x

Özel Okul Tercih Edecek Velilere MEB'den 10 Uyarı

Özel Okul Tercih Edecek Velilere MEB'den 10 Uyarı
 

MEB, özel okulları tercih edecek velilere, tercih edecekleri özel okulların kurumsal yapısı, akademik başarısı, okul müfredatı, öğretmen profili, fiziki ve teknolojik altyapısı gibi 10 temel kritere dikkat etmeleri konusunda uyardı.
 

Çocuğunu ilk defa özel okula gönderecek velilere, liste yapmasını öneren MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız, şöyle devam etti ;
 

Okulun Kurumsal Yapısına & Eğitim Çıktısına Bakın


Her şeyden önce seçilecek özel okulun kurumsal yapısı çok temel ve belirleyici.

İkincisi okulun akademik başarısı, öğrencileri için sağladığı burslar. Özel okullar düzeyinde mezun ettiği öğrencilerin eğitim çıktısı, yerleştiği üniversitelerin çeşitliliği nedir?

Mezunlar sonrasında nerelerde istihdam edilmiş? Okulun mezunlarıyla ilgili de bir izleme sistemi var mı?

Eğitim programları bu sonuçlar ışığında güncelleniyor mu?

Yani okul, devlet okullarıyla mukayese edildiğinde velinin tercihinin buraya yönelmesini karşılayan bir akademik çıktı verebiliyor mu?

 

Akademik Başarı & Okul Müfredatı


Üçüncüsü, eğitim personelinin niteliği, sürekliliği ve çeşitliliği. Bir kurum tercih edilirken mutlaka öğretmenleri hakkında bilgi alınması gerekiyor. Dördüncü unsur olarak uygulanan öğretim programlarının iyi incelenmesi önemli.

Özel okulların resmi okulların uyguladıklarından farklı olarak bakanlık tarafından onaylı ne tür programları hayata geçirdiği, bunların içeriği, uluslararası niteliği gibi konular hakkında bilgi alınması gerekiyor.
 

Yabancı DilBir özel okulu bir başkasından farklı kılan, velilerin tercih nedenleri arasındaki en önemli hususlardan biri de okulun yabancı dili hangi oranda, niteliklerde öğrettiği.

Birinci ve ikinci yabancı dil olarak ne okutuluyor, seviyesi nedir, öğrencileri hangi seviyede mezun ediyor? Mezunların bu konuda girdiği sınavlardaki dil beceri düzeyi nedir? 'Yabancı dil öğretiyorum'u herkes diyebilir ama esas olan bu çıktının karşılığı nedir? Velinin mutlaka bunu sorgulaması lazım.

 

Okulun Toplumdaki İmajına Dikkat Edin

 

Dikkat edilecek beşinci kıstas ise okulun toplumdaki olumlu imajı, kültürel düzeyi ile toplum ve sosyal çevrenin beklentilerini karşılaması. Okullar hakkındaki yorumlar önemli bir ipucu.

Okulun Türk toplumunun, anayasal düzende öngörülenlere uygun bir kültürel kazanımı var mı? Bu kazanım ne oranda?
 

Altıncısı, okul öğrencileri hayata hazırlıyor mu? Velinin hayattan beklentisi, çocuğunun düzeyinden beklentisi ne? Okul bunu gerçekleştirebilecek mi? Bu sorulara yanıt aranması lazım.

 

Fiziksel Donanım & Teknolojik AltyapısıOkulun fiziki donanımı, altyapısı da önemli. Veliler tercihte bulunmadan önce mutlaka okulun her tarafını adım adım gezip görmeli.

Dikkat edilmesi gereken yedinci kıstas da okulun teknolojik altyapısı, fiziki donanımı, laboratuvarları, kütüphanesinin incelenmesi, okulun güvenli ve sağlıklı olması noktasında sunduğu ortama dikkat edilmesi, verilen yemek ve servis hizmetlerinin irdelenmesi.

Örneğin bana göre, zengin kütüphanesi bulunan bir okulun diğer okullardan ayırıcı vasfı var.

 

Sosyal, Sanatsal ve Sportif Etkinlikler


Sekizinci unsur, bir özel okulu diğerlerinden ayıran bir başka özellik de toplum yararına yaptığı çalışmalar, sosyal, sanatsal ve sportif etkinlikleri.

Veliler okuldan bunun listesini isteyebilir. Bugünün dünyasında sadece akademik diplomaya değil çocuğun hangi sosyal etkinliklere katıldığına, portfolyosunda nelerin olduğuna da bakılıyor.


Dokuzuncu kıstas olarak okuldaki öğrenci rehberliği hizmetini ele alabiliriz. 'Model' olarak söyleyebileceğimiz iyi bir okul, rehberlik sistemi çok iyi olan ve bu anlamda liderlik yapabilen okuldur.

 

Sözleşmeyi Satır Satır Okuyun


10’uncu kıstas diyebileceğimiz, en son noktada okul ile veli arasında yapılacak sözleşmede yer alan hükümlerin teker teker okunup incelenmesi, anlaşılmayan hususların sorulması çok önemli.

Gözü kapalı imzalanan sözleşmeler mağduriyetler oluşturabilir. Veli neyi imzaladığını çok iyi bilmeli.

Kurumların başlangıçtaki durumları, velinin okula bakış açısını zamanla değişebilir.

Eğitimde birbirine paralel ilerleyen kamu ve özel sektör arasında geçişler gayet olağan. Veliler çocuklarının eğitim aldığı okulda her yıl bu sorgulamaları yapmalı.

Hem öğrenci hem de öğretmen sözleşmelerini yıllık yapmamızın temel nedeni bu. Çünkü değişimler olabiliyor.

 

Velinin, bu sözleşme dönemini bir fiyat pazarlığı olarak değil çocuğu için her yıl aynı dikkat ve enerjiyle hareket edeceği bir süreç olarak görmesi gerekiyor.

 

Fiyat En Son Konuşulmalı

 

Okulun kalite belgesinin olup olmadığı da sorgulanabilir. Veliler özel okullarla görüşmeye gittiğinde daha çok fiyatın üzerinde duruyor.


Halbuki bu alınan bir eşya, meta değil çocukların geleceği. Veliler bütün bu kıstasları sorguladıktan sonra en son fiyatı konuşmalı.


O zaman kurumun istediği fiyatın verdiği hizmetle orantılı olup olmadığı ve elbette bu ücretin velinin bütçesine uygunluğu değerlendirilebilir. Velinin özel bir kurumu tercih edip etmeme nedeni tek başına fiyat olmamalı.
 

Sürecin tüm öğrenci ve veliler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Okul tercih edecek veliler mutlaka farklı seçenekleri ele alarak karşılaştırma yapsın.

Doğruokul.com'u kullanarak çerez politikamızı kabul etmiş sayılırsınız. Daha fazla bilgi. Anladım