x

GEO Okulları

GEO Okulları


GEO Okulları 2018 yılında Balmumcu ve Ataşehir kampüsleriyle eğitim-öğretim'de fark yaratmaya devam ediyor.

GEO Koleji, öğrencileri evrensel öngörülerle geleceğe hazırlarken, gelişime açık, bilgiyi beceriye dönüştürebilen bireyler yetiştirmeyi hedefliyor. Bunu başarmak için de Eleştirel Düşünme, Problem Çözme, İletişim ve İş Birliği ile Yaratıcılık ve İnovasyon yeterliliklerini kazandırıyor. 
 

GEO Okulları'nda Geleceğin Eğitimi

 
GEO Koleji, Eğitim 4.0 modeliyle öğrencilerini yetiştiriyor. Eğitim 4.0 kavramındaki dört ana başlık ; geleceğin eğitim içeriği, geleceğin öğretmeni, geleceğin mimarisi, geleceğin teknolojisi olarak ifade ediliyor.

Geleceğin eğitim içeriği; temel kavramlar, destekleyici kavramlar, yaklaşımlar, rehberlik, sanat, bilim, spor ve uluslararası projeler alt başlıkları olmak üzere, sekiz başlık üzerine kurulmuş bir eğitim modeli.
 

GEO Okulları'nda Okul Öncesi Eğitim


GEO Okulları'nda okul öncesi eğitimin amacı çocukları sosyal, duygusal, fiziksel, bilişsel ve öz bakım becerileri ile donatıp, ilkokul eğitim basamağına hazırlamaktır. GEO okul öncesi'nde çocuklar, ilkokula hazır bulunma becerilerini, güvenli bir öğrenme ortamında geliştirirler.
 


GEO Okulları'nda İlkokul Eğitimi


Geo Koleji'nde İlkokul çağında, öğrenciler tüm gelişim alanlarında gelişir ve farklılaşır. İlkokulda hedefimiz öğrencilerde “merak” duygusunu uyandırmak, bilgiyi anlamlandırıp günlük hayatlarında kullanabilme becerileri kazandırarak, gelecekte tam donanımlı bireyler olarak yetişmelerine destek olmaktır

 

 

 

 

Anahtar Kelimelergeo okulları geo koleji