarak, çeşitli zaman ve yerlerde sanatsal etkinliklerde bulunmasını, sanatı kimi zaman izleyerek, kimi zaman da eleştirerek tüketmesini amaçlar. Sanat eğitiminin önemi, yapısındaki yaratıcılıkta yatar.  Sanat eğitiminin amacı, diğer kuşakların yaptıklarını tekrar eden değil, yeni şeyler yapabilme yeterlilikleri olan insanlar yetiştirmektir. Bu tanımlardan da yola çıkarak "sanat eğitiminin yalnızca sanatçı yetiştirmeye değil, sanatın kendisiyle, yaşayarak, bilgilenerek ve tartışarak karşılaşan bireyleri, bu sanatsal yaşantılar ve deneyler yoluyla bilimde, teknolojide ve , kısaca “düşüncede” yaratıcı olarak yetiştirmeye yönelmektedir. Toplumsal, kültürel değişimlerin hızına günümüzde yetişmek kolay görünmemektedir. Bu hıza erişmek için yeni düşünceler üreten ve bunları insanların gereksinimlerini de karşılayacak ürünlere dönüştürebilen bireylerin yetişmesi gerekmektedir. Sanat eğitimi bu tür bireyleri yetiştirmede en etkili alanlardan biridir. Bu eğitimden geçen çocuk ve ergenlerin yaşamlarında karşılaşacakları yeni durumlara ve olaylara,özerkliklerini kaybetmeden uyum göstermeleri zor olmayacaktır. Bu nedenle sanat eğitiminin niteliği, yani çalışma uygulama süreçlerinin buluşa, yaratıcılığa, özgür çağrışımlara, özgür düşünme biçimlerine açık olmasından, bir yandan da zaman, yer, çalışılan konu, araç gereç sınırlılıkları gibi belli sınırlamalar ve belli bir disiplin gerektirdiğinden, günümüzdeki hızlı değişimlere uyum için uygun bir ortam ve temel hazırlar. Sanat eğitimi, çocuk ve ergende estetik kaygıyı geliştirir. Estetik bir bakıma güzelin bilimidir. Böylece çocuk ve ergen güzeli, iyiyi anlar, seçer ve arar. Ayrıca sanat eğitimi, etkin, eleştirel, yaratıcı bireylerin gelişimini sağlar. Çocuk ve ergene kendisi ile birlikteçevresini biçimlendirmesi, kendine ve başkalarına saygılı olması gibi toplumsal sorumluluklar yükler. Böylece çocuk ve ergenin çok yönlü, açık fikirli yetişmesi, kendine güvenmesi, olay ve olguları kavraması, yeniliklere, çağdaş gelişmelere kapalı kalmaması ve kendisini  gerçekleştirmesi de hedeflenir. Sanat eğitimi, eğitim dizgesinde ihmal edilen duyulara,  duygu ve hayallere yer verir. Böylece yetişmekte olanlara, yalnızca insanın tek bir yanına, yani biliş ve bilgisel yanına önem verme gibi yanlışlık sanat eğitimiyle dengelenir.

Sanat Eğitiminin Gerekliliği

Birey  sanat eğitimi etkinlikleri yolu ile,

 -Bir taraftan bakma eylemi içerisinde görmeyi öğrenir, diğer  taraftan dokunduğu biçimlendirdiği değişik malzemeleri tanıma fırsatı bulur.

-Uygulanan motivasyonlar uyarıcı rolü üstlenir.  

-Her türlü yetenek ve gereksinimlerini ortaya çıkarma şansına sahip olur. Bu yolla kendi yetilerinin farkına varır, böylece ileride meslek seçiminde sağlıklı tercihlerde bulunur. -Duygularını, görüşlerini malzemeye aktarırken yeni deneyimlere girer. Bu yaşantı zenginliği nesneler arası ilişkileri kurmada ona  kolaylıklar sağlar, böylece senteze ulaşmayı başarabilir ve yeni  anlatım yolları arayışına girer.

-Doğaya ve çevresinde gelişen ve değişen olaylara farklı bir gözle bakmayı davranışa dönüştürür.

- Duyan, düşünen, yaratan, kendisi ve çevresi ile diyaloga giren bir yapı oluşturur.

-Soyut kavramları algılaması kolaylaşır.

- Kendi kişiliğini bulmasına olanak sağlar Karşılaştığı problemleri daha rahat çözümler.

- Zihinsel yetileriyle birlikte duygusal yanını da geliştirir.

-Sanatçı, sanat eseri ve kendisi arasında bağ kurmayı başarır,

-İçinde bulunduğu çevreyi algılayarak bu çevreyi daha iyi ve daha güzele doğru geliştirme isteği duyar. -Grupla çalışma ve birlikte iş bitirme alışkanlığı edinir. Grubun  başarısı için sorumluluk üstlenir.  "Ben" için çalışma isteğini "biz"e dönüştürür.

-Araştırma, bulma, sınama ve yeniden kurma gibi yaratıcı süreçte yer alan yetilerini geliştirir.  

-Özgüven duygusunun gelişmesine olanak bulur ve başkaları önünde kendisini ifade edebilme yeteneği kazanır.  

-Yaşamın her alanında kullanılabileceği yaratıcı davranışlar  geliştirmesine yardımcı olur.

-Olaylara ve olgulara eleştirel bakabilme becerisi kazanır. -Estetik kaygı gücü gelişir.

-Sanatsal yaratıcılığı gelişir.

“Görsel sanatlar Zümresi olarak bu  inanç ve doğrular ışığında  her gün daha da artan bir duyarlılıkla sanat eğitimini sürdürmekten kıvançlıyız.Eğitimin her basamağında,ana sınıfından başlamak üzere ,sanat eğitimine yer verilmesine ve bu bilincin sanat eğitimcileri tarafından gerçekleştirilmesi zorunluluğuna inancımız tamdır.”

 “ HERKES SANATÇI OLAMAYABİLİR AMA, DÜNYADA BARIŞ VE SEVGİYİ KORUYAN, YAŞAM HAKLARINA SAHİP ÇIKAN  SANATÇI DUYARLILIĞINI KAZANABİLİR”

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM SINIFLARI - 1. SINIFLAR

-Görsel çalışmalarında çizgileri kullanır.

-Renkleri bilir ve tanır. -Farklılıkların ve benzerliklerin farkına varır.(Büyük-küçük, uzun-kısa, kalın-ince…) -Artık materyallerle iki ve üç boyutlu çalışmalar yapabilir.

-Araç- gereç ve Malzeme farklılıklarını bilir.

-Sorumluluk almayı, işbirliği yapmayı, grup çalışmalarına katılma bilincini edinir.  

-Hayal gücünü görsel anlatıma dönüştürür.

NOT:Bu dönemde özellikle dış çevreden ,çizimlerin gerçekliğine yönelik müdahlelerde bulunulması yaratıcılığını olumsuz etkiler.

  2-3-4. SINIFLAR  

-Görsel çalışmalarda çizgi ve çeşitleriyle, kompozisyonlar oluşturur.

-Doğal dokuları ve yaratıcı dokuları öğrenir,çalışmalarında kullanır.

-Geometrik formları tanır, doğadaki ve çevresindeki geometrik formlu nesnelerle ilişkilendirir.

-Ana ve ara renkleri tanır.

-Duygu ve düşünce ve izlenimlerini görsel çalışmalar olarak aktarır. -Doğaya,çevresine,olaylara.nesnelere..Sanatsal bakış açısı geliştirir.

-Atık ve yoğurma malzemelerini kullanarak 3 boyutlu yaratıcı çalışmalar yapar.  

-Bir rengin açık - koyu değerlerini bilir nesnelere hacim kazandırdığını fark eder.

-Sanat akımı kavramlarını ve öncülerini,eserlerini öğrenerek sanat kültürü kazanır.

-Sanat eserlerini inceler,eleştirel bakış açısı geliştirir.Yaşına uygun sanat eserlerini; konuşarak, yazarak, öyküleştirerek, oyunlaştırarak ve belleğinde kalanları görselleştirerek yorumlar ,görsel okuryazarlığını geliştirir.

 -Diğer derslerle ilişkilendirilmiş projelerde bireysel ve grup etkinliklerinde yer alır.  

-Kendi seçtiği resim yarışmalarına katılır.

-Paylaşmanın, birlikte çalışmanın ve işbirliğinin zevkine varır ve öğrenir.  

-Müze bilinci edinir.

 3.sınıftan başlayarak  programlı bir müze gezisinde eğitim ortamı olarak müzeden yararlanır.

NOT:Bu dönemde özellikle dış çevreden ,çizimlerin gerçekliğine yönelik müdahlelerde bulunulması yaratıcılığını olumsuz etkiler.

Drama
Görsel Sanatlar
Müzik
Satranç
Organik Beslenme

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Kampüsü Yorumları

1) Yorumunuzun diğer ebeveynler için değerli olacağını düşünerek, lütfen gerçek ve doğru yorumlarda bulununuz.
2) Öğretim kurumuna ve/veya çalışanlarına hakaret ve küfür içeren yorumlar yayınlanmayacaktır.
3) Siyasi, dini ve ayrımcı hiçbir içerikle paylaşımda bulunmayınız.
4) Yorumlar sahibine aittir ve yorumlarda Dogruokul.com’un görüşü ve sorumluluğu bulunmamaktadır.

Yorum politikasına uygun yorumlar yazdığınız için teşekkür ederiz.

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Kampüsü yorumlarını ve okulun ortalama puanını görebilirsiniz..
 
0 Yorum
Akademik Başarı
Yabancı Dil Eğitimi
Eğitim Kadrosu
Kampüs Olanakları
Spor/Sanat Kulüpleri
Okul/Veli İlişkisi

Ankara Üniversitesi Geliştirme Vakfı Okulları Kampüsü İletişim, Telefon, Adres Bilgileri

İLETİŞİM BİLGİLERİNİZİ BIRAKIN, OKUL YETKİLİLERİ SİZİ ARASIN